Dijaspora je na Kosovo do oktobra poslala 1,2 milijarde evra

Vrijednost sredstava od dijaspore do oktobra je milijardu i 200 miliona eura. Ovo se navodi u statistici doznaka i drugih finansijskih institucija za mjesec oktobar 2023. godine, koju je objavila Centralna banka Kosova (CBK), dodajući da je njihova vrijednost, prema procjenama, bila 110,5 miliona evra mjesečno.

Prema izvještaju, najveći tokovi ovih doznaka bili su od nebankarskih finansijskih institucija sa učešćem od 60,4%, zatim slijede ostali kanali sa 24,2% i banke sa 15,4%.

Što se tiče imovine osiguravajućih društava, do septembra je bila 300,4 miliona evra. U međuvremenu, imovina penzionih fondova dostigla je vrijednost od 2,60 milijardi eura.

Na kraju, CBK pokazuje da je imovina ostalih finansijskih posrednika na kraju oktobra 2023. godine porasla za 17,6 miliona evra, u odnosu na prethodni mjesec, dostigavši ​​vrijednost od 496,5 miliona evra.

● 1,2 milijarde evra, vrijednost doznaka iz dijaspore

● 300,4 miliona eura, imovina osiguravajućih društava

● 2,6 milijardi eura, imovina penzionog fonda

● 496,5 miliona eura, imovina ostalih finansijskih posrednika

Go to TOP