TSK i SSK bojkotuju Vetting, u Ministarstvu pravde kažu da će nastaviti sa reformom

Tužilački savet Kosova i Sudski savet Kosova bojkotuju rad radne grupe koja je u pripremi za donošenje zakona za proces provere, uprkos tome ministar pravde kaže da ih to neće sprečiti da nastave sa reformama koje smatraju suštinskim za pravosudni sistem. S druge strane, opozicija smatra da je nelogično da se nacrt provere bez uključivanja ove dve važne institucije pravde, dok civilno društvo savetuje TSK i SSK da ne slede politiku negodovanja već da se pridruže radu na proveri.

Savjetnik u Ministarstvu pravde Genc Nimoni rekao je da su u izradi koncept papira o provjerama učestvovali predstavnici tužilačkog i pravosudnog sistema, ali sada se oba sistema ne slažu sa ovim procesom, iako su se ranije dogovorili da se provjera razvija uz zakonsku promjene.

Nimoni kaže da ova inicijativa za reformu pravosudnog sistema neće stati uprkos ovim primedbama, jer će, kako je rekao za KosovaPres, provera povećati odgovornost i poverenje građana u kosovsko pravosuđe.

“Oni su se nedavno zabarikadirali kako su to nazvali i povukli svoje predstavnike, ili bolje reći da je SSK na sjednici vijeća odlučio da ne šalje nijednog predstavnika u radnu grupu na provjeru, dok je Tužilački savjet, tj. Tužilački sistem je nakon slanja imena svojih predstavnika nakon 14 dana izdao saopštenje da neće učestvovati […] Ne slažu se sa provjerom iako su se dogovorili u prethodnim fazama, čak su izjavili da su pristali na opciju zakonskih izmjena. Dobili smo i njihove preporuke u koncept papiru, u opciji 3 […] Nastavićemo da ih pozivamo i dalje, ali reforma neće stati jer je to veoma suštinska reforma jer smatramo da će povećati odgovornost u sistemu pravde i povećaćemo rezultate, a isto tako, vratit ćemo povjerenje građana u pravosudni sistem, to smo započeli i nastavićemo“, naglasio je on.

Dok, član Komisije za zakonodavstvo iz redova PDK, Hajdar Beqa smatra nelogičnim proces provere bez učešća Sudskog saveta i Tužilačkog saveta Kosova.

Iako priznaje da je ova reforma neophodna za pravosudni sistem, poslanik PDK kaže da proces provere zahteva politički konsenzus.

“Mislim da je nelogično razmišljati o provjeri bez uključivanja pravosudnog sistema, odnosno Sudskog savjeta i Tužilačkog savjeta. Mislim da bi oni trebali nositi glavni teret i da bi trebao postojati politički konsenzus o provjerama. Mislim da je provera više nego neophodna, ali ne proveravanje misao političkog biroa, već da bude provera koja pada upravo na duboku reformu pravosudnog sistema na Kosovu i to normalnu koja nema logike u svetu da razmišlja provera bez učešća SSK-a i TSK-a“, rekao je on.

Izvršni direktor Kosovskog pravnog instituta (KLI) Ehat Miftaraj rekao je da u svakoj inicijativi koja govori o poboljšanju odgovornosti i transparentnosti u pravosudnom sistemu, tužilački i pravosudni sistem treba da budu prisutni.

Prema njegovim rečima, Tužilački savet Kosova i pravosuđe ne treba da slede politiku negodovanja, već da učestvuju na sastancima radne grupe za proveru i da daju svoje mišljenje o bilo kom procesu.

„Verujem da kao SSK i TSK, oni ne bi trebalo da vode politiku negodovanja, već treba da uzmu aktivno učešće u izražavanju svojih mišljenja, da izraze svoja pojašnjenja u vezi sa bilo kojom inicijativom, uključujući i proces provere. […] TSK i SSK su bili dostupni za najmanje poslednjih 10 godina da koriste svoje interne mehanizme, imali su priliku u poslednjih 10 godina da unaprede integritet, performanse, efikasnost, odgovornost samog sistema. Po Ustavu, SSK, TSK su država u državi, oni su samoregulatorne institucije i od njih samih zavisi koliko žele da budu nezavisni i transparentni i koliko žele da ispunjavaju svoje obaveze i videli smo da su u posljednjih 10 godina “ovi savjeti, ovi mehanizmi zakazali i nastavljaju da kvare i danas”, rekao je.

U vezi sa neučešćem Tužilačkog saveta Kosova i Sudskog saveta, KosovaPress je pokušao da dobije odgovore od oba veća, ali je odgovore vratio samo tužilac.

U odgovoru Tužilačkog saveta Kosova se navodi da su transparentni sa svakim procesom koji se dešava i koji utiče na tužilački sistem, uključujući reformu pravosuđa za proveru.

„Tužilački savet Kosova je veoma transparentan u vezi sa procesima koji se odvijaju i gde se utiče na tužilački sistem uopšte. Što se tiče naših stavova, kontinuirano smo obavještavali javnost putem saopštenja i saopštenja za javnost. Za svaki naš stav u vezi sa procesom provere bićemo transparentni i obavestićemo medije, a preko njih i građane“, navodi se u pismu TSK-a.

Početkom ovog mjeseca održan je prvi sastanak radne grupe za izradu i finalizaciju zakona o postupku provjere u pravosudnom sistemu.

Dok je početkom oktobra Vlada Kosova usvojila koncept papir za proces provere i pripreme za ovaj proces koji će trajati 5 godina, očekuje se da počnu u prvom kvartalu 2022. godine. Na osnovu ovog koncepta- dokument predviđa da se provera na Kosovu vrši uz opciju ustavnih promena.

Proces provere kritikovan je u Izveštaju o napretku Kosova za 2021. godinu, gde je rečeno da je Vlada razmatrala nekoliko opcija za proces ‘provere’ pravosuđa i tužilaštva, do mogućeg uvođenja potpune jednokratne ponovne procene. svih tužilaca i sudija je izvor ozbiljne zabrinutosti.

Go to TOP