KFOR je završio vježbu “Bronzana sablja 2024”.

KFOR je danas završio vježbu održanu u kampu “Villaggio Italia”, u cilju procjene operativne spremnosti jedinica i testiranja procedura za brzo raspoređivanje sredstava i kapaciteta.

Vježba pod nazivom “Bronzana sablja 2024” predstavljala je niz zajedničkih aktivnosti za upravljanje krizama i podršku javnoj bezbjednosti koje su sproveli različiti nacionalni kontingenti dodeljeni KFOR-u.

To je uključivalo kontrolu masovnih nereda, uklanjanje barikada, helikoptersku medicinsku evakuaciju, evakuaciju zgrada i pojačanje trupa.

“Završetak vježbe Bronzana sablja 2024. predstavlja značajno dostignuće u našim stalnim naporima da održimo sigurno okruženje.”

„Posvjećenost i profesionalizam koji su pokazali svi učesnici su bili primjerni i odražavaju našu nepokolebljivu posvjećenost da doprinesemo stabilnoj bezbjednosti širom Kosova“, rekao je komandant KFOR-a, general-major Ozkan Ulutash.

Go to TOP