CIK: Nisu objavljeni konačni rezultati za gradonačelnika Dragaša

Centralna izborna komisija održala je sjednicu na kojoj je saopštila konačne rezultate u drugom krugu. Ali, nije saopštio rezultate za opštinu Dragaš.

„U Centru za prebrojavanje i rezultate završene su sve predviđene procedure kako bi Centralna izborna komisija objavila ove rezultate“, rekao je predsjedavajući CIK-a Krešnik Radonići.

CIK je danas, u subotu, dobio potvrdu Izborne komisije za žalbe i žalbe da CIK može objaviti konačne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnika, izuzev rezultata kandidata za načelnika opštine Dragaša.”

„Kao što znate, IPŽP je u petak doneo odluku po žalbi uloženoj u ovoj instituciji na rezultat glasanja van Kosova koje pripada opštini Dragaš i dozvolio je žalbu Vrhovnom sudu. Stoga će Centralna izborna komisija očekivati ​​da stranke iscrpe sve mogućnosti u zakonskim rokovima.

Obavijestio je sve političke subjekte i kandidate da u roku od 24 sata mogu podnijeti svoje žalbe Izbornoj komisiji za žalbe i žalbe na rezultate koje je objavio CIK.

Go to TOP