NajnovijeStavovi

Hadžiu o procedurama i peticiji koja je podneta za podizanje Trust-a, uveren da će ona ići u Skupštinu pre blagdana?

Za 8 dana, grupa građana Kosova prikupila je više od 20 hiljada potpisa za dozvolu da povuče 30% poverenja. Dok se misli da će ovaj Nacrt zakona biti prosleđen Skupštini pre nego što poslanici odu na odmor.

Poslanik Demokratske partije Kosova Bekim Hadžiu je govorio o procedurama koje se moraju poštovati da bi ovaj nacrt zakona otišao u Skupštinu na usvajanje. Hadžiju nije dao nikakvo vremensko ograničenje da li se ovaj nacrt zakona može razmatrati pre nego što Skupština ode na pauzu, jer to, prema njegovim rečima, zavisi od glasanja Vlade.

“Zapravo, Nacrt zakona o Trustu je trebao da prođe u Skupštini, nije bilo ni pravnog ni ekonomskog razloga da bude odbijen. Rekao sam i kada sam ga predstavljao u Skupštini da je Nacrt zakona o povereništvu zahtev građana i danas je, kao nikada do sada, dokazano da je Nacrt zakona o poverenju zahtev građana jer su građani organizovali sami i za 8 dana prikupili više od 20.000 potpisa za ponovnu obradu zakona o povjerenju u Skupštini.

Na osnovu zakona o zakonodavnim inicijativama, sada je na građanima da ponovo procesuiraju nacrt zakona u Skupštini sa prikupljenim potpisima“, rekao je Hadžiju. On kaže da je vjerovatno da će potpisi ići u predsjedništvo ili predsjedavajućem prije godišnjeg odmora, ali samo jednom su tehničke procedure, skeniranje potpisa i njihova obrada u Skupštini.

„Da, naravno, smatram da sada dok se ne pripreme tehnička pitanja potpisa, skeniranje tih više od 20 hiljada potpisa i njihova obrada u Skupštini, zakon o zakonodavnim inicijativama predviđa da se ovi potpisi i nacrt zakona budu dostavlja se predsjedniku ili Predsjedništvu i odboru za predstavke na svečan način.

To pokazuje razvijenu demokratiju, gdje građani preuzimaju zakonodavne inicijative o pitanju koje ih se tiče, u ovom slučaju to je povlačenje sredstava iz fonda“.

„Rekao sam to i u raspravi koja je bila u Skupštini jer ako se čini da ne možete da donesete nacrt zakona koji je predložila opozicija, šta ćete kada nacrt zakona dođe u Skupštinu na zahtev građana, sa njihove potpise.

Građani su i na početku bili spremni da prikupljaju potpise za obradu nacrta zakona za poverenje, ali bilo je vreme pandemije, februar i njihovo zdravlje bi bilo ugroženo. Obavezali smo se da nastavimo sa potpisima poslanika u Skupštini.

Sada je to isključivo zahtev građana, koji su se na dobrovoljnoj bazi organizovali na trgovima Kosova i u rekordnom roku prikupili preko 20 hiljada potpisa, što nijedan organizovani politički subjekt nije uradio tako brzo i toliko potpisa da se prikupi u tako kratak vremenski period”, rekao je Hadžiju.

Postavlja se pitanje da li je potrebno pre svega uraditi neku analizu o efektu takve akcije, jel ako je samo do građana pa oni su rekli šta misle ko treba predvoditi državu?

Pokazati više
escort mersin - izmir escort