KOSOVONajnovijeTop Vijesti

Kurti razgovara o procesu vettinga sa liderima političkih subjekata nevećinskih zajednica

Nakon sastanaka sa predstavnicima PDK-a i AAK-a, republički premijer Republike Kosova, Aljbin Kurti, zajedno sa ministaricom pravde, Aljbuljenom Hadžiu i zamenicom ministrice pravde, Nitom Šalja se sastali sa predstavnicima zajednica Bošnjaka, Roma, Aškalija, Egipćana, Turaka gdje je predstavljen procesu provjere u pravosuđu i obavljena diskusija.

Na sastanku, iz bošnjačke zajednice je prisustvovala jedino predsednica NDS-a, zamjenica premijera Emilija Redžepi, predsednik IRDK-a, ministar MALS-a Eljbert Krasnići, predsednik KDPT-a ministar MRR-a Fikrim Damka, predsednik LjPRK-a zastupnik Erdžan Galjuši i predsednik PAI i potpredsjednik Skupštine Etem Arifi, sa kojima je premijer Kurti razgovarao o daljim koracima u ovom procesu i važnosti zajedničke koordinacije, nakon mišljenja Venecijanske komisije.

Sastanku nisu bili prisutni predstavnici ispred bošnjačkih partija DSB-a Rasim Demiri, SDU-a Duda Balje, JGP-a Adem Hodža i Romani inicijative Gazemen Saljijević.

Predstavnici političkih subjekata nevećinskih zajednica izrazili su podršku procesu provjere i reforme pravosuđa.

Vlada Republike Kosovo je usvojila Koncept dokument za razvoj procesa provere u pravosudnom sistemu, kao i pripremila nacrt ustavnih amandmana i nacrt zakona o proveri u pravosudnom sistemu. Venecijanska komisija je 17. juna 2022. odobrila Mišljenje o provjeri.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort