KOSOVONajnovije

Za strategiju o obrazovanju 2022-2026, izdvojeno 322 miliona eura

Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnologije i inovacija organizovalo je javni sastanak sa različitim institucijama, medijima, organizacijama i interesnim grupama, kako bi se razgovaralo i dobili komentari na Nacrt strategije obrazovanja i vaspitanja 2022-2026.

Na ovom sastanku, šef tima za izradu nacrta iz MPNTI, Haki Sfišta, rekao je da budžet za ovu strategiju dostiže ukupnu cenu od 322,8 miliona evra, od čega je 6 miliona odobreno za digitalizaciju.

„Budžet za obrazovnu strategiju dostiže ukupnu cijenu od 322,8 miliona eura. Od donatora je 33,5 miliona eura. U budžetu za 2023. odobren je i budžet od 6 miliona eura za digitalizaciju.

Nadalje, Sfišta je rekao da se očekuje da strategija, koja ima pet strateških ciljeva, bude finalizirana tokom ovog mjeseca.

“Faza pripreme dokumenta počela je u avgustu. Svi nalazi su razmotreni, a kasnije je u radnim grupama definisana vizija. Vidjet ćemo cijenu strategije i očekujemo da će strategija biti finalizirana ovog mjeseca”.

„Unutar strategije 2022-2026 biće 5 strateških ciljeva: povećanje inkluzije za obrazovanje u ranom djetinjstvu, preduniverzitetsko obrazovanje, stručno osposobljavanje, visoko obrazovanje i digitalizacija obrazovanja. Cilj nam je povećanje broja predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnivanje jaslica”, rekao je on.

Zamenik ministra MPNTI, Dukađin Pupovci je istakao da se Nacrt strategije zasniva na Planu Vlade Kosova 2021-2025, dodajući da će dokument biti upotpunjen primedbama i sugestijama koje proističu iz javnih konsultacija.

„Ovaj dokument predstavlja novi ciklus u obrazovanju. Strategija obrazovanja 2022-2026 je nastavak planova iu skladu je sa međunarodnim dokumentima. Strategija se zasniva na postojećem zakonodavstvu. Ovaj dokument je također rezultat opsežnog procesa počevši od osoblja ministarstva do nastavnika”.

Pupovci je zahvalio saveznoj vladi Njemačke koja je preko Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH podržala izradu Strategije obrazovanja (SA) 2022-26, doprinoseći stručnoj stručnosti kao i tehničkoj podršci tokom cijelog procesa izrade, britanskom Ministarstvu vanjskih poslova i Razvoj i organizacija DVV International za stručnu podršku koju nudi kroz lokalne konsultante u procesu planiranja.

“Ovaj proces je podržan njemačkim sredstvima GIZ-a. U ime ministarstva zahvaljujem se stručnjacima koji su doprinijeli izradi ovog dokumenta. Danas ćemo imati priliku razgovarati o sadržaju dokumenta”.

Ljirie Ljokaj, iz GIZ Kosovo, rekla je da Vlada Nemačke blisko sarađuje sa političkim partnerima na Kosovu, dok je njena uloga u procesu izrade ove strategije bila više fasilitator, dok je MPNTI vodio ceo proces sa velikom odgovornošću i profesionalizmom. .

Ona je rekla da već postoji predfinalni nacrt Strategije obrazovanja, dok se nada da će sa ovog sastanka biti što više komentara koji će upotpuniti ovaj dokument.

„Ovaj sastanak će poslužiti za dobijanje konačnih komentara o strategiji 2022-2026. Njemačka vlada je fokusirana na zapošljavanje mladih i orijentaciju na tržište rada. Zahvaljujem se liderima iz MPNTI“.

„Danas imamo konačnu verziju strategije i nadam se da ćemo svi imati koristi od ovog sastanka dajući doprinos. Mi kao GIZ ostaćemo opredijeljeni da doprinesemo implementaciji ove strategije”, rekla je ona.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort