KOSOVONajnovije

Inspektorat rada traži poništenje tri unapređenja u RTK-u koja su izvršena bez konkursa

Inspektorat rada je utvrdio da su tri lica unapređena na rukovodeće pozicije na javnom servisu Radio Televizije Kosova (RTK) bez raspisivanja konkursa, kako to nalažu podzakonski akti. Inspektorat je ovo utvrdio u zvaničnom izveštaju sastavljenom na osnovu pritužbe uzbunjivača u RTK.

Na osnovu ovog izveštaja Inspektorata, uzbunjivač je 16. juna 2022. godine osudio više odluka rukovodstva RTK-a za napredovanje na pozicijama šefa uprave, šefa IT-a i šefa marketinga.

„Inspekcija rada je na osnovu predočene dokumentacije utvrdila da su napredovanja na navedenim pozicijama za rukovodioce administracije i informatičke rukovodioce i voditelje marketinga izvršena u suprotnosti sa U.A. 07/2017 o regulisanju postupaka konkurencije u sektorskoj javnosti, stoga konstatuje da je pritužba uzbunjivača osnovana”, stoji u odluci koju je dostavio mediju.

Inspektorat je utvrdio da su na dva mjesta imenovanja izvršena odlukom generalnog direktora RTK-a Škumbin Ahmetdžekaja.

„Za radna mjesta šefa uprave i šefa IT-a, unapređenja (napredovanja) su izvršena Odlukama generalnog direktora za imenovanje kandidata, ali bez primjene konkursne procedure, koja je predviđena Zakonom o radu i AU br. 07/2017, ali i Zakonom o javnim funkcionerima br. 06/L-114 za javne službenike“, navodi se u nalazu inspektora rada Naim Hode.

“Inspektor rada smatra da je pravo imenovanja u nadležnosti generalnog direktora, ali je postupak izbora sporan.”

Dalje u zvaničnom izvještaju inspektor navodi da se imenovanja bez konkursne procedure mogu vršiti samo u slučajevima kada su imenovani. kao vršilac dužnosti određeno vrijeme do raspisivanja konkursa.

Inspektorat je saopštio da se napredovanje ne može ostvariti pozivom na restrukturiranje ili novu organizaciju rada, jer se u takvim slučajevima imenovanja vrše u skladu sa stručnom spremom radnika i na radna mjesta koja imaju istu platu kao i prethodno radno mjesto.

Inspektor je utvrdio i prekršaje u imenovanju novog marketing menadžera. Inspektor kaže da je analitičar za publiku i komercijalni prostor određen da obavlja i poslove marketing menadžera. Inspektor kaže da se takvo unapređenje može izvršiti samo ako je menadžer marketinga imenovan privremeno, jer se takvo unapređenje ne može vršiti na neodređeno vrijeme.

“Imenovanje se može vršiti bez konkursne procedure kada se imenuje za V.d. na određeno vrijeme do raspisivanja konkursa, dajući jednake mogućnosti ostalim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa”, navodi se u odluci.

U Inspektoratu rada poručuju da će kopija prijave biti dostavljena strankama u postupku.

“Poslodavac je dužan da u roku od 8 dana otkloni nepravilnosti u vezi sa imenovanjima”, navodi se u zvaničnom izvještaju Inspektorata.

S druge strane, direktor RTK-a Škumbin Ahmetdžekaj je u pisanom odgovoru mediju rekao da takva odluka još nije zvanično prihvaćena od strane Inspektorata rada.

„U RTK-u još nismo prihvatili nijednu takvu odluku. Međutim, podsjećam da radnici RTK-a nisu državni službenici i na osnovu zakona o RTK-u, javni konkurs je obavezan za pozicije višeg rukovodstva i glavnog i odgovornog urednika“, rekao je on i obećao da će povećati transparentnost na javnoj televiziji.

„Međutim, moja je odluka i odluka sadašnjeg rukovodstva da povećamo transparentnost i stvorimo jednake uslove u procesu zapošljavanja i napredovanja osoblja, uključujući i pozicije koje ste spomenuli“, rekao je Ahmetdžekaj.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort