Za danas u Republičkoj skupštini najavljeno formiranje istražne komisije u vezi snabdevanja državnih rezervi

Priština, 21.09.2023
Autor: Berzat Berzati

Očekuje se da će Skupština Republike Kosova danas održati tri plenarne sednice. Među njima je i sjednica na kojoj je samo jedna tačka njihovog dnevnog reda, a to je „osnivanje Skupštinske istražne komisije u vezi sa procedurama nabavke i upravljanja državnim rezervama, kao i eventualne zloupotrebe i zloupotrebe državnih rezervi, kroz kvalifikaciju postupka kao državnu tajnu za takve isporuke”. A početak ove sjednice zakazan je za 13:00 sati. Dok će prije toga biće održan nastavak sjednice sa nedovršenim tačkama na sjednici održanoj 14. septembra prenosi Kosova.info

U nastavku sjednice Skupštine, čiji je početak predviđen u 10:00 sati, planirano je da se ispita pet tačaka:

 • Glasanje o Predlogu rešenja za dvogodišnji rad Vlade Kosova,
 • Razmatranje Predloga zakona br. 08/L-251 za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Republike Kosovo, koju zastupa Ministarstvo finansija, rada i transfera i Evropske investicione banke za projekat “Rehabilitacija železničke linije 10 B”.
 • Drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-185 o prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici, nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja,
 • Drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-205 o autorskom i srodnim pravima,
 • Formiranje Ad-hoc komisije za izbor kandidata za jednog (1) člana Borda Radio-televizije Kosova, iz redova srpske zajednice.

Dok će u 14:00 časova Skupština Kosova održati novu plenarnu sjednicu sa ukupno 23 tačke dnevnog reda.

Dnevni red za novu plenarnu sjednicu:

 • Usvajanje zapisnika sa prethodnih sjednica,
 • Izjave van dnevnog reda,
 • Pitanja narodnih poslanika,
 • Načelno glasanje o Predlogu zakona br. 08/L-212 o reproduktivnom zdravlju i medicinski potpomognutoj oplodnji,
 • Glasanje o Predlogu zakona br. 08/L-221 za ratifikaciju Sporazuma o zajmu i projektu između Republike Kosovo, koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera, KOSTT (Operator sistema, prenos i tržište doo) i KFW, Frankfurt na Majni (KFË) za Projekat – Razvoj energetskog sektora VII – unapređenje prenosne mreže,
 • Glasanje o Predlogu zakona br. 08/L-222 za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Republike Kosovo i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj za projekat „Solarne grejanje Prištine“,
 • Glasanje o Predlogu zakona br. 08/L-223 za ratifikaciju Sporazuma o sufinansiranju visokoškolskih stipendija na master nivou između Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija i Ambasade Francuske u Prištini,
 • Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-207 o školskim udžbenicima,
 • Razmatranje Nacrta zakona br.08/L-234 za ratifikaciju Sporazuma o zajmu za program javnih finansija i ekonomskog rasta između Republike Kosovo i OPEC fonda za međunarodni razvoj,
 • Razmatranje Predloga zakona br. 08/L-236 za ratifikaciju Ugovora između Republike Kosovo i Kraljevine Danske za korišćenje kazneno-popravne ustanove u Gnjilanu radi izvršenja danskih kazni,
 • Izbor parlamentarnog komesara za Kosovske bezbednosne snage,
 • Formiranje Ad-hoc komisije za izbor dva (2) člana iz redova albanske zajednice u Nezavisnu komisiju za medije,
 • Razmatranje preporuke Komisije za privredu, industriju, preduzetništvo i trgovinu za razrješenje predsjednika i članova Odbora Nezavisne komisije za rudnike i minerale,
 • Drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-125 o javnoj imovini,
 • Drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-168 za Specijalno tužilaštvo,
 • Drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-188 za dopunu i izmenu Kodeksa br. 06/L-074 Krivični zakon Republike Kosovo,
 • Drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/-L-187 za dopunu i dopunu Zakonika br.08/L-032 o krivičnom postupku,
 • Drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-194 o Centralnom sistemu dokazivanja krivičnog dela Kosova,
 • Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-245 o umetnosti i kulturi,
 • Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-241 o strateškoj proceni životne sredine,
 • Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-242 o energetskim karakteristikama zgrada,
 • Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-246 za upravljanje zgradama i stambenim naseljima u suvlasništvu,
 • Prvo razmatranje zakona br.08/L-240 za Agenciju za civilnu registraciju.
Go to TOP