KOSOVONajnovije

Skupština ratifikuje međunarodni sporazum o IPA III

Skupština Kosova sa 89 glasova za ratifikovala je sporazum o partnerstvu za finansijski okvir sa Evropskom komisijom za sporazume za sprovođenje finansijske pomoći unije za Kosovo u okviru pretpristupnog instrumenta (IPA III).

Sve poslaničke grupe Skupštine Kosova su podržale ovaj sporazum, dok je zamenik premijera Besnik Bisljimi rekao da je njegova svrha da se stvori pravni osnov da Kosovo koristi fondove Evropske unije.

„Svrha ovog sporazuma je da stvori neophodnu pravnu osnovu da Kosovo ima koristi od sredstava Evropske unije obezbeđenih u okviru pretpristupnog instrumenta, ili fondova IPA III, za godišnje IPA programe 2021-2027.

Ugovor kao takav predstavlja okvirni sporazum, dok ćemo za posebne godišnje programe sklapati finansijske ugovore posebno za svaki program. Gdje ćemo onda precizirati projekte, sektore, fondove i modalitete implementacije za svaki od njih. Time se otvara put za sklapanje drugih sporazuma kako bi imali koristi od fondova EU”, rekao je on.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort