Prizren: Miloš Pljeskonjić “Ćelj” optužen za ratne zločine ne priznaje krivicu, brat ubijenih blizanaca udaljen iz sudnice

Sudsko ročište protiv Miloša Pleskonjića propraćeno je sa velikom napetošću, jer ovaj nije priznao krivicu. Izjašnjavanje da nije kriv naljutilo je brata žrtvi, koji je potom udaljen iz sudnice od strane službenika Kazneno-popravne službe.

Prvobitno je tužilac predmeta Ijlir Morina pročitao optužnicu kojom tereti Pljeskonjića. On je rekao da je ista osoba počinila ubistvo dva brata, Binaka i Rešata Dačaja, tokom poslednjeg rata na Kosovu.

„Tužilaštvo Kosova je 06.06.2024. godine podiglo optužnicu protiv Miloša Pljeskonjića. On je ozbiljno prekršio pravila međunarodnog prava protiv civila. Počinivši ubistvo Fatmira Bojadžiu i blizanaca Binaka i Rešata Dačaja, u periodu od oružanog sukoba u okolini Prizrena su bile stacionirane snage vojne policije Srbije. 11. septembra 1998. godine u blizini Prizrena žrtve su otišle na svoju planinu po drva za grejanje i dok su hodale naišle su na 7-8 ljudi iz srpskih snaga. Prvo su im naredili da stanu, a zatim su ih vrijeđali, u tom trenutku optuženi je pucao iz kalašnjikova. Žrtve Fatmir Bojadžiu i Binak i Rešad Dačaj ubijene su na licu mjesta od pucnjave. Žrtve su osakaćene, jedan od njih nije imao glavu na tijelu”, navodi se u dosijeu Tužilaštva, koji je pročitao tužilac Morina.

Dok je predsjednik sudskog tijela, Rrahman Bećiri, rekao da će se na ovoj sjednici uzimati samo izjave optuženih, jer se nalazi na prvom suđenju.

Optuženi se izjasnio da nije kriv, i rekao da za ova ubistva “mora se suditi onome ko je počinio zločin”.

“Ne prihvatam optužnicu, žao mi je žrtava, treba da odgovara onaj ko je počinio taj zločin, a ne ja”, rekao je Miloš Pljeskonjić.

Postoji još jedan postupak za optuženog sa nadimkom “Ćelj” kao optuženog za drugo krivično djelo.

Oštećeni su zatražili naknadu štete u slučaju da Pljeskonjić na kraju suđenja bude proglašen krivim.

Advokat okrivljenog je tražio izjmenu mjere bezbjednosti, ali mu se protivio tužilac Iljir Morina.

Prema Morininim riječima, postoji anonimni svjedok koji se boji Pljeskonjića ako bude na slobodi.

“Mislim da zahtjev za izmjenom mjere treba odbiti jer nije promijenjena pravna forma. Jedina osnovna opcija je opcija bijega. Kako je Sudu poznato, imamo anonimnog svjedoka koji strahuje za svoj život i na osnovu toga, ako je optuženi na slobodi, mogu mu ugroziti život. Što se tiče osnova bjekstva, dali smo pisane razloge za podizanje optužnice”, rekao je tužilac Morina.

Go to TOP