KOSOVONajnovije

Objavljeni izvještaji stanja u sektora životne sredine za sedam opština širom Kosova

Organizacija za promociju građanskog aktivizma EC Ma Ndryshe je u petak objavila izveštaje o monitoringu sektora životne sredine za sedam velikih opština: Prizren, Priština, Uroševac, Mitrovica, Peć i Đakovica za 2021. godinu.

Nalazi ovih izvještaja u pojedinim poglavljima su identifikovali trenutne nedostatke u sektorima životne sredine u ovim opštinama, koji zahtijevaju veću pažnju nadležnih organa.

Metodologija koju je slijedila EC Ma Ndryshe za sastavljanje ovih izvještaja je uzela u obzir 12 zakonskih i podzakonskih akata koji se bave različitim aspektima zaštite životne sredine.

Nalazi ovih izvještaja odražavaju realnu situaciju u sektorima životne sredine, zajedno sa mogućnostima da se pokrenu i poboljšaju ekološka pitanja u ovim opštinama. Nedostatak sektora životne sredine u opštini Gnjilane, zajedno sa nedovoljnim ljudskim i finansijskim resursima koji su predstavljeni u posmatranim opštinama, takođe se odražava na trenutno stanje životne sredine.

Nivo izrade i implementacije lokalnih politika za planiranje i upravljanje životnom sredinom ostaje problematičan, zbog činjenice da ne postoji stvarna organizacija u ovom aspektu. Trenutni proces izrade i implementacije ekoloških planskih i upravljačkih dokumenata, projekata i mjera zaštite životne sredine u 7 opština trenutno otežava mjerenje efikasnosti ovih akcija u poboljšanju stanja životne sredine.

Nivo inspekcijskog nadzora, kao i izrada relevantnih izvještaja koji se odnose na implementaciju zakonskog okvira zaštite životne sredine i implementaciju ekoloških strategija ostaju nejasni zbog neobjavljivanja podataka u vezi s tim, dok je prihvaćeno da u određenih indikatora nema praćenja.

U većini opština još uvijek ne postoji sistem upravljanja podacima o životnoj sredini, zbog nedostatka tehničkih i ljudskih resursa za kreiranje, prikupljanje i upravljanje podacima o životnoj sredini. Ali vrijedi napomenuti da imaju redovne godišnje izvještaje koji se periodično ažuriraju.

Međuinstitucionalna saradnja u izradi javnih politika ocjenjuje se kao nedovoljna, dok se saradnja sa civilnim društvom u izradi lokalnih politika uglavnom ocjenjuje kao dovoljna, dok se učešće javnosti općenito ocjenjuje kao loše.

Što se tiče ekoloških dozvola, opštine treba da pojačaju brigu o efikasnijem izvještavanju o njihovom izdavanju, jer za neke od njih u ovom dijelu i za ekološke dozvole nema odgovora.

Na kraju izvještaja obrađene su i neke preporuke, kao što su: ispitati mogućnosti za povećanje stručnog kadra i organizovati obuku za zaposlene u ovim sektorima/direkcijama o zakonskom okviru i pitanjima životne sredine, unaprijediti izradu i implementaciju planiranja i dokumentima upravljanja životnom sredinom, da se ažuriraju planovi lokalnog nivoa za upravljanje životnom sredinom zajedno sa njihovim izveštavanjem i implementacijom i unapredi saradnja sa centralnim nivoom i NVO u mnogim aspektima pitanja životne sredine. Razmatranje ovih preporuka dovelo bi nas do poboljšanja i dopuna procesa planiranja i upravljanja okolišem, do postizanja održivijih rezultata u sektorima okoliša i zaštite prirodnih resursa.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort