Ministar i 7 političkih savjetnika. A samo jedan pravni službenik u čitavom ministarstvu?!

Autor: Kallxo

Iako manje od svog prethodnika Rasima Demirija, koji je imao najviše političkih savjetnika u Vladi Haradinaja, ukupno 10, sadašnji ministar regionalnog razvoja Fikrim Damka oko sebe ima ukupno sedam političkih savjetnika. Dok ministarstvo na čijem je čelu ima samo jednog pravnika.

Dodavanje radova na izradi Zakona o regionalnom razvoju, koji je upućen Vladi i ostali radovi naknadno, je bio razlog da se pravni savet, odnosno pravni savetnik, angažuje putem tendera u aprilu, Ministarstvo za regionalni razvoj raspisalo je tender za angažovanje pravnog savjetnika.

Ministar za regionalni razvoj Fikrim Damka Foto kredit: Fejsbuk

Za osiguranje ovih usluga za period od 12 mjeseci, ministarstvo je izdvojilo 4.800 eura. Ministarstvo je 21. aprila objavilo da je pobjednik ovog ugovora Ardita Hajrizaj, koja je bila jedina zaintereseirana strana, dok je 12 drugih povuklo dokumentaciju.

Ministarstvo je od kandidata tražilo da se koeficijentom 80 ocjenjuju stručna sprema, radno iskustvo, znanje iz određene oblasti, poznavanje engleskog jezika i stručne obuke, dok se koeficijentom 20 utvrđuje ponuđena cijena. U odgovoru za KALLXO.com, iz MRR-a, navodi se da nije bilo diskriminatornih kriterijuma i ograničenja konkurencije.

“Vrijedi napomenuti da su projektni zadaci za ovu aktivnost nabavke lako ispunjavali zahtjeve potencijalnih ponuđača, nediskriminatorni i nisu ograničavali konkurenciju”, navodi se u odgovoru ministarstva.

Koje pravne usluge su kupljene?

Na osnovu potpisanog ugovora između strana, konsultant ima dužnost i odgovornost da izradi različite odluke i ugovore u okviru MRR-a, da pruži konsultacije u vezi sa svim dokumentima, studijama, izveštajima, preliminarnim koncept papirima koje dostavlja Ministarstvo, pruža pravne savete i ekspertizu za radne grupe, pruža pravne savjete o ugovornim i projektnim praksama, istražuje i analizira informacije o temama koje je dodijelio supervizor i identificira opcije ili pitanja koja se razmatraju.

Nadalje, ugovorom je navedeno da na zahtjev i po uputama supervizora daje pravna mišljenja, sarađuje i komunicira sa organizacionim jedinicama MRR-a za poslove iz oblasti zakonodavstva, pomaže u sprovođenju odluka i propisa, obavlja i druge poslove. poslove u skladu sa svrhom posla koje može zahtijevati pretpostavljeni i dužan je poštovati profesionalnu etiku pomoćnog osoblja i kodeks državne službe.

Za pružanje ovih usluga Hajrizaj će se plaćati 400 eura mjesečno a pravni odjel je samo jednim službenikom. Za otvaranje ovog tendera iz Ministarstva regionalnog razvoja kažu da je on pokrenut na zahtjev jedinice koja je tražila – Pravnog odjeljenja u ovom ministarstvu, koje radi sa samo jednim pravnim službenikom koji je šef pravnog odjeljenja i nema drugih uključenih zvaničnika.

Oni su kazali da je zbog intenzivnog rada na izradi Zakona o regionalnom razvoju, koji je upućen Vladi, blagovremeno obezbijeđen pravni konsultant.

„Budući da MRR od prošle godine intenzivno radi na izradi Zakona o regionalnom razvoju, odavno je predviđeno da će biti potreban konsultant u ovoj oblasti za završetak aktivnosti MRR-a u ovoj oblasti. Shodno tome, MRR je u Vladi Republike Kosovo obradio Zakon o regionalnom razvoju i sada se očekuje da radi na drugim propisima koji proizilaze iz ovog zakona, a za to je bio potreban jedan takav konsultant“, navodi se u odgovoru ministarstvo.

Iz MRR-a su rekli da imaju značajan nedostatak osoblja, što dovodi do toga da nema pokrivanja potreba MRR-a. Dalje su dodali da je tokom godina došlo do povećanja aktivnosti institucije, uključujući razne saradnje sa drugim institucijama i pozive za finansiranje projekata kapitalnih investicija i grantova za preduzeća.

Ministar ima sedam političkih savjetnika, ali oni nisu pravnici U Ministarstvu regionalnog razvoja kažu da kabinet ministra Fikrima Damke čini sedam političkih savjetnika.

Za ova imenovanja, MRR je reklo da se zasniva na članu 8 stav 1.4, članu 19 stav 1 i članu 23 stav 4, 5 Uredbe (NRC)-br.02 / 2021 o oblastima i administrativnim odgovornostima Kancelarije premijera Ministra i ministarstva.

O tome da li je bilo moguće da pravno savjetodavne usluge pružaju savjetnici kabineta ministra?

Kako navode iz ministarstva, savjetnici nisu pravnici i bave se poslovima i agendom ministra. Angažovani konsultant će služiti u realizaciji radova u tehničkom, administrativnom i savetodavnom u pravnom aspektu i pružaće podršku Pravnom odeljenju sa punim radnim vremenom u realizaciji predviđenih aktivnosti Sektora tokom jedne (1) godine.

„Dok savjetnici ministra nisu specijalizovani za pravnu oblast, pa nisu pravnici i bave se i drugim poslovima institucije u skladu sa dnevnim redom ministra, što onemogućava angažovanje savjetnika Ministra u administrativnom radu.”kaže se u saopštenju MRR-a.

Angažovanje pravnog konsultanta u planu nabavki Ministarstvo regionalnog razvoja je saglasno da je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama iu skladu sa Pravilima i Uputstvima za sprovođenje javnih nabavki 30.11.2021. gdje je svaka jedinica MRR-a dostavila svoje zahtjeve koji su uključeni u plan.

MARD dodaje da je nakon usvajanja budžeta za 2022. godinu konačni plan proslijeđen DRA-u zajedno sa aktivnostima pravnog konsultanta, gdje je predviđena aktivnost pravnog konsultanta i ova aktivnost je pokrenuta u skladu sa planom nabavki. MRR-a“, kaže ministar.

Ministarstvo regionalnog razvoja: Plan nabavki 2022.

Ministarstvo regionalnog razvoja: Plan nabavki 2022.

Ne samo za pravne savjete, ministarstvo je putem tendera angažovalo savjetnike za kapitalna ulaganja na period od 12 mjeseci, prema godišnjem finansijskom izvještaju za 2021. godinu.

Ministarstvo regionalnog razvoja potrošilo je budžet u iznosu od 3 miliona 290 hiljada 843 evra.

Najviše ovih sredstava potrošeno je na:

Subvencije i transfere preko 1,87 miliona evra,

Rashodi na nefinansijsku imovinu preko 854 hiljade evra,

Plate i naknade preko 320 hiljada evra,

Robu i usluge oko 232 hiljade evra i

Preko 5 hiljada evra za komunalne troškove. /Kosova.info.

Go to TOP