KOSOVONajnovije

Rezultati koje je uradila NVO za reke Lap i Lepenca pokazuje zagađenost(detalji)

U sklopu kampanje radi podizanja svijesti građana o posljedicama zagađene vode u ekosistemu, kroz projekat podržan od strane Vlade Švedske kojim upravlja strana organizacija CDF, kosovarska NVO PEN implementira kampanju “Vodna kriza” prenosi Kosova.info.

Prošle nedelje, je ova organizacija sa Hidrometeorološkim zavodom Kosova na sedam uzoraka vode u četiri reke izvršila uzimanje uzorka u Sitnici 1(uzorak), Lapu 2, Lepencu 3, i Drenici 4. Sa ciljem komparacije nivoa zagađenja duž toka ovih rijeka.

Uzorci uzeti na terenu su obavljeni u saradnji sa Hidrometeorološkim zavodom Kosova. Zatim su poznavaoci ovih oblasti dublje analizirali fizički i hemijski sastav uzoraka vode.

Danas (subota) objavljeni su rezultati reka Lap i Lepenac, koji su se, prema evropskoj direktivi za površinske vode, pokazali umeren (zagađen) kvalitet vode u ovim rekama.

Jedna od vrednosti koja odražava zagađenje reke Lap je utrošak hemikalija, što je rezultiralo sa 12 na izvoru i 170 na ispustu kod Podujeva.

Nivo temperature, nitriti, nitrati, azot, hloridi, fenoli, amonijak i sl. detaljnije objasniti ovo zagađenje i na taj način dovesti do nestanka biodiverziteta vode duž korita rijeke.

Iz laboratorijskih rezultata kvaliteta vode reke Lepenc, uočeno je da je na izvorištu reke kvalitet vode u dobrom stanju, ovaj kvalitet opada duž korita. U tabelama možete vidjeti hemijske i fizičke parametre.

Žute, narandžaste i crvene vrijednosti ukazuju na visoke vrijednosti zagađenja u različitim parametrima – crvena označava veće zagađenje.

Zamućenost, temperatura vode, ukupni fosfor, amonijak i fenoli su neke od najopasnijih vrijednosti, a ove vrijednosti dolaze kao rezultat zagađenja uglavnom iz kanalizacije i ljudskih aktivnosti. Za detaljne detalje i druge parametre, pogledajte vrijednosti prikazane u tabelama.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort