Nacrt zakona o budžetu za 2022. predviđa izgradnju 50 obdaništa širom Kosova

Povodom Međunarodnog dana prava deteta, održan je sastanak Međuministarske komisije za prava deteta, kojom je predsedavao premijer Republike Kosovo, Albin Kurti.

“Moramo stajati iza naših praktičnih i konkretnih planova da zaštitimo našu djecu – obećanja s generacije na generaciju, da ćemo ulagati u obrazovanje i zdravstvo, da izgradimo sisteme i usluge koje dopiru do sve djece”, rekao je premijer Kurti na otvaranju sastanka.

Istakao je opredijeljenost za implementaciju obaveza iz Programa upravljanja, u skladu sa globalnim opredjeljenjima za postizanje ciljeva održivog razvoja (SDG), te u cilju implementacije i poštovanja demokratskih principa i prava djeteta, kako je proklamovano u Konvenciji. o pravima djeteta i njihovoj definiciji u lokalnim politikama i zakonima.

Prema njegovim riječima, Nacrtom zakona o budžetu za 2022. godinu, koji je Vlada utvrdila prije nekoliko sedmica, počeće izgradnja 50 vrtića širom zemlje, kako bi djeca imala odgovarajuću negu.

Takođe, na ovom skupu kao bitnu tačku izdvojen je tretman djece sa smetnjama u razvoju.

Kurti je naglasio da je za narednu godinu predviđen budžet za zapošljavanje 100 asistenata za djecu sa smetnjama u razvoju.

“Ministarstvo finansija, rada i transfera obezbijedilo je finansijsku podršku u iznosu od 900.000,00 eura za podršku 39 nevladinih organizacija licenciranih za pružanje socijalnih i porodičnih usluga. Zakonom o dječijoj zaštiti predviđeno je osnivanje domova dječije zaštite, za koje je MFPT sada pokrenuo inicijativu za njihovu izgradnju i obezbjeđenje održivog finansiranja kroz izmjene Zakona o finansiranju lokalne samouprave i stvaranje posebnog granta za socijalne usluge”, rekao je Kurti.

Go to TOP