Sutra Skupština nastavlja plenarnu sednicu, ovo je dnevni red

Poslanici Skupštine Kosova sutra, sa početkom u 14 časova, održaće nastavak plenarne sednice. Ova sjednica će biti nastavak one od petka, kada je usvojeno 16 amandmana i Nacrt zakona o mjerama za smanjenje troškova proširenja brzih elektronskih komunikacionih mreža.

U petak je sa 67 glasova za, protiv i bez uzdržanih glasova u načelu usvojen nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Takođe, 62 poslanika su u načelu glasala za Nacrt zakona o topografijama poluprovodnika. U principu, usvojen je nacrt zakona o industrijskom dizajnu, zaštiti konkurencije, humanitarnom deminiranju, savjetodavnim službama za poljoprivredu i ruralni razvoj i nacrt zakona o patentima.

Ovo je dnevni red sutrašnje sjednice:

Razmatranje Nacrta Odluke o određivanju plate Generalnog Revizora Republike Kosovo,
Razmatranje zahtjeva Fonda PIO za odobravanje godišnjih poreza za 2021. godinu,
Razmatranje godišnjeg izvještaja Nezavisne komisije za medije za 2020. godinu,
Razmatranje godišnjeg izvještaja Regulatornog ureda za energetiku za 2020. godinu,
Razmatranje godišnjeg izvještaja Agencije za borbu protiv korupcije za 2020. godinu,
Razmatranje godišnjeg izveštaja revizije budžeta Kosova za 2020. godinu,
Razmatranje godišnjeg izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2020. godinu,
Razmatranje godišnjeg izveštaja Kosovskog fonda penzione štednje za 2020. godinu,
Razmatranje godišnjeg izveštaja Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine za 2020. godinu,
Razmatranje Izvještaja sa preporukama u vezi sa Izvještajem o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva Vanjskih poslova i dijaspore za 2020. godinu,
Razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja budžeta Republike Kosovo za 2020. godinu,
Razmatranje godišnjeg izveštaja Uprave civilnog vazduhoplovstva Kosova za 2020. godinu,
Razmatranje godišnjeg izveštaja Operatora sistema javnog preduzeća, prenosa i tržišta – KOSTT A.D. za 2020,
Razmatranje Predloga-odluke Vlade za davanje saglasnosti na preporuku Međuresorske komisije za strateška ulaganja za dodjelu statusa strateškog investitora za subjekt ulaganja „KOSMONTE FOODS” doo,
Imenovanje predsedavajućeg i četiri (4) člana Odbora Tela za razmatranje nabavki,
Imenovanje članova Nacionalnog saveta za nauku,
Osnivanje Ad-hoc komisije za izbor kandidata za tri (3) člana Nezavisne komisije za medije (od toga dva (2) iz reda albanske zajednice i jednog (1) iz reda nevećinskih zajednica ),
Izbor kandidata za neizvršne članove Odbora Centralne Banke Republike Kosovo,
Izbor članova Odbora Nezavisne komisije za rudnike i minerale

Go to TOP