EkonomijaNajnovije

KESCO predlaže udvostručenje cijene struje

Nakon neprihvatanja subvencije koju je Vlada obećala u februaru ove godine, Kosovska kompanija za snabdevanje električnom energijom – KESCO zatražila je povećanje cene električne energije. KESCO je danas dostavio Uredu energetskog regulatora prijedlog novih tarifa električne energije. KESCO je predložio udvostručenje cijene energije.

KESCO-ov prijedlog je da za kućne potrošače, za blok od 0 do 800 kilovata, visoka tarifa bude 12,68 centi po kilovatu, a niska tarifa 5,43 centa po kilovatu.

Što se tiče porodičnih potrošača koji troše preko 800 kilovata mjesečno, visoka tarifa bi trebala biti 23,53 centa, a niska 11,09 centi po kilovatu.

Prema prijedlogu KESCO-a, visoka tarifa se primjenjuje od 07:00 do 22:00 sata, za period od 1. oktobra do 31. marta. Dok se od 1. aprila do 30. septembra, visoka stopa primjenjuje od 08:00 do 23:00 sata.

Dok je prema energetskim tarifama koje su stupile na snagu 9. februara, Ured regulatora energetike odlučio da niska tarifa za potrošače koji potroše manje od 800 kilovata iznosi 2,89 centi (bez PDV-a) u niskoj ili noćnoj tarifi, dok je 6,75 centi (bez PDV-a) na vrhu ili u danu, prenosi Kallxo.com..

Što se tiče potrošenih kilovata iznad bloka od 800 kilovata, potrošači će visoku ili dnevnu tarifu plaćati 12,5 centi, dok će nisku ili noćnu tarifu plaćati 5,9 centi.

Za ostale kategorije, nove tarife koje je predložio KESCO mogu se naći u tabeli ispod:

Kancelarija energetskog regulatora saopštila je da je 19. jula snabdevač električnom energijom – KESCO, podneo zvaničan zahtev za vanredno preispitivanje tarifa.

Ovaj zahtev je nastao kao rezultat izostanka obećane subvencije od strane Vlade Kosova kao i trenda rasta cena na veleprodajnim tržištima električne energije.

„Nakon što prihvati detaljnu razumnost, RKE će razmotriti zahtev FŠU da vidi da li je prag materijalnosti od 5% prihoda FSHU premašen i da li su ispunjeni uslovi Pravila o prihodima FŠU kako bi otvorio Vanrednu reviziju maloprodajnih tarifa za regulisane potrošače električne energije”, navodi se u obavještenju Ureda energetskog regulatora.

Što se tiče zaloga za subvenciju, ministrica privrede Artane Rizvanoli je rekla da se traži tehničko rješenje.

„Vlada Kosova ostaje posvećena podršci građanima od pristupačnog povećanja, do sada smo radili u pauzama na pronalaženju operativnih tehničkih rešenja za realizaciju subvencije. To je nešto na čemu stalno radimo i vjerujemo da će se to dogoditi vrlo brzo” – navela je ona.

U zahtjevu za vanredno preispitivanje, KESCO je naveo da su stalno komunicirali sa Ministarstvom ekonomije, ali od februara nisu dobili nikakvu nadoknadu niti odgovor kada se očekuju isplate.

„Snabdjevač je 5. avgusta 2022. godine primio i službeni dopis Regulatornog ureda za energetiku u vezi potvrde obračuna subvencije te je istog dana poslao i službenu fakturu za plaćanja za mjesec februar-april 2022. godine u skladu sa odlukama Vlade iu skladu sa odobrenjem PAK-a u vezi pripreme relevantne fakture. Međutim, FŠU do danas nije primila nikakvu nadoknadu, a istovremeno nije dobila nikakvu informaciju o tome kada se navedene isplate mogu očekivati” – navodi se u KESCO-ovoj prijavi dostavljenoj RKE.

Prema KESCO-u, situacija stvorena tokom ovog perioda primorala ga je da radi ispod troškova.

„Vrijednost subvencije obračunate za potrošače prema cijenama koje je dostavio RKE, za period od 9. februara do 30. juna 2022. godine, premašila je vrijednost od 32,8 miliona eura. Nedostatak nadoknade ove obračunate vrednosti subvencije prelazi granicu materijalnosti od 5% kako je predviđeno članom 11. Pravila o prihodima FŠU, što omogućava otvaranje vanredne revizije“, nastavlja se u objašnjenju KESCO-a.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort