Driver Booster - Download Free for Windows 11, 10, 8, 7

Driver Booster: Free updater for Windows 11/10. Renew drivers for graphics, USB, audio, screen, network, printer, and mouse efficiently.!
Get it now for FREE !

Driver Booster Driver Booster Download

Na platformi e-Kosova sada možete dobiti i ovaj dokument koji vam je potreban veoma često

Platforma e-Kosova u koordinaciji sa policijom Kosova je lansirala novu uslugu “Zahtev za proveru kriminalne prošlosti odnosno provera da nemate nerešene stvari sa policijom”.

Kako se navodi u saopštenju, dobijanje ove usluge vrši se kroz sledeće korake:

Otvaranje platforme eKosova
Prijavite se na platformu putem ličnog broja i lozinke
Klikom na “Usluge”
Klikom na “Policija”
Klikom na “Zahtjev za provjeru kriminalne prošlosti”
Popunite prozor i kliknete na “Pošalji zahtjev”
Za pristup ovoj usluzi korisnik mora imati potvrđen identitet, odnosno nivo 2.

Prijava se vrši putem ovog linka:

Link

Go to TOP