KOSOVONajnovije

Novi zakonik omogućava Vrhovnom sudu da poništi odluke Apelacionog i Osnovnog suda

Novi Zakonik o krivičnom postupku, koji je prošao dva čitanja u Skupštini Kosova, dodao je nove nadležnosti Vrhovnom sudu.

Treći stepen pravde dobio je pravo da poništi odluke Apelacionog i Osnovnog suda.

Vrhovni sud ranije nije imao ovo pravo, koji za sada samo konstatuje povrede koje su počinila dva niža suda. Ovoj tački kodeksa se protivi Vrhovni sud, jer smatraju da postoji opasnost da se predmeti još više odugovlače.

Neke od organizacija civilnog društva su se također usprotivile ovoj tački kodeksa.

Ovo glasanje u Skupštini Kosova moglo bi da stavi neke nove odgovornosti na pleća Vrhovnog suda.

Vrhovni sud će, u slučaju stupanja na snagu novog nacrta Zakonika o krivičnom postupku, postati posljednja sudska instanca koja odluku Suda čini pravosnažnom.

Tu odgovornost je do sada imao Apelacioni sud. Vrhovni sud će biti oslobođen ove odgovornosti samo u tri slučaja.

Novi nacrt zakonika prošao je dva čitanja u Skupštini Kosova.

Sudija Vrhovnog suda, Agim Maliqi, pokazuje da se oštro protive ovoj promeni.

“Do sada je konačna odluka donesena u Apelacionom sudu i ovo je zapravo bio redovan pravni lijek kroz žalbu, Apelacioni sud je odlučio i postavio standard da presuda dobije konačan oblik. Sada je ovom odredbom data mogućnost Vrhovnom sudu da ospori odluku Apelacionog suda i to neće dobiti konačan oblik, dok i Vrhovni sud ne odluči”, rekao je Agim Maliqi – sudija Vrhovnog suda.

Sa ovom promjenom, Maliqi naglašava da postoji rizik od daljeg odlaganja u slučajevima.

Do sada je, kaže, Vrhovni sud samo utvrdio kršenje.

“Ta mogućnost do sada nije postojala, ali je utvrđena povreda krivičnog zakona u korist okrivljenog. I to se često dešavalo od strane Suda, ali tu se svaka presuda mora ocijeniti i analizirati tamo gdje je takva činjenica pronađena, a imamo vrlo mali broj presuda u kojima se utvrđuje povreda zakona. na štetu okrivljenog, a to apsolutno ne predstavlja mogućnost da se promeni zakon u vezi sa ovim slučajevima”, dodao je Malići.

Iz Ministarstva pravde, u odgovoru Televiziji Dukađini, kažu da su obavili mnogo konsultacija za ove promjene.

„Uključeni su svi relevantni akteri, uključujući predstavnike međunarodnih partnera, kao i predstavnike civilnog društva. Ministarstvo pravde ocjenjuje da će kroz novi Zakonik o krivičnom postupku omogućiti povećanje efikasnosti i efektivnosti rada organa za provođenje zakona, prije svega sudova i tužilaštava”, kažu u Ministarstvu pravde.

Televizija saznaje da će nacrt zakonika, ukoliko prođe sve procedure za stupanje na snagu, biti upućen Ustavnom sudu.

Protiv promena je i NVO Kosovski institut za pravosuđe.

“Ovim načinom kako je to sada uređeno, još više ću uticati na to da su prvostepeni i Apelacioni sudovi neodgovorniji, jer nažalost ili prvostepeni ili drugostepeni sudovi počivaju na tome da ako mi nismo u pravu, drugostepeni će to popraviti, ili ako drugostepeni nije u pravu, to će popraviti Vrhovni sud. To će uticati da se sudski postupak još više oduži”, rekao je Ehat Miftaraj.

Miftaraj naglašava da su u većini slučajeva osnovni sudovi i Apelacioni sud pravilno odlučivali.

“Ako za osnovu uzmemo veliki broj predmeta o kojima su rješavali prvostepeni i Apelacioni sud, ako govorimo o krivičnim predmetima, ispada da je preko 99% predmeta riješeno po na osnovu zasluga ili na odgovarajući način”, dodao je.

Od rata, Vrhovni sud je u desetinama slučajeva utvrdio da su sudovi na Kosovu doneli odluku u korist okrivljenog.

Međutim, Vrhovni sud nije imao pravo da preinači odluku.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort