KOSOVONajnovije

Odložena sjednica odbora za razmatranje nacrta zakona o pravnim aktima

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, poslovnike i nadzor agencije za borbu protiv korupcije Skupštine Kosova nije uspela da u principu ispita Nacrt zakona o pravnim aktima, pošto je zamenica premijera Kosova Emilija Redžepi nije pojavila.

Sobzirom da je zamenica premijera Redžepi trebala predstaviti nacrt zakona, ali kako je rečeno, iz ličnih razloga nije mogla da prisustvuje. Što su naravno iskoristili zastupnici opozicije da iznesu kritike. Međutim na sastanku je bio prisutan direktor Pravne kancelarije u kabineta premijera Republike, Mentor Borovci, predstavio je i objasnio Nacrt zakona br.08/L-107 o pravnim aktima.

On je rekao da se ovim nacrtom zakona namjeravaju ujednačiti pravni akti, ispraviti ih, kao i njihovo hijerarhijsko uređenje. Borvci je dodao da je i Venecijanska komisija 2019. godine dala mišljenje na ovaj nacrt zakona ocjenjujući ga kao priliku da se u praktikuju principe vladavine prava.

Borovci je između ostalog naglasio da je Nacrtom zakona br.08/L-107 o pravnim aktima urađena efikasnija zaštita ljudskih prava.Nakon rasprave, članovi ove komisije su usvojili ovaj nacrt zakona i preporučili da se načelno glasali na jednoj od plenarnih sjednica.

U nastavku, komisija je usvojila izveštaje glavnih komisija za Nacrt Poslovnika Skupštine, kao i za Nacrt zakona br.08/L-028 o međunarodnom privatnom pravu. Takođe, komisija je u načelu usvojila Nacrt zakona br. 08/L-149 za izmenu i dopunu Zakona br. 06/L-010 za notara, kao i izveštaj sa izmenama i dopunama Funkcionalne komisije za Nacrt zakona br.08/L-111 za Državnu arhivu. 06/L-010 za notare, kao i razmatranje izveštaja o nadzoru zakona. br. 05/L-003 o elektronskom nadzoru lica čije je kretanje ograničeno odlukom suda, odloženo je za naredni sastanak. /Kosova.info.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort