Redžepi sa Stamatisom i ambasadoricom Vakali o unapređenju kvaliteta života manjina i osoba sa posebnim potrebama

Priština, 08.12.2022
Autor/Novinar: Berzat Berzati, Kosova.info

U veoma interaktivnoj atmosferi u četvrtak održan je sastanak članice kabineta Republičke Vlade Emilije Redžepi i saradnica direktorice kancelarije za Pitanja zajednica Elizabet Govin(Elizabeth Gowing), i savjetnicom Nerminom Haljiti sa šeficom Grčke kancelarije za vezu na Kosovu ambasador Eleni Vakali (Ελενη Βακαλη), nacionalnim koordinatorim i generalnim sekretarom za borbu protiv siromaštva i socijalne solidarnosti u ministarstvu za socijalni rad Grčke Džordžom Stamatisom(Γεωργι Σταμάτης) i saradnicima prenosi Kosova.info.

Foto kredit: Emilija Redžepi

Tom prilikom su na ovom sastanku usaglašeni stavovi o zajedničkom delovanju kroz programe Evropske zajednice na unapređenju života nevećinskih naroda na Kosovu, sa akcentom na Rome i osobe sa invaliditetom. Kroz socijalni aspekt odnosno borba protiv siromaštva. Radi uspešnijeg suočavanja sa ovim izazovima našeg društva u vremenu kada se čitav svijet nalazi u izazovnoj ekonomskoj situaciji.

Tom prilikom je zamijenica premijera Redžepi naglasila da Vlada Kosova čini napore radi integracije svih građana i da su otvoreni i spremni na saradnju sa zemljama na Balkanu ali ne samo, a sve to radi osiguranja blagostanja za sve naše građane.

Go to TOP