KOSOVONajnovije

Upravni odbor KAP-a se sastaje, donose se ove važne odluke

Upravni odbor Kosovske agencije za privatizaciju održao je svoj sljedeći sastanak na kome je raspravljao i doneo važne odluke o procesu privatizacije i likvidacije društvenih preduzeća u skladu sa svojim zakonskim mandatom.

Tokom ovog sastanka, Komisija za reviziju je izvestila, u kom slučaju je konačan izveštaj revizije jedinice unutrašnjeg revizora razmotren za proces lizinga imovine KAP-a, sa preporukama za poboljšanje ovog procesa.

Odbor je takođe razmotrio i odobrio transakcije prodaje imovine broj 55 koje su održane prošlog mjeseca, kao i odobrio spisak imovine za plasman na javnom tenderu za talas prodaje broj 57, koji uključuje 34 imovine. Ovom prilikom, Odbor je zatražio od opština Kosova da podnesu zahtjeve u skladu sa zakonskim procedurama u slučaju da imaju bilo kakav interes za bilo koju od ovih sredstava u svrhu javnog interesa, za šta će sve opštine biti kontaktirane u pisanoj formi.

Za tri preduzeća: Industria e Keramika, Skoplje; Gazela i Sirovina Banat (otpad), Zrenjanin, odobreni su izveštaji Komisije za utvrđivanje njihovog statusa društvenog preduzeća, a odobren je i Izvještaj Komisije za prodaju stanova sa pravom korišćenja.

Tokom ovog sastanka, Upravni odbor je usvojio predlog za pokretanje postupka za prodaju ovaca, imovine društvenog preduzeća „Sharrprodhimi“, Dragaš. Odobrena je i izmjena površina koje u preduzeću “Hotel Grand” koriste sljedeći zakupci: NTP De Bona Auto; Efes Travel Kosovo; Brovina; Laureta; Fitness sa five star; Prince Coffee House (Comodita Home); Prince Coffee House doo; Roof Top Three 60 shpk; Tek-ing shpk – Ma Belle shpk.

U isto vreme, odobrio je izveštaje o raspodeli za poverioce sledećih društvenih preduzeća: KB Kosovo; 19. juna; PMN Šar Han iz Eleza; Hotel Mineral Gnjilane; Priština Liria ; KB Ferizaji; FBI Trepča Peć; i Skupštine Kosova, kao i usvojio završne izvještaje za preduzeće u likvidaciji ‘Ndërtimtari’, Glogovac.

Odbor je pregledao mjesečni izvještaj društvenog preduzeća „Brezovica“ koje je pod upravom KAP-a i zatražio da se izvrše sve potrebne pripreme, kako za skijalište tako i za hotelske prostore koji rade u okviru preduzeća. kako bismo turistima u narednoj sezoni ponudili što bolje uslove./Kosova.info

Pokazati više
escort mersin - izmir escort