KOSOVONajnovije

Misija OEBS-a objavljuje izvještaj o rješavanju slučajeva terorizma od strane kosovskih sudova

Misija OEBS-a objavila je izveštaj o rešavanju slučajeva terorizma od strane sudova Kosova.

U njihovom saopštenju se navodi da se gonjenje terorističkih akata pokazalo kao izazov svuda u svijetu i da Kosovo nije izuzetak.

„Međutim, pravosudne institucije moraju osigurati da se ovi predmeti sude pravično, efikasno i u punoj saglasnosti sa standardima ljudskih prava, zaključuje se u najnovijem tematskom izvještaju koji je danas objavila Misija OEBS-a na Kosovu“.

„Izveštaj pod nazivom Rukovanje slučajevima terorizma od strane kosovskog sistema krivičnog pravosuđa analizira slučajeve terorizma tokom trogodišnjeg perioda od 2018. do 2020. godine. Osim toga, izvještaj identifikuje trendove u praksi krivičnog gonjenja i daje pregled napretka u procesuiranju slučajeva terorizma, kao i podvlači oblasti u kojima je potrebno poboljšanje”, navodi se u saopštenju.

Naveli su da izvještaj ukazuje na pozitivne trendove u upravljanju slučajevima terorizma, prenosi Kosova.info.

„Prepoznajući nedavni napredak i visoku posvećenost pravnih institucija i praktičara na Kosovu da spriječe i krivično gone terorizam, izvještaj ukazuje na pozitivne trendove u upravljanju predmetima i njihovom krivičnom gonjenju. Međutim, određene su zabrinutosti u vezi sa krivičnim gonjenjem za finansiranje terorizma, kvalitetom optužnica i presuda, te upotrebom pritvora. Izvještaj se završava preporukama za ključne institucije na Kosovu koje se bave slučajevima u vezi sa terorizmom kako bi sadašnje zakonodavstvo bilo u skladu sa standardima EU i međunarodnim pravnim standardima, a sa ciljem jačanja kapaciteta cjelokupnog pravosudnog sistema i aktera za sprovođenje zakona da reaguju na ovim slučajevima”, navodi se u saopštenju.

Ambasador Michael Davenport, šef Misije OEBS-a na Kosovu, rekao je da je terorizam prijetnja bezbjednosti koja se stalno razvija i da zahtjeva istragu.

„Terorizam je prijetnja sigurnosti koja se stalno razvija i zahtijeva snažnu istragu, krivično gonjenje i krivično gonjenje. Moramo biti oprezni u odgovaranju na ove izazove, ali naš odgovor mora takođe poštovati ljudska prava i vladavinu zakona”, rekao je ambasador Michael Davenport, šef Misije OEBS-a na Kosovu”.

„Nadam se da će ovaj izvještaj informisati rad sudija, tužilaca i advokata koji rade na ovim predmetima i omogućiti im da nastave da razvijaju svoje kapacitete za upravljanje ovim predmetima po najvišim mogućim standardima. Izvještaj je početna tačka i radujem se daljim prilikama za diskusiju o nalazima. Zaključiću ponavljanjem da je Misija spremna da podrži institucije Kosova u sprovođenju preporuka Izvještaja“, rekao je on.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort