Kosova.info

Kosovska policija prihvatila ostavke 80 službenika Srba sa Sjevera, ostale se još uvijek analiziraju

Policija Kosova, pozivajući se na interesovanje medija i na tragu saopštavanja javnog mnjenja, povodom podnošenja ostavki policijskih službenika srpske zajednice, obavještava vas da:

Nakon prihvatanja paketa ostavke od policijskih službenika, Policija Kosova u skladu sa zakonima na snazi, uključujući Zakon o policiji br. 04/L-076, Zakon br. 03/L-212 o radu, Administrativno uputstvo br. 01/2021 o radnim odnosima u Kosovskoj policiji, Administrativno uputstvo br. 04/2019 o prekršajima, merama i disciplinskim postupcima u Kosovskoj policiji, kao i standardne operativne procedure, su nastaviti rukovanje i pregled svih obavještenja/zahtjeva za ostavku.

Pozivajući se na analizu paketa ostavki iz KP i zvaničnih informacija dobijenih od strane Policijskog inspektorata Kosova (IPK) u vezi sa otvorenim krivičnim/ili upravnim predmetima u procesu, utvrđeno je da je osamdeset (80) službenika uključenih u obavještenje lista ostavki je prihvaćena. S tim u vezi, nastavljen je postupak obavještavanja i donošenja rješenja o ostavci.

Proces paketa ostavki za ostale zaposlene nastavlja se prema zakonskim procedurama i rokovima koji su na snazi, isti su u procesu analize i pregleda, dok će ostali zaposleni u postupku biti pozvani da završe i nastave dalje postupke. .

Kosovska policija ostaje posvećena ispunjavanju svojih zakonskih obaveza i odgovornosti, gde će biti obaveštavana o svim daljim procedurama u vezi sa ovim procesom./Kosova.info

Advertisement

Highlight option

Turn on the "highlight" option for any widget, to get an alternative styling like this. You can change the colors for highlighted widgets in the theme options. See more examples below.

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Redakcija B/H/S

© Nezavisna novinska agencija Kosova.info. Sva prava zadržana.

Categories count color

Advertisement

Small ads

Flickr

  • le port
  • symbole
  • photographe
  • the beach door
  • l'échoppe
  • carita
  • les deux compères
  • Mohamed
  • sous le ficus

Social Widget

Collaboratively harness market-driven processes whereas resource-leveling internal or "organic" sources.

ThemeForest

escort mersin - izmir escort