KOSOVONajnovije

Nagavci zabrinuti smo zbog plagijature na Univerzitetu u Prištini

U reakciji preko društvene mreže Fejsbuk, ministarica prosvete Arberie Nagavci izrazila je zabrinutost zbog slučajeva plagijata jer se, kako je rekla, plagijat smatra najtežim oblikom kršenja akademske etike.

„Sa zabrinutošću sam primila obaveštenja za proveru slučajeva plagijata od strane akademskog osoblja Univerziteta u Prištini. Iako se plagijat smatra najozbiljnijim oblikom kršenja akademske etike, svjesna sam da je rješavanje prijava plagijata od strane nadležnih tijela akademskih institucija izazovno. Pozdravljam razmatranje slučajeva od strane Etičkog vijeća UP-a, ali smatram da izrečene mjere suspenzije od vođenja radova nisu adekvatne, jer ne odražavaju društveni sud u odnosu na takvu praksu u akademskoj zajednici i ne odražavaju nemojte ih obeshrabriti.

Ministarica Nagavci je dodala da očekuje od nadležnih organa Univerziteta da preispitaju mjere koje je izrekao Etički savjet, osiguravajući usklađenost sa standardima akademskog poštenja unutar institucije.

“Kao ministar prosvjete obratiću se Upravnom vijeću UP sa zahtjevom da se sva univerzitetska tijela ozbiljno pozabave ovim i sličnim slučajevima. Novim nacrtom zakona o visokom obrazovanju, koji će se uskoro naći u javnoj raspravi, predvidjeli smo posebne mjere za sprečavanje svih oblika narušavanja akademskog integriteta, kroz formiranje Etičkog odbora na centralnom nivou, kao i obaveza da sve visokoškolske ustanove imaju etička vijeća.

Situacija na Univerzitetu u Prištini nije dobra, a to se nedavno pokazalo i na prestižnoj rang-listi „Webometrics” po kojoj se nastavlja pad rangiranja UP-a. Ovo je neprihvatljivo i ne može se nastaviti. Hitno moramo napraviti promjene kako bismo poboljšali ovu situaciju”, napisao je Nagavci.

Zatražila je da akademsko osoblje budu osobe visokog profesionalnog i ličnog integriteta i kredibiliteta.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort