KOSOVONajnovije

Nedostaje kvorum za glasanje prvog nacrta Zavoda za oduzimanje ilegalno stečene imovine

Za prvo razmatranje Nacrta zakona o Državnom zavodu za provjeru i oduzimanje neopravdane imovine nije bilo kvoruma. Opozicija se usprotivila ovom nacrtu zakona, dok je predsednik Skupštine bio uzdržan.

U Skupštini je bio 61 poslanik, a 45 je glasalo za.

Ministarica pravde Aljbuljena Hadžiu je spomenula preporuke Venecijanske komisije za Državni Zavod za verifikaciju i konfiskaciju neopravdane imovine.

Izvjestitelji su spomenuli činjenicu da su se fokusirali na oblasti koje je potrebno promijeniti.

Ona je rekla da se u mišljenju Venecijanske komisije navodi da bi uvođenje građanske konfiskacije bez kazne trebalo da bude važna mera za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, koju vlasti smatraju neophodnom u aktuelnim okolnostima na Kosovu.

“Svaku preporuku treba uputiti Odboru za zakonodavstvo i spremni smo da iscrpimo rasprave. Izražavam opredijeljenost da se slažemo sa preporukama Venecijanske komisije i spremni smo da ih sve odgovorimo”, rekla je ona.

Hadžiju je rekla da je pristup pogrešan kada subjektivno čitaju zakon.

“Pozivam vas da ga objektivno pročitate, a ne da razmišljate o osobama koje bi mogle biti predmet ovog zakona. Ovo vas ometa. Uloga Venecijanske komisije je da šalje savjete zemljama članicama. Ovo je prvi put da se Vlada konsultuje sa Venecijanskom komisijom o zakonima osjetljive prirode. U prošlosti nije bilo takvih situacija. Danas uzmite svaki zakon koji je na snazi, izaberite onaj koji želite, ako ga pošaljemo Venecijanskoj komisiji, ona će naći mnogo primjedbi i dati mnogo preporuka jer to je njihova uloga. Riječi ili optužbe da se to radi iz osvete”, rekla je ona.

PDK-ova zastupica Bljerta Deljiu Kodra, rekla je da sve što ovaj nacrt zakona čini je zločin amnestije i vrši vlast nad slobodnim građanima. Prema njenim rečima, PDK razume svrhu sa kojom su doneli ovaj nacrt zakona. Ona je rekla da pozdravljaju svaki korak ka kažnjavanju kriminala i korupcije.

“Zato bi me od početka iznenadilo da u sali bude poslanika koji bi bili protiv zakona koji on tvrdi. Stoga, PDK otklanja dilemu građana Kosova da smo mi za odgovornost i odgovornost za svaki cent. Mi se zalažemo za odgovornost svih koji su se okoristili nezakonito jer je to volja građana, ali je vlast sa ovim nacrtom zakona išla protiv te volje. Ovaj prijedlog zakona je neustavan u tri tačke.

Na principijelnom nivou je antidemokratski, na pravnom nivou je neustavan, na strukturnom nivou je antipravan. U ovom nacrtu zakona uvjereni smo da se formira politički biro preko kojeg se šalju militanti, amnestiraju kriminalci i korumpirani”, rekla je ona.

Ona je kazala da je Venecijanska komisija izdala tri konačne preporuke, dodajući da nacrt zakona krši ljudska prava, politizira kancelariju i ne stvara efikasniji mehanizam za borbu protiv korupcije. Prema njenim riječima, nacrt zakona će završiti u Ustavnom sudu.

“Ako ova Vlada ima plemenite ideje za ovu funkciju, poznavajući balkanski mentalitet, druga vlast, ako ne vi, to je iskoristila kao mehanizam političkog i javnog progona jer ima sve mogućnosti da to zloupotrebi. Ministarstvo ima priliku da to iskoristi i još jednom prepiše u skladu sa preporukama Venecijanske komisije”, rekao je zamjenik LDK Driton Selmanaj.

Šef PG LDK-a, Arben Gaši, rekao je da pitanje o kojem govore zahteva mirniju diskusiju.

“Da, tačno je da smo o ovom prijedlogu razgovarali u pregovorima sa Pokretom Samoopredjeljenje. Zašto je ova ideja krenula iz nekoliko premisa pošto imamo sistem koji nije u funkciji, finansijska obavještajna služba, agencija za borbu protiv korupcije, tužilaštvo, policija, radna grupa i predmeti su izgubljeni u sistemu bilo namjerno ili nenamjerno. Onda smo razmišljali kako to riješiti. Prema nama, rješenje je bio državni istražni biro, ali ne i stvaranje institucije koja se preklapa sa pravnim institucijama”, rekao je on.

Sjednica je gotova.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort