KOSOVONajnovije

Zabrinjava povećanje trenda slučajeva seksualnog nasilja

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) predstavila je izveštaj o praćenju “Procena postupanja u slučajevima silovanja od strane pravosudnog sistema na Kosovu”, koji daje preliminarnu procenu načina na koji pravosudni sistem na Kosovu postupa slučajevi silovanja, izvještava EO.

Ovaj izveštaj uključuje konkretne nalaze i preporuke za kosovske vlasti. Predstavljanju ovog izvještaja prisustvovala je i predsjednica zemlje Vjosa Osmani-Sadriu. Ona je čestitala EULEX-u na ovom izveštaju, u kom slučaju je rekla da institucije rade u tom pravcu.

On je rekao da je trend porasta slučajeva seksualnog nasilja na Kosovu zabrinjavajući „Naša zemlja je već preuzela niz obaveza da se bavi nasiljem nad ženama, koje proizilaze ne samo iz unutrašnjeg zakonodavstva, već posebno iz Istanbulske konvencije, koju smo jednoglasno učinili su to dijelom našeg ustava.

Takve međunarodne obaveze nisu samo deklarativne, već nas kao državu tjeraju da igramo proaktivniju ulogu u prevenciji, kao i istrazi i kažnjavanju na osnovu rodno zasnovanog nasilja“, rekao je predsjednik Osmani. Generalni direktor Kosovske policije, Samedin Mehmeti, zatražio je međuinstitucionalnu posvećenost u borbi protiv ove pojave. On je rekao da Kosovska policija ima nekoliko prioriteta kada se bavi ovim krivičnim delima.

„U cilju suzbijanja seksualnog nasilja potrebno je poduzeti niz suštinskih i preventivnih radnji i mjera od strane institucija kako bi se poboljšala percepcija društva o ovoj kategoriji, kao i podrška žrtvama pozivanjem počinitelja na odgovornost. Policija Kosova ima nekoliko prioriteta kada se bavi ovim krivičnim delima, pre svega u obezbeđivanju i pružanju profesionalne istrage“, rekao je Mehmeti.

Ministarka pravde Albulena Hadžiju rekla je da su 85 odsto slučajeva seksualnog nasilja u poslednje tri godine maloletnici. Međutim, rekla je da su prioritet dali rješavanju nasilja u porodici, seksualnog, psihičkog i materijalnog nasilja.

“Ministarstvo pravde je razmotrilo kako nikada ranije nije stavilo kao prioritet rješavanje nasilja u porodici, seksualnog, psihičkog i materijalnog nasilja. U tom pravcu radimo vredno kako bi svaka od odgovornosti koju institucije imaju bila na odgovarajući način adresirana“, rekla je ona.

U međuvremenu, predsedavajući Sudskog saveta Kosova Albert Zogaj rekao je da je za slučajeve seksualnog nasilja potrebna međuinstitucionalna koordinacija.

„Ono što je važno i ostaje kao potreba jeste koordinacija institucija i koordinacija, jeste kvalitetna istraga. Prije svega, pitanje efikasnosti svih institucija u ovim slučajevima, jer izvještaj pokazuje da postoje značajni nedostaci u rješavanju ovih slučajeva”, dodao je on.

U međuvremenu, šef misije EULEX-a Lars-Gunar Vigemar rekao je da je isto nastojanje da se podrže kosovske institucije u rešavanju seksualnog nasilja nad ženama i nasilja uopšte.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort