KOSOVONajnovije

CBK otpušta protivnika Fehmija Mehmeta za guvernera

Izvor: Kallxo

Guverner Centralne banke Kosova, Fehmi Mehmeti, smijenio je Škndiju Himaj Zekaj, ista je bila i protivkandidat Mehmetija za poziciju guvernera CBK-a dok je nedavno bila na poziciji “višeg savjetnika Izvršnog odbora za finansijski sektor u Centralnoj banci Kosova“.

Otpuštena je uprkos činjenici da Disciplinska komisija sa njom uopšte nije bila intervjuisana/saslušana. Pored toga, Himaj-Zekaj je napustila posao na dan kad joj je završeno bolovanje, uzeto prije mjesec dana. BIRN je tražio da prati disciplinski proces protiv Himaj-Zekaja, ali je guverner CBK-a Fehmi Mehmeti odbio zahtjev za praćenje.

Pored toga, CBK nije prihvatila odbranu Himaj Zekajinog branoca na osnovu toga što nije podneo dokaz da je registrovan kao zakonski zastupnik na Kosovu. Dok je Zakonom o postupku u sporu, koji uređuje sudski postupak, utvrđeno da stranke, pored advokata, imaju pravo da ih zastupaju lica koja ovlaste. U odluci o razrešenju navodi se nekoliko disciplinskih odluka koje je protiv Himaj-Zekaja donelo rukovodstvo CBK.

Škndije Himaj Zekaj kaže da je izvor njene smjene njena kandidatura za guvernera 2018. godine.

“Kao što znate, sistematsko maltretiranje od strane guvernera koje mi se neprekidno vrši rezultat je moje kandidature za guvernera 2018. jer sam se usudila da osporim njegovu kandidaturu. Ceo ovaj period je tada bio praćen neprekidnim zahtevima za kršenje zakona, čemu sam se protivila i zbog čega sam sada kažnjena”, stoji u mejlu Himaj Zeke upravnom odboru CBK, premijeru Aljbinu Kurtiju, predsednici Vjosi Osmani-Sadriu i predsedniku Skupštine, Gljauk Konjufci, kaže da je raskid ugovora flagrantan prekršaj i osveta prema njoj.

Himaj-Zekaj kaže da je sav ovaj ‘sistematski progon’ posledica ‘drugačijeg mišljenja’ koje je imala od guvernera CBK-a Fehmi Mehmetija:

„Odluka o raskidu radnog odnosa doneta je danas, poslednjeg dana bolovanja. Ovo je flagrantno kršenje politike radnih odnosa u CBK-u i Zakona o radu“, navodi se u svom saopštenju, čija je kopija poslata mediju.

Odbijanje odbrane U odluci guvernera Fehmija Mehmetija navodi se da je Himaj-Zekaj bila na bolovanju do 5. jula 2022. godine, odnosno ukupno 14 dana bolovanja. Međutim, u dokumentu za zatvaranje liječničkog odsustva koji je poslala Himaj-Zekaj, stoji da je krajnji datum odsustva 6. jul, tako da je bilo ukupno 15 dana bolovanja.

Himaj-Zekaj je zatražila od odbora CBK-a da preduzme mere, kako je ona to nazvala, protiv ove skandalozne odluke protiv nje, ovih krivičnih dela, koje ću poslati tužilaštvu i obavestiti sve druge relevantne organe.

Vi ste najviši nadzorni organ u Centralnoj banci, stoga vas molim da pravilno prosudite u okviru svojih ovlašćenja za preduzimanje radnji u vezi sa ovom skandaloznom odlukom, potpuno neistinitog sadržaja“, nastavlja se u mejlu Škndija Himaj Zeka.

Disciplinska komisija nikada nije čula Himaj-Zekajinu odbranu samo navodne povrede koje joj se pripisuju. Činjenicu da nije dobila priliku da se brani izneo je i predsednik Upravnog odbora CBK-a Baškim Nurbonja. U međuvremenu, u odluci CBK-a se navodi da se pravni zastupnik Aleksander Borg-Olivier pojavio kao stranka odbrane Škndija Himaj-Zekaj.

Ali, dalje u odluci se kaže da je guverner CBK-a tražio od advokata Borg-Olivijea da dostavi CBK dokaze da ima profesionalnu licencu za nastavak pravnog zastupanja Himaja-Zekaja.

„Guverner se 30.05.2022. godine obratio (e-mailom) Alexander Borg Olivier pravnom zastupniku G-đe. Himaj Zekaj, od koga je zatraženo da u najkraćem mogućem roku dostavi dokument/dokaz da ima profesionalnu licencu na osnovu zakonskih uslova (licenca izdata od nadležnih institucija Kosova), kako bi nastavio sa komunikacijom i predstavljanjem vaših strane u ovom postupku“, navodi se u odluci guvernera.

Dalje, Aleksander Borg-Olivier je nastavio da šalje pisma u ime Škndije Himaj Zekaj, uključujući i zahtev za bolovanje. Dok se u odluci navodi e-mail Sokolj Havolija, V.d guvernera CBK-a, nakon što je Mehmeti otišao na bolovanje, u kojem se navodi da se zahtjevi koje je poslao pravni zastupnik smatraju odbijenim.

„Dana 26. juna 2022. g. Sokolj Havoli kao V.d guvernera (budući da je guverner na godišnjem odmoru), odgovara (putem e-maila) Alexander Borg Olivier pravnom zastupniku G-đe. Himaj Zekaj, odnosno, odbija njegov zahtjev od 24. juna 2022. godine, na sljedeći način:

‘Kao što vas je obavijestio Mehmeti u prethodnim pismima, pošto niste registrovani na Kosovu kao zakonski zastupnik, zahtev kao takav se smatra automatski odbijenim. Takođe, na osnovu informacija koje imam, G-đa. Himaj je trebalo da se javi na posao 22. juna 2022. godine“, navodi se u odluci CBK.

Zakonom o postupku u sporu, kojim se uređuje sudski postupak, utvrđeno je da stranke, pored advokata, imaju pravo da ih zastupaju lica koja ovlaste. Član 85. ovog zakona odredio je da stranke mogu zastupati na sudu i druga lica koja nisu advokati licencirani od strane Advokatske komore Kosova. Ovo zastupanje se odvija kada stranke ovlaste fizičko lice da ih zastupa pred sudom. Jedini uslov koji mora biti ispunjen je da je osoba sposobna za djelovanje.

„Stranke u postupku mogu obavljati radnje lično ili preko zastupnika sa punomoćjem (ovlašću), ali sud može pozvati stranku koja ima punomoćnika da lično svjedoči pred sudom o činjenicama koje se moraju dokazati u konkretnom postupku.“, navodi se u ovom članku.

Međutim, iako osobe koje nisu advokati imaju pravo da zastupaju u građanskim predmetima, njihova uloga u postupku je ograničenija, jer je članom 91. Zakona o postupku u sporu određeno da je neadvokatskom zastupniku potrebno izričito ovlašćenje da povlačenje svaki put tužbe, prihvatanje tužbe, povezivanje sudskog mirenja i povlačenje tužbe.

„Ukoliko stranka u punomoćju nije detaljno dodijelila ovlaštenja zastupniku, zastupnik koji nije advokat može na osnovu tog punomoćja obavljati sve procesne radnje, ali je uvijek potrebno izričito ovlaštenje za povlačenje tužbu, za potvrđivanje tužbe ili odricanje od iste, za sklapanje sudske nagodbe, za odricanje od prava na iznošenje sredstava za poništavanje odluke, ili za njeno povlačenje i za prenos punomoći na drugo lice, kao i što se tiče iznošenja vanrednih sredstava izbijanja odluka”, navodi se u ovom članku.

Disciplinski proces Raskidu ugovora za Škndije Himaj Zeku prethodio je disciplinski proces u CBK-u u martu, koji je Balkanska mreža istraživačkog novinarstva zatražila da prati. Takav zahtev je Centralna banka Kosova odbila:

„Disciplinska komisija je nezavisna u vršenju svojih procena i niko ne bi trebalo da se meša u proces sprovođenja njene procene. Zaposleni može da u toku celog postupka angažuje branioca, koji ima pravo da ga prati tokom celog disciplinskog postupka.

Stoga, striktno poštujući interne pravne akte CBK-a, obavještavamo vas da se ne miješamo u rad disciplinske komisije”, rekao je guverner CBK-a Fehmi Mehmeti za medij.

U odluci o raskidu radnog odnosa za Škndije Himaj Zeke, jedan od razloga za raskid ugovora bio je izraz nezadovoljstva odboru CBK-a od strane Himaja Zeke u vezi sa procenom rezultata rada za 2021. Prema CBK-u, takva zabrinutost bi trebalo da biti napravljen samo između radnika i poslodavca.

„U ovom zvaničnom dopisu, pored izražavanja nezadovoljstva ocjenom rezultata rada za 2021. godinu, G-đa. Himaj Zekaj je otišla i dalje optužujući svog pretpostavljenog za diskriminatorno postupanje ne samo prema njoj, već i prema drugim zaposlenima u CBK-u, navodeći u svom pismu „ovo dokazuje činjenica nekoliko tužbi koje je osoblje CBK-a podnijelo nadležni sudovi, koji CBK izlažu ne samo negativnoj reputaciji već i finansijskom riziku”, navodi se u odluci CBK.

CBK je loše ocenio radni učinak Škndije Himaj Zekaj za 2021. godinu i za pet meseci 2022. Prema CBK-u, Himaj Zekaj nije obavljala nikakav posao tokom ovog perioda. Ali Himaj Zekaj to negira, insistira da je sve ovo osveta njoj zbog kritika guvernera Fehmija Mehmetija. U martu je formirana disciplinska komisija za slučaj Škëndije Himaj Zekaj, koja ga nije intervjuisala od marta do jula.

BIRN je poslao zahtjev za praćenje ovog procesa, ali je odbijen. Praćenje BIRN-a bilo je usmjereno na poštivanje procedura i disciplinskih pravila, a podaci o procesu će biti povjerljivi i isti će se objavljivati ​​samo uz dozvolu subjekta u postupku.

Naime, zahtjev za praćenje disciplinskog procesa pominje se i u odluci o njenom razrješenju sa posla Fehmi Mehmeti je u odgovoru za medij rekao da je odluka o izricanju disciplinske mjere protiv G-đe. Škndije Himaj-Zekaj se izdaje u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o CBK-u i Politikom radnih odnosa u CBK-u. On je rekao da ne mogu dati dokumentaciju o slučaju Himaj-Zakaj, jer za to nemaju ovlaštenje.

Međutim, on je rekao da su sve procedure razvijene od strane Disciplinske komisije u skladu sa zakonima na snazi ​​i uredbama CBK-a.

“Odluke o disciplinskim merama donete su na osnovu Izveštaja o proceni učinka; Radni odnos nije prekidan u periodu odobrenog liječničkog odsustva”, stoji u Mehmetovim odgovorima.

On je rekao da odluka o izricanju disciplinske mjere sadrži i pravni savjet, gdje zaposleni, u slučaju da smatra da su joj povrijeđena prava iz radnog odnosa, može podnijeti žalbu, odnosno zahtjev za preispitivanje odluke.

Ostala tijela u CBK-u, a od sada i pravosudni organi, utvrđuju da li je bilo prekršaja ili ne”, navodi se u odgovoru guvernera. On je poslao pitanja i članovima odbora CBK-a, a predsjednik Odbora je odgovorio na pitanje. CBK, Baškim Nurboja je rekao da na osnovu informacija koje ima, ne postoji pravni osnov za smjenu Himaja-Zekaja.

Nurboja je rekla da će insistirati da se odluka guvernera o raskidu radnog odnosa razmotri na sjednici Upravnog odbora. Za mene je ovo kršenje ljudskih prava, bez obzira da li postoji osnov za razrešenje, gde u slučaju Škendija, koliko sam obavešten, nema osnova.

Sada odbor ima pet članova i želim vjerovati da će odbor imati ulogu kontrolora, posebno nakon informacija uzbunjivača. Inzistirat ću da na sljedećem sastanku odbor ponovo raspravlja i preispituje odluku guvernera o Škendiji”, rekao je on.

U međuvremenu, iz Inspektorata rada su za medije potvrdili da su već počeli da ispituju slučaj smjene Himaj Zekaj.

Medij je objavio neka istraživanja koja rasvetljavaju prekršaje koje je počinila Centralna banka Kosova. Jedna od objavljenih istraga je kupovina automobila u vrijednosti od 69.000 eura za guvernera, u procesu nabavke koji je imao više kršenja uredbe o nabavkama CBK-a.

Pored toga, poslanici Skupštine Kosova su istakli niz prekršaja za koje tvrde da su počinjeni u CBK-u u vezi sa zapošljavanjem, licenciranjem i oduzimanjem licenci za finansijske institucije koje reguliše ova institucija i za favorizovanje u sektoru osiguranja.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort