Danas se sastaje komisija za životnu sredinu, Izgradnja tunela na putu Tetovo-Prizren je jedna od tački dnevnog reda

Očekuje se da će se danas u Skupštini Kosova sastati Komisija za životnu sredinu, hranu, poljoprivredu, planiranje i razvoj.

Ova komisija će početi od 10:00 sati.

Dok je ovo red dana

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Usvajanje Zapisnika od dt. 6.2.2024.
  3. Razmatranje Nacrta zakona br. 08/L-293 za ratifikaciju „Sporazuma o sufinansiranju za projektovanje Projekta za izgradnju tunela na putu Tetovo-Prizren“;
  4. Usklađivanje plana rada sa ciljevima održivog razvoja SDG-a.
  5. Informacija poslanika Milazima Salijaja o imovini bivšeg RTP-a,
  6. Razno.
Go to TOP