KOSOVONajnovijeTop Vijesti

Obavještajna agencija kažnjena zbog prikrivanja broja građana čiji su razgovori prisluškivani

Obavještajna agencija Kosova OAK se obratila Osnovnom sudu u Prištini nakon odluke Agencije za informacije i privatnost, da dostavi Kohi podatke o broju ljudi čiji su razgovori presretnuti tokom 2021. godine. OAK je u junu kažnjena sa 3.000 evra zbog nesprovođenja odluke Agencije.

Od suda, OAK traži poništenje odluke, na osnovu toga što su podaci povjerljivi

Obaveštajna agencija Kosova je primorana je da plati kaznu od tri hiljade evra pošto nije navela broj ljudi koje je presrela razgovore tokom prošle godine. Agencija za informacije i privatnost kaznila je OAK zbog neprovođenja odluke o pružanju informacija koje je tražio medij Koha u vezi sa ovim pitanjem.

Zahtjev za pristup javnim dokumentima, sa pitanjima o broju presretnutih osoba i slučajevima od strane OAK, prvobitno je KOHA uputila 28. decembra 2021. Pošto odgovor nije primljen, zahtjev je ponovljen 11. januara 2022. Kosovska obavještajna služba je ignorisala zahtjeve, pa je KOHA 25. januara 2022. godine podnijela žalbu Agenciji za informacije i privatnost. U aprilu ove godine Agencija je odlukom obavezala OAK da dostavi Koha tražene odgovore.

Dva meseca kasnije, u junu, Obaveštajna agencija je kažnjena sa tri hiljade evra zbog nesprovođenja donete odluke. Kako navode iz Agencije za zaštitu privatnosti, OAK nije ispoštovala odluku uprkos upozorenju na rok.

„Agencija za informisanje i privatnost je, konstatujući prezirni pristup ove javne institucije donošenju odluka AIP-a, prinuđena da nastavi sa sledećim korakom ispitivanja ove žalbe, donošenjem rešenja broj Gj-52/2022 kojim je novčana kazna se izriče predmetnoj javnoj ustanovi“, navodi se u odluci AIP-a od 06.08.2022.

Zbog odluke Agencije za informacije i privatnost da televiziji dostavi tražene informacije, OAK je tužila Agenciju. Tužba je podneta istog dana kada je OAK kažnjena.

„Obavještavamo vas da je OAK dana 08.06.2022. godine podnijela tužbu u upravnom sporu za poništenje rješenja AIP-a br. AP-52/2022, kojim je AIP obavezao OAK da omogući pristup informacijama u vezi sa zahtevima za prisluškivanje za 2021. godinu“, navodi se u odgovoru Kosovske obaveštajne agencije.

Kako se navodi u ovom odgovoru, pored tužbe, OAK je od suda tražila izricanje mere za odlaganje izvršenja rešenja, ali nije dobila odgovor i izvršila uplatu 3.000 evra.

„Obzirom da se u Osnovnom sudu u Prištini po tužbi OAK-a vodi pitanje nedostavljanja poverljivih dokumenata koje traži AIP, kao i da su okolnosti na osnovu kojih je pristup tražene informacije/dokumenti nisu dozvoljeni, nisu promijenjeni, OAK ne može odlučiti drugačije do okončanja sudskog procesa“.

Obrazloženje Obavještajne agencije je da su traženi podaci povjerljivi podaci OAK-a i isti su zaštićeni zakonom.

„Odgovarajući pristup i njihova distribucija, pored navedenih zakonskih ograničenja, predstavlja visoku osjetljivost i ocjenjuje se kao neprihvatljiv rizik zbog potrebe zaštite obavještajnih metoda i drugih povjerljivih podataka. AIP je takođe obavešten o razlozima odbijanja, a nakon njihove odluke bili smo prinuđeni da sudsku zaštitu tražimo tužbom Osnovnom sudu u Prištini”.

Nakon odluke Agencije za informacije i privatnost da kazni OAK, KOHA je ponovila zahtjev za dobijanje informacija o broju slučajeva i presretnutih osoba. Za razliku od prethodna dva puta kada je OAK ignorisao da odgovori ovog puta je dobijen odgovor sedam dana nakon što je zahtev upućen. Zahtjev Kohe je ponovo odbijen. Ovoga puta s obrazloženjem da čekaju odluku Suda kojem su se obratili na odluku Agencije za informacije i privatnost.

„Razlozi zbog kojih OAK nije omogućila uvid u traženu dokumentaciju ostaju isti kao i u odgovorima koje smo uputili AIP-u, ali i na adresu nadležnog suda kroz tužbu za upravni spor, do okončanje ovog sudskog procesa započetog po ovom pitanju. Kao rezultat toga, obavještavamo vas da je OAK, u očekivanju pravosnažne sudske odluke po ovom pitanju, odlučila da još jednom odbije vaš zahtjev za pristup povjerljivim informacijama u vezi sa gore postavljenim pitanjima, navodi se u odgovorima OAK-a.

Kazna izrečena OAK je među četiri druge koje je Agencija za informacije i privatnost izrekla zbog nepoštivanja zakona o pristupu javnim dokumentima.

Poverenica za informacije i privatnost Krenare Sogojeva rekla je da izricanje kazni utiče na podizanje svesti javnih institucija, ali i privatnog sektora. Ona je najavila da imaju samo jedan slučaj kada izrečena kazna nije plaćena i zbog toga su ušli u izvršni postupak.

“U principu, politike Agencije nisu novčane kazne. Politike Agencije su svijest ne samo institucionalne, već i društva u vezi sa primjenom zakona kako za pristup tako i za zaštitu podataka. Ali kazna svakako ima efekta, do sada ne mogu reći da smo kroz novčane kazne postigli najveću promjenu”, rekla je ona.

„Bez obzira što se radi o istom budžetu, uticaj same kazne je zbog činjenice da je naša kazna javna, zbog činjenice da pokazuje određenu netransparentnost institucije“.

Sogojeva je pokazala da, iako kaznu izriče institucija, sredstva se vraćaju u državni budžet, a da uplata utiče na finansijsko planiranje i aktivnosti dotične institucije.

“Kazna prema instituciji ima svoj uticaj, jer svaka institucija ima glavnog administrativnog službenika, koji je odgovoran za implementaciju sistema finansijskog upravljanja i kontrole na svim nivoima i ispunjavanje godišnjeg plana institucije. Dakle, utrošak ovih sredstava za plaćanje kazni utiče na unutrašnju kontrolu finansija i planiranje aktivnosti u nadležnoj instituciji”, rekla je Sogojeva.

Osim zabrane pristupa javnim dokumentima, Agencija za informacije i privatnost izrekla je još šest kazni zbog nepoštivanja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort