Durmiši najavljuje novi projekat, put Istok – Peć – Dečane – Đakovica – Prizren

Zamjenik ministra za infrastrukturu, Hisen Dumiši, najavio je da je u toku izrada projekta za proširenje puta Istok – Peć – Dečani – Đakovica – Prizren.

On je ovo saopštenje dao sa terena gdje je bio prisutan na početku radova na putu Kijev-Zahać.

„Put Kijev – Zahać se gradi bez odlaganja i kvalitetno u investicijama, sveobuhvatnim planiranjem i pripremama, a uštedajući budžet od 240 miliona evra koliko je planirano u prošlosti, danas će koštati manje od 90 miliona evra, tako da da uštede punih 150 miliona evra u budžet Kosova.
Završili smo eksproprijacije za segment do Dollc i juče smo u Vladi donijeli odluku o eksproprijaciji segmenta od Dollc do Zahaća kao pripremu za pokretanje postupka nabavke za segment od Dollc do Zahać početkom maja. .
Put za Peć je počeo brzim tempom i povećanom dinamikom dok završavamo projektovanje glavnog projekta za proširenje puta Istok – Peć – Dečani – Đakovica – Prizren.
Čestitam građanima regiona Dukađin i cijelog Kosova“, piše Durmiši u saopštenju.

Go to TOP