KOSOVONajnovije

Dobitnici grantova ministarstva Regionalnog razvoja (preliminarna lista)

Ministarstvo regionalnog razvoja je objavilo na zvaničnoj stranici ovog ministarstva listu dobitnika grantova odnosno preliminarnu listu.

Inače ovo je rezult druge faze (Evaluacija aplikacije) poziva za podnošenje predloga projekata „Program uravnoteženog regionalnog razvoja“ PPRR 2022, Lot 1 (startap), Lot 1 (postojeća preduzeća) i Lot 2 (postojeća preduzeća).

Nažalost sve je odrađeno uz nula(0) odsto transparentnosti prikazivanjem broja registra, i vrlo podseća na prikrivanja dobitnika grantova iz prošlih Vlada gdje je ovo bio standard nažalost.

Inače za ovo ministarstvo je već duže vreme u fokusu javnosti ali nažalost u negativnom kontekstu zbog više istraga o korupciji koje vode.

Rezultati druge faze (Evaluacija aplikacija – Poziv za podnošenje prijedloga “Program uravnoteženog regionalnog razvoja” PPRR 2022, Lot 1 (početni), Lot 1 (postojeći biznis) i Lot 2 (postojeći biznis)

1. Ekonomski region Centar – aplikanti iz opštine (Priština, Podujevo, Obilić, Kosovo Polje, Glogovac, Štimlje, Lipljan i Gračanica) 

Centar: Lot 1 (start-up);     Lot 1 (postojeći biznis);           Lot 2 (postojeći biznis)

2. Ekonomski region Sever – aplikanti iz opštine (Južna Mitrovica, Severna Mitrovica, Vučitrn, Srbica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok)

Sjever: Lot 1 (start-up);      Lot 1 (postojeći biznis);           Lot 2 (postojeći biznis)

3. Ekonomski region Istok – aplikanti iz opština (Gnjilane, Uroševac, Eljezov Han, Kačanik, Novo Brdo, Štrpce, Kamenica, Vitina, Klokot, Ranilug i Parteš)

Istok:  Lot 1 (start-up);      Lot 1 (postojeći biznis);           Lot 2 (postojeći biznis) 

4. Ekonomski region Jug – aplikanti iz opština (Prizren, Dragaš, Orahovac, Suvareka, Maljiševo i Mamuša)

Jug:  Lot 1 (start-up);      Lot 1 (postojeći biznis);           Lot 2 (postojeći biznis) 

5. Ekonomski region Zapad – aplikanti iz opština (Peć, Klina, Dečane, Junik, Đakovica i Istok)

Zapad: Lot 1 (start-up);      Lot 1 (postojeći biznis);           Lot 2 (postojeći biznis) 

Za: Kvalifikovane podnosioce, ukoliko je ovo navedeno u Smernicama za podnosioce prijava, molimo kontaktirajte Ministarstvo regionalnog razvoja Kreditnog registra KKR (ili kako da se upoznate sa bankom CRK Kreditni registar Kosova) na sledeći način:

  • Dokazi iz Kreditnog registra Kosova RKK (ili kako je poznato u bankama KRK – Kreditni registar Kosova) kako sledi:
    • Za Lot 1 (StartUp/početni biznis): Pošto se bavimo početnim biznisom (start-up biznisom) oni moraju doneti dokaze iz Kosovskog kreditnog registra ličnih računa, koji se mogu dobiti u banci u kojoj imate otvoren račun ili u Centralnoj banci Kosova CBK.

  • Za Lot 1 (Postojeće poslovanje) – korisnici moraju doneti: Potvrdu banke da imaju poslovni račun otvoren u bilo kojoj od banaka na Kosovu.
  •  Za Lot 2(Postojeće poslovanje) – korisnici moraju doneti: Potvrdu banke da imaju poslovni račun otvoren u bilo kojoj od banaka na Kosovu.

Ovu dokumentaciju je potrebno dostaviti do 08.07.2022. godine, u slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije u roku, MRR će odbiti pretkvalifikaciju granta.

Pretkvalifikacija za primaoca granta ne podrazumijeva konačan odabir. Za sve Lotove, konačni odabir se vrši nakon donošenja dokumentacije koju zahtijeva MRR, kao i za LOT 1 i Lot 2 postojeća preduzeća nakon završetka treće faze terenske verifikacije od strane službenika MRR-a.

Pojašnjenje: Rezultati kandidata se objavljuju sa protokolarnim brojem aplikanata.

Prigovori: U slučaju pritužbi mogu se rješavati putem ekosistema, 15 dana od dana objavljivanja rezultata.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort