CBK objavljuje statistiku za maj: 232,94 miliona evra novih kredita, depoziti klijenata dostigli 6,07 milijardi

Centralna banka Kosova objavila je statistiku komercijalnih banaka za mjesec maj.
CBK kaže da je “ukupna vrijednost imovine Komercijalnih banaka dostigla 7,40 milijardi eura” i da je “vrijednost novih kredita bila 232,94 miliona eura”.

Depoziti klijenata dostigli su 6,07 milijardi evra (oko 27,05% su oročeni depoziti), saopštila je CBK.

Vrijednost novih depozita iznosila je 56,24 miliona eura, dok je odnos kredita i depozita bio na nivou od 86,08%.

U maju CBK kaže da je “kapital komercijalnih banaka bio 890,34 miliona evra”.

Kompletna statistika komercijalnih banaka za mjesec maj 2024. godine, koju je objavila CBK:

Aktiva komercijalnih banaka na kraju maja 2024. godine dostigla je vrijednost od 7,40 milijardi eura, što predstavlja povećanje od 0,25% u odnosu na prethodni mjesec, uglavnom zbog povjećanja bruto kredita, koji su na kraju maja dostigli vrijednost od 5,22 milijarde evra. U odnosu na prethodni mjesec, bruto krediti u maju 2024. godine povećani su za 80,99 miliona eura ili 1,58%.

Vrijednost novih kredita u maju 2024. godine iznosila je 232,94 miliona eura.

Prosječna kamatna stopa na kredit u maju 2024. godine iznosila je 6,14% (u aprilu 2024. iznosila je 6,07%).

Depoziti klijenata u maju 2024. dostigli su vrijednost od 6,07 milijardi eura, što je povećanje od 34,78 miliona eura ili 0,58% u odnosu na prethodni mjesec. Od akumulirane vrijednosti depozita klijenata, oko 27,05% su oročeni depoziti. Po sektorima dominiraju porodične ekonomije sa oko 67,65% ukupne vrijednosti depozita.

Vrijednost novih depozita u maju 2024. godine iznosila je 56,24 miliona eura.

Prosječna kamatna stopa na depozite u maju 2024. iznosila je 2,48% (u aprilu 2024. bila je 2,55%).

Kamatna marža na kredite i depozite u maju 2024. iznosila je 3,65% (u aprilu 2024. godine 3,53%).

Odnos kredita i depozita u maju 2024. godine bio je na nivou od 86,08%.

Ukupni kapital komercijalnih banaka na kraju maja 2024. godine dostigao je 890,34 miliona eura. U međuvremenu, rezervisanja za kredite su porasla za 0,91 milion eura ili 0,61% u odnosu na prethodni mjesec i dostigla vrijednost od 148,66 miliona eura.

Go to TOP