KOSOVONajnovije

Ovo su neka od sela na Kosovu koja su podnijela zahtjev da postanu opštine

Ministar administracije lokalne samouprave Elbert Krasniqi izjavio je sinoć u televizijskom programu da postoji nekoliko sela koja su aplicirala da postanu opštine.

“U izvještaju koji sam dobio nalazi se negdje oko 17 zahtjeva za formiranje novih opština. To su velika sela koja sami sebe procjenjuju da treba da budu opštine. Ova diskusija postaje veoma aktuelna tokom izbora ili pred izbore, posebno iz manjinskih zajednica u nekim djelovima Kosova, mislim nesrpske“, rekao je on.

Prema njegovim riječima, ova sela nisu ispunila formalne kriterijume za diskusiju.

“Iz izvještaja koji sam vidio, oni nisu ispunili formalne kriterije za raspravu. Mislim da treba da budemo veoma oprezni u ideji funkcionisanja opštine“, rekao je ministar Krasniqi.

Na pitanje Ministarstva kojim upravlja Krasniqi o zakonskim procedurama koje selo mora da ispunjava da bi postalo grad.

„Zakon br. 03/L-041 “O administrativnim granicama opština” u članu 10 predviđa načine promjene administrativnih granica opština, tačnije, promjena administrativnih granica opštine vrši se:

a) spajanje jedne ili više opština sa postojećom opštinom;
b) spajanje dvije ili više opština da bi se formirala nova opština;
c) podjelom dijela općine radi pridruživanja drugoj opštini;
d) podjelom dijela opštine ili opština radi formiranja nove opštine.

Također, član 11. definira sadržaj prijedloga i prateće dokumentacije za promjenu administrativnih granica, koji mora sadržavati najmanje:

a) mapu teritorije ili teritorija čije se administrativne granice predlažu za promjenu, navodeći predložene nove administrativne granice;
b) opravdanost potrebe za takvim promjenama i olakšavanje ili otežavanje pristupa građanima uslugama koje pruža opština;
c) analiza efekata promjene u pogledu ekonomske održivosti opštine“ navodi se u odgovoru MALS-a.

Ministarstvo Elberta Krasniqija kazalo je za medije imena nekih sela koja su ponovo aplicirala da postanu opštine.

„Ministarstvu administracije lokalne samouprave podneto je 19 zahtjeva za osnivanje novih opština, o čemu je MALS obavijestila Vladu Republike Kosovo. Adresirani zahtjevi sadrže površan opis i ne ulaze u detalje kao što su broj stanovnika, ekonomska opravdanost, kao i mnogi drugi elementi koji su neophodni za formiranje novih opština.

Neke od opština koje su predale zahtjev su:

Žeger – Opština Gnjilane

Vitomirica – Opština Peć

Orlan – Opština Podujevo

Runik – Opština Srbica

Zym – Opština Prizren

Velika Kruša – Opština Orahovac”, kaže se u odgovoru MALS-a datom za medije.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort