KOSOVONajnovije

Prizren: Objavljen izvještaj o monitoringu sektora životne sredine na centralnom nivou od organizacije Ec Ma Ndryshe

Putem saopštenja za medije pred prisutnim novinarima oglasili su se predstavnici organizacije EC Ma Ndryshe i predstavili pred širom javnosti rezultate monitoringa sektora za zaštitu životne sredine na centralnom nivou uključujući (Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture-MŽSPPI zatim Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja-MPŠRR, za 2021. godinu).

Nalazi ovog izvještaja u pojedinim poglavljima su identifikovali trenutne nedostatke u sektoru životne sredine, koji zahtijevaju veću pažnju nadležnih organa.

Metodologija koju je pratila EC Ma Ndryshe za sastavljanje ovog izvještaja uzima u obzir 16 zakonskih i podzakonskih akata koji se bave različitim aspektima zaštite životne sredine.

Zaključci na osnovu ovog monitoringa su:

Velika većina nadležnih organa na centralnom nivou je prihvatila da broj angažovanih državnih službenika za obavljanje zakonom definisanih poslova nije dovoljan. Neki od njih su istakli i potrebu potpunije saradnje sa lokalnim nivoom u oblasti zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti.

Što se tiče ekološkog pravnog okvira, izražen je stav da je isti konsolidovan, ali da postoji i potreba za dopunama i izmjenama u cilju usklađivanja sa zakonodavstvom EU.

Podaci prikupljeni u okviru istraživanja u vezi sa planskim dokumentima, programima, projektima i mjerama zaštite životne sredine su simbolični, a sami po sebi su pokazatelj potrebe za unapređenjem rada nadležnih organa u ovom pogledu. Slična situacija je u vezi sa inspekcijskim nadzorom i izveštavanjem o životnoj sredini, gde je odgovornost za izveštaje uglavnom adresirana na AMMK.

Iako je povećan budžet za kapitalne projekte životne sredine, a povećan je i broj donatorskih projekata, potreba i potražnja za ulaganjem u životnu sredinu ostaje visoka, a pitanje životne sredine na Kosovu se i dalje tretira sa niskim prioritetom.

Čak i sistemi upravljanja podacima o životnoj sredini zahtijevaju dalje poboljšanje jer nisu potpuni, a istovremeno je potrebno adekvatno osoblje.

Saradnja i koordinacija između ministarstava i drugih javnih institucija u izradi zakonskih i podzakonskih akata, kao i ekoloških strategija od strane nadležnih organa, ocijenjena je kao zadovoljavajuća, dok je učešće javnosti u izradi ekoloških dokumenata ocijenjeno kao prosječno. .

Slično kao iu drugim poglavljima, nadležne institucije treba da pojačaju brigu o efikasnijem izvještavanju u pogledu licenciranja i izdavanja ekoloških dozvola.

Na kraju izvještaja adresirane su neke preporuke u cilju poboljšanja i dopuna procesa planiranja i upravljanja okolišem, u pravcu postizanja održivijih rezultata u sektoru životne sredine i zaštite prirodnih resursa./Kosova.info.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort