KOSOVONajnovije

Skupština Kosova održala posljednju sjednicu za proljećno zasjedanje

4 Avgust 2022

Skupština Republike Kosovo, pod rukovodstvom predsednika Gljauk Konjufce, održala je danas plenarnu sednicu. Rad na sednici počeo je izjašnjavanjem van dnevnog reda i poslaničkim pitanjima upućenim članovima Vladinog kabineta. Nakon utrošenog vremena za ove dvije tačke, podnesena su tri zahtjeva za izmjenu dnevnog reda dodatnim tačkama.

Prvobitno, predsednik Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadzor Agencije za borbu protiv korupcije, Adnan Rrustemi, zatražio je da se proceduralnim predlogom doda kao 23. tačka dnevnog reda drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-071 za izmenu i dopunu Zakona br.04/L-060 o otpadu.

Takođe, proceduralnim predlogom, Fitore Pacoli Daljipi, predsednica Komisije za životnu sredinu, hranu, poljoprivredu, planiranje i razvoj, zatražila je da se u drugom čitanju razmotri Nacrt zakona 08/L-83 o izmenama i dopunama zakona. br. 02/L-08 za vina, odnosno da se smatra 24. tačkom dnevnog reda.

U međuvremenu, odstupajući od rokova, Pacoli Daljipi je zatražila da se Nacrt zakona br. kao tačka 25 – dnevnog reda.

Također, Ardian Golja, predsjednik Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu, mlade i sport, zatražio je prijedlog za kompletiranje dnevnog reda.

Odnosno tražio je da 26. tačka bude drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-111 za Državni arhiv.

Podnesenim zahtjevima za izmjenu dnevnog reda, članovi Skupštine su glasanjem dali podršku za dalje razmatranje na ovoj sjednici.

Na sednici je nastavljen rad razmatranjem Predloga-odluke Vlade Kosova o hitnim merama u snabdevanju energijom.

Sa strane u ime Vlade Kosova predmetni Prijedlog odluke iznela je i obrazložila ministrica privrede Artane Rizvanoli. Ovom prilikom, ministrica Rizvanoli je naglasila da je na osnovu energetske situacije stvorene u zemlji, povećanja cijena na evropskom tržištu, zabrane izvoza, kao i u cilju podsticanja uštede energije, Vlada predložila hitne mjere za ograničiti snabdevanje energijom, kako bi se ova situacija prevazišla, na određeno vreme.

U ime Odbora za privredu, industriju, preduzetništvo i trgovinu povodom predloga-odluke Vlade govorila je zamenica predsjedavajućeg Skupštinske komisije Jeta Statovci, koja je istakla da je ovaj odbor preporučio Skupštini usvajanje ovog predloga.

Ispred članova Skupštinske grupe Pokreta Samoopredeljenje, Mimoza Kusari Ljilja ponudila je podršku ispred grupe.

Ona je dosadašnje mjere opisala kao ne samo neophodne, već i neminovne u vezi sa stvaranjem mehanizama za rješavanje nestašice energije, sa kojom se suočava ne samo naša zemlja.

„Odlukom Vlade Kosova predviđene su neke neophodne mere. Današnjim donošenjem ove odluke, osim zakonskog ograničenja, koje proizilazi iz Zakona o energetici, stvaraju se mehanizmi za brže donošenje odluka, podiže svijest i senzibilizira građane o mjerama uštede energije“, naglasila je Kusari Ljilja.

Govoreći u ime članova Skupštinske grupe PDK-a, Ferat Šalja nije podržao ovu odluku ispred grupe.

On je naglasio da su za godinu dana upravljanja od strane ove Vlade tri zahtjeva za hitnu energetsku situaciju. Prema njegovim riječima, za prethodne mjere nije bilo povratnog efekta za građanina i nije bilo izvještaja o tome kakvi su efekti ovih mjera.

“Prije nego što nam dođe ovaj zahtjev, Vlada bi nam prvi i drugi put morala dati izvještaj o tome šta je postigla najavom hitnih energetskih mjera. Kakvi su to pozitivni efekti u društvenom, ekonomskom životu i u cijelom industrijskom lancu upravljanja“, naglasio je Šalja.

Ispred LDK-ove grupe članova Skupštine, zastupnica Valjentina Bunjaku iznijela je stav grupe, govoreći protiv ove odluke.

Odluku Vlade o hitnim energetskim mjerama ocijenila je neprofesionalnom i bez konkretnog sadržaja i kao takvu odluku koja ne daje nikakvo rješenje.

“Odluka Vlade o hitnim mjerama sa snabdijevanjem energijom nije stručna odluka, niti odluka sa konkretnim mjerama. Sve mjere su predviđene u ovoj godini i ova odluka nije rješenje”, naglasio je Bunjaku.

Iz AAK-ove grupe u Skupštini oglasio se zastupnik Palj Ljekaj, koji je izneo predlog ove grupe u vezi sa Vladinim predlogom-odluke o hitnim merama, dajući svoje primedbe.

Naglasio je da zbog procesa, ali i za dobrobit građana, podržavaju ovaj Prijedlog-odluku.

“Upozoravali smo vas i prošle godine da ćemo ući u duboku energetsku krizu, ali prvu odluku i prvu ozbiljnost pokazali ste tri mjeseca nakon što smo ušli u krizu. Ova Vlada je navikla da probleme rješava ad hoc, bez strategije i donošenja odluka u pravom trenutku”, naglasio je Ljekaj.

Nakon glasanja, Skupština je sa 61 glasom za usvojila Predlog odluke Vlade Kosova o hitnim merama u snabdevanju energijom.

U nastavku sednice, Skupština je razmotrila i usvojila u drugom čitanju sledeće predloge zakona:

Nacrt zakona br.08/L-077 o izmeni i dopuni Zakona br.04/L-127 o registraciji poljoprivrede,
Nacrt zakona br.08/L-078 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-041 za proizvodnju, sakupljanje, preradu i promet duvana,
Nacrt zakona br.08/L-079 o izmenama i dopunama zakona br. 02/L-85 za ribarstvo i akvakulturu,
Nacrt zakona br.08/L-080 o izmenama i dopunama Zakona br.2003/5 Kosova o semenu,
Nacrt zakona br.08/L-081 o izmeni i dopuni Zakona br.04/L-085 o organskoj poljoprivredi,
Nacrt zakona br.08/L-082 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-120 o zaštiti bilja,
Nacrt zakona br.08/L-084 o izmenama i dopunama zakona br.02/L-53 o lovu,
Nacrt zakona br.08/L-085 o izmenama i dopunama Zakona br.2004/13 o rasadnom materijalu,
Nacrt zakona br.08/L-086 o izmeni i dopuni Zakona br.04/L-114 o obogaćivanju brašna,
Nacrt zakona br.08/L-087 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-040 o uređenju zemljišta,
Nacrt zakona br.08/L-088 o izmeni i dopuni Zakona br.02/L-111 o pčelarstvu,
Nacrt zakona br.08/L-089 o izmenama i dopunama Zakona br.2003/10 o veštačkim đubrivima,
Nacrt zakona br. 08/L-090 o izmenama i dopunama zakona br. 02/L-10 o brizi o životinjama,
Nacrt zakona br.08/L-091 o izmeni i dopuni Zakona br.2004/21 o veterinarskoj medicini,
Nacrt zakona br.08/L-092 o izmeni i dopuni Zakona br.03/L-029 o poljoprivrednoj inspekciji,
Nacrt zakona br.08/L-093 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-042 sredstava za zaštitu bilja,
Nacrt zakona br.08/L-094 o izmenama i dopunama Zakona br. 02/L-9 za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta,
Nacrt zakona br.08/L-095 o izmeni i dopuni Zakona br.2003/9 o poljoprivrednim zadrugama,
Nacrt zakona br. 08/L-112, za izmenu i dopunu Zakona br. 02/L-26 za poljoprivredno zemljište,
Nacrt zakona br.08/L-111 o Državnoj arhivi, Nacrt zakona br.08/L-071 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-060 o otpadu,
Nacrt zakona 08/L-83 o izmenama i dopunama Zakona br. 02/L-08 o vinima, Nacrt zakona br.08/L-116 o izmeni i dopuni Zakona br.04/L-197 o hemikalijama.

Sednica je nastavljena interpelacijom ministra Ministarstva Unutrašnjih Poslova i Javne administracije, Dželjalj Svečlje, o pitanju: „Zakona o javnim funkcionerima“, koju je sazvalo sedam poslanika Skupštine Kosova iz grupe AAK-a.

U ime predlagača ove interpelacije, zastupnik Besnik Tahiri je naglasio da je zbog važnosti predmetne teme treba zajednički tretirati i da će se na osnovu datih preporuka i sugestija završiti i reforma državne uprave i zakona u riječi.

Ministar Svečlja je u svom govoru naglasio da je završetak postojećeg zakonskog okvira preduslov za postizanje cilja Vlade za modernizaciju javne uprave, koji se sastoji u olakšavanju pristupa njoj, olakšavanju građanima, preduzećima i institucijama. kao i administracija koja funkcioniše na osnovu meritokratije, profesionalizma i efikasnosti.

Stoga je, prema njegovim riječima, zakon o državnim funkcionerima jedan od zakona koji mora proći reviziju, kako bi se osigurao vrhunac ovog zakona, a to je zaokruživanje pravnog okvira koji državnu upravu vodi ka modernizaciji.

Pored toga, ministar Svečlja je naveo da resorno ministarstvo, kroz izmene koje će ponuditi sa Zakonom o javnim funkcionerima, ima za cilj da reši probleme koje je identifikovao Ustavni sud, kao i probleme identifikovane u praksi, tokom vremena. djelimične primjene ovog zakona.

“Zakon o javnim funkcionerima, koji je danas djelimično na snazi, pokazao je niz problema u implementaciji, gdje smo kao resorni ministar dali dodatna pojašnjenja za gotovo svaku njegovu normu.

Osim toga, zakon ima mnogo rupa i anomalija koje su otežavale svakodnevni rad i razvoj javne uprave, uključujući poteškoće procesa zapošljavanja, nedostatak konkurentnog okruženja, nedostatak efikasnih mehanizama mjerenja učinka, nedostatak odgovornosti. proces, kao i niz drugih pitanja identifikovanih tokom sprovođenja sadašnjeg zakona“, rekao je između ostalog ministar Svečlja.

Prelazeći na neke od glavnih tačaka kojima će se zakon baviti, ministar Svečlja je naglasio da je ministarstvo koje on vodi je u završnoj fazi izrade ovog zakona i očekuje se da će brzo krenuti u konsultacije sa relevantnim institucijama.

Sa strane Skupštinske grupe Pokreta Samoopredjeljenje, Doarsa Kica Dželjilji rekla je da je za produženje ovog zakona potrebno vrijeme i ozbiljan angažman, kako bi se izbjegla dalja preispitivanja od strane Ustavnog suda, jer je zakon vratio na nultu tačku.

Prema njoj, prenos zakona iz jednog sistema u drugi, bez adekvatne evaluacije njihovog funkcionisanja u našem sistemu, narušava konzistentnost zakona.

Stoga, kako je naglasila, dopunu-izmjenu ovog zakona treba izvršiti u dvije dimenzije, onoj da se objedine svi nalazi Ustavnog suda i integrišu preporuke iz izvještaja o napretku za otvaranje sistema.

Stav Skupštinske grupe PDK izneo je Mergim Ljuštaku, koji je istakao da je ova interpelacija veoma važna, otvara put drugim temama i dubinskom tretmanu. Osvrćući se na predmetni zakon, Ljuštaku je rekao da je aktuelna vlast nemarna u svom daljem postupanju, te da indirektno, prema njegovim riječima, utiče na nemodernizaciju javne uprave, ne pozivajući se na sadržaj zakon od Vlade.

On je naglasio da Vlada treba što prije iznijeti zakon na Skupštinsku raspravu i ne stati do pune implementacije.

U ime Skupštinske grupe LDK, Agim Veljiu izjavio je da su prošle dvije godine otkako je Ustavni sud utvrdio da neke odredbe Zakona o javnim funkcionerima nisu u skladu sa Ustavom i obavezao Skupštinu da izvrši neophodne izmjene u skladu sa presuda. Stoga je pozvao ministra da što prije izvrši izmjene ovog zakona, a ne da se bori protiv javnog sektora.

Nakon iscrpljivanja i iscrpljivanja debate između poslanika i resornog ministra, inicijator interpelacije Besnik Tahiri predstavio rezoluciju kojom je zatražio od Vlade Kosova da pristupi ovom nacrtu zakona u oktobru ove godine, kako bi se prethodno Zakon o platama i budžetu za 2023. godinu.

Rezolucija koju je predložio AAK-a naišla je na podršku 72 poslanika, a zatim je sednica nastavljena drugim razmatranjem Nacrta zakona br.08/L-117 za Vladu Republike Kosovo.

Član Skupštine Besim Muzaći, ujedno i član Komisije za javnu upravu, predstavio je predmetni nacrt zakona i preporuke koje je dala komisija, tražeći od poslanika da glasaju o nacrtu zakona sa svim amandmanima.

S druge strane, Driton Seljmanaj je naglasio da nakon razmatranja ovog uzastopnog nacrta zakona u Odboru za zakonodavstvo, preporuke ovog drugog nisu razmotrene većinom.

Adnan Rrustemi, predsjednik Odbora za zakonodavstvo, rekao je da je ovaj nacrt zakona uredan i da će kao takav uticati na povećanje efikasnosti vlade.

Nakon završetka rasprave poslaničkih grupa, budući da nije bilo kvoruma za glasanje o amandmanima, nacrt zakona nije stavljen na glasanje.

Sledeća tačka za diskusiju je drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-063 za izmene i dopune zakona u vezi sa racionalizacijom i uspostavljanjem linija odgovornosti nezavisnih agencija.

Nacrt zakona zajedno sa amandmanima koje je predložio funkcionalni odbor podržala je većina prisutnih poslanika. Skupština je usvojila i sledeće predloge zakona:

Nacrt zakona br. 08/L-049 za izmenu i dopunu Zakona br. 02/L-38 za zdravstvenu inspekciju,
Nacrt zakona br. 08/L-050 za izmenu i dopunu Zakona br. 2003/22 za sanitarni inspektorat Kosova,
Nacrt zakona br. 08/L-122 za izmenu i dopunu zakona br. 03/L174 za finansiranje političkih subjekata, izmenjen i dopunjen zakonom br. 04/L-058 i zakon br. 04/L-122 kao i
Zakon br. 03/L-073 za opšte izbore u Republici Kosovo, izmenjen i dopunjen zakonom br. 03/L-256,
Nacrt zakona br.08/L-028 o međunarodnom privatnom pravu, kao i nacrt zakona br.08/L-107 o pravnim aktima.
Za glasanje o Nacrtu zakona br. 08/ L-149 o izmenama i dopunama Zakona br.06/L-010 o notarima, kao i sledeće tačke, nije postojao kvorum za odlučivanje.

Zahvalivši se članovima Skupštine na radu, predsjednik Skupštine Gljauk Konjufca najavio je da zatvaranjem ove sjednice ujedno i kraj proljećne radne sjednice Skupštine, odnosno odlazak na ljetnji odmor. /Kosova.info

Pokazati više
escort mersin - izmir escort