Ovo su supervizori za popis stanovništva, porodične privrede i stambenog fonda u Prizrenu (imena)

Kosovska agencija za statistiku objavila je konačnu listu pojedinaca izabranih da budu supervizori za projekat Popisa stanovništva, porodične privrede i stanovanja koji će se održati od 5. aprila do 17. maja 2024. godine.

U saopštenju se navodi da Agencija za statistiku izražava zahvalnost svim aplikantima koji su iskazali interesovanje za učešće u projektu Popisa stanovništva. Za one kandidate koji su se prijavili kao supervizor, ali nisu odabrani, želimo da vas obavijestimo da može postojati prilika za vaš vrijedan doprinos kao registrar u vašim područjima (ako je potrebno) bez potrebe za ponovnom prijavom.

Nadalje, u saopštenju se navodi da će ASK angažovati oko 100 pojedinaca za učešće u postregistracionoj anketi (postregistracionoj anketi). Trajanje ove aktivnosti je isto (2 mjeseca) od sredine maja do sredine jula 2024. godine.

Cijelu listu možete pogledati ispod:

Go to TOP