KOSOVONajnovije

Ovo su odluke koje su donesene na današnjoj sjednici Vlade

Vlada Kosova danas je održala 94. po redu sednicu na kojoj su usvojene 24 odluke. U saopćenju za javnost, Ured za javno komuniciranje Kabineta premijera objavio je sve odluke koje su danas donesene.

Puno izdanje:

Vlada Republike Kosovo je održala redovnu sednicu na kojoj je usvojila dvadeset četiri odluke.

U nastavku mjera zaštite potrošača i privrednih subjekata, u smislu regulisanja cijena naftnih derivata, završeno je i izmijenjeno Administrativno uputstvo za regulisanje cijena naftnih derivata i obnovljivih goriva i drugih zaštitnih mjera.

Vlada je izdvojila budžetska sredstva za realizaciju mjere 3.7 Paketa za privredni preporod – Podrška u prevazilaženju energetske krize, kao i dala saglasnost na odluku o prethodnom obavezi Vlade da subvencioniše potrošačke tarife, u vrijednosti od 41 milion eura. Takođe, Državnoj advokaturi je dodijeljeno 500.000 evra.

Osnovana je Izvršna komisija za članstvo Republike Kosovo u Evropskoj uniji, kao međuinstitucionalna grupa koja će biti odgovorna za pripremu aplikacije za članstvo u EU.

Na Dan nezavisnosti Ukrajine, usvojena je odluka o nastavku podrške Vlade za boravak ukrajinskih novinara u Republici Kosovo.

U cilju jačanja primjene Zakona o dječijoj zaštiti, odobrena su administrativna uputstva za organe nadležne za ostvarivanje prava djeteta, kao i za Savjet za prava djeteta.

Odobren je Koncept-dokument za umetnost i kulturu, koji će postaviti temelje za stabilnu strukturu za razvoj kreativne moći Kosova.

Na današnjoj sjednici usvojena je Uredba o finansiranju upućivanja snaga bezbjednosti u inostranstvo, kao i Uredba o konkursnim procedurama i prijemu administrativnih i pomoćnih službenika. Potonji ima za cilj izgradnju stabilnog i profesionalnog sistema za konkurentske procedure i prijem za administrativne i pomoćne službenike, u skladu sa principima Zakona o državnim funkcionerima.

Osnovana je Komisija za zemljišnu administraciju i nacionalnu infrastrukturu za prostorne informacije Republike Kosovo.

Konačna odluka za eksproprijaciju u javnom interesu nepokretnosti vlasnika i vlasnika interesa, na koje utiče realizacija Projekta proširenja površinskog kopa za eksploataciju uglja za proizvodnju električne energije za potrebe Energetska korporacija Kosova, takođe je odobrena u katastarskoj oblasti: Paljaj (Caravodica) Opštine Obilić.

Vlada je takođe odobrila preliminarnu odluku za eksproprijaciju u javnom interesu društvenih nepokretnosti “Poljoprivrednog kombinata 23 Novembar”, koje su pogođene implementacijom projekta: Produžetak i rehabilitacija postojećeg puta u selu Bajgora, katastarska oblast: Seljc i Bajgora u opštini Južna Mitrovica.

Inicijativa za zaključivanje sporazuma za priznavanje stručnih kvalifikacija medicinskih sestara, babica, farmaceuta i veterinara na nivou zemalja članica Savjeta za regionalnu saradnju dobila je saglasnost i u Vladinom kabinetu.

Doneta je odluka da se obavežu sve javne ustanove da obezbijede pristup vodi za piće, u okviru svih ustanova i javnih površina. Odlukom se sve javne ustanove obavezuju da u svim ustanovama i javnim prostorima obezbede održavanje postojećih rezervoara, pumpi za povišenje pritiska i sistema u celini, kao i da im se obezbedi sertifikat o kvalitetu vode Nacionalnog zavoda za javno zdravlje i izlaganje isto u blizini slavina postavljenih za potrošnju vode.

Također, donesena je odluka o proglašenju posebnog javnog interesa za nepokretnosti koje su neophodne za realizaciju infrastrukturnih projekata od javnog interesa.

Na današnjoj sjednici završen je Zakonodavni program za 2022. godinu.

Vladin kabinet je odobrio pet nacrta zakona:

Nacrt zakona za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Republike Kosovo koju predstavljaju Ministarstvo finansija, rada i transfera i Međunarodnog udruženja za razvoj za “Projekat reforme sistema socijalne pomoći na Kosovu”.

Ovaj sporazum, vrijedan 47 miliona evra, ima za cilj unapređenje politike i socijalne pomoći za porodice u potrebi i unapređenje integrisanih socijalnih sistema.

Nacrt zakona za potvrđivanje Odluke br. 1/2022 Saveta za stabilizaciju pridruživanja EU-Kosovo za izmene i dopune Sporazuma o stabilizaciji pridruživanja između Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju i Kosova, da zameni Protokol III u vezi sa konceptom „proizvoda sa poreklom“.

Nacrt zakona o potvrđivanju Sporazuma o bilateralnoj razvojnoj saradnji između Republike Kosovo i Velikog Vojvodstva Luksemburga. Ratifikacija ovog Nacrta zakona omogućiće dalju implementaciju garantovanog korišćenja u iznosu od 35 miliona evra, koje je Vojvodstvo Luksemburg založilo za Republiku Kosovo.

Nacrt zakona o potvrđivanju “Amandmana 2. Finansijskog sporazuma između Republike Kosovo i Evropske unije za IPA program 2015”. Svrha Amandmana 2 ovog sporazuma je produženje roka za implementaciju godišnjeg programa IPA za 2015. godinu, čak i za dodatnu godinu.

Nacrt zakona o potvrđivanju „Amandmana br. 2. Finansijskog sporazuma između Republike Kosovo i Evropske unije za IPA program 2018“. Ova promjena ima za cilj preraspodjelu sredstava u okviru cilja 2 i ima za cilj produženje operativnog perioda završetka za jednu godinu.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort