KOSOVONajnovijeTop Vijesti

Ekskluzivno: Važne informacije za sve zainteresovane državljane država Zapadnog Balkana da apliciraju za RADNU vizu BEZ KVALIFIKACIJA (DATUMI/LINKOVI/USLOVI)

Autori: Fatir Berzati i Berzat Berzati /Kosova.info

Za sve zainteresovane državljane država Zapadnog Balkana koji žele da apliciraju za radnu vizu bez kvalifikacija na osnovu nove odredbe koja je stupila na snagu 1 januara 2021-godine za radnu vizu „regulacija Zapadnog Balkana“.  

Što se odnosi za zapošljavanje nekvalifikovanih državljanima Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije i to se treba uraditi u matičnoj državi i nije moguće podnijeti zahtjev za tu vrstu vize u njemačkoj ambasadi na Malti.

Za registraciju termina po pravilu Zapadnog Balkana za nestručni rad za mjesec Maj treba se pojaviti nova kategorija: „WESTBALKAN“.

Takođe vrijedi napomenuti da nema prednosti ako se registrujete u prvih par trenutaka ili pred samo zatvaranje procesa registracije. Na osnovu dosadašnjih iskustava prenosi Kosova.info.

Nacionalne vize se izdaju za dugoročni boravak u određene svrhe. Obično se izdaju na 90 dana, au određenim slučajevima takve vize se mogu izdati i do godinu dana. Nakon ulaska u Njemačku, nosioci vize moraju podnijeti zahtjev za boravišnu dozvolu kao opšte pravilo.

Zahtjevi za vizu njemačkoj ambasadi u Valletti mogu se predati kao i obično bez ograničenja zbog COVID-19. Obratite pažnju na opšte informacije o zahtevima za vizu.

Rezervisanje termina

Ispod možete posjetiti Online Booking System i registrirajte svoj zahtjev za termin.

Linkovi se aktiviraju 4 jula i bit će aktivne 10-ak dana.

LINKOVI:

Priprema vaše aplikacije

Trebali biste početi pripremati svoju prijavu čim planirate dugoročni boravak u Njemačkoj. Cijeli proces podnošenja zahtjeva za vizu može trajati nekoliko mjeseci.

Šta je potrebno da pripremite svoju prijavu na sljedeći način:

Molimo Vas da popunite i odštampate formular za nacionalnu vizu kategorije D (molimo kliknite na strelicu u gornjem levom uglu pored reči „njemački“ da biste došli do engleske verzije) i ponesite dva primerka pri podnošenju zahteva u ambasadi.

Molimo Vas da sastavite dokumente koje trebate dostaviti uz Vašu prijavu tako što ćete konsultirati donje kontrolne liste. Ako nedostaju dokumenti ili prateći dokumenti, vaša prijava može biti odbijena.

Kontrolne liste:

Info / Čuvajte se komercijalnih agencija za izdavanje vize!

Kancelarija ambasade ne radi sa brokerima ili agencijama. Jedini trošak koji je uključen je naknada za vizu koju naplaćuje ambasada. Prijave i kontrolne liste daju se besplatno.

Podnošenje prijave

Da biste predali svoju prijavu,  potrebno je lično doći u ambasadu. Molimo Vas da predate kompletnu dokumentaciju i platite taksu. Ambasada, Generalni konzulat ili konzulat će vam postaviti pitanja o vašem planiranom putovanju i uzeti vašu fotografiju i otiske prstiju.

Proces obrade podataka i vremenski period na istu?

Ambasada, Generalni konzulat ili konzulat će razmotriti vaš zahtjev i donijeti odluku o tome hoće li vam odobriti vizu ili ne. U tu svrhu će provjeriti da li vaša aplikacija ispunjava zakonske zahtjeve. U zavisnosti od svrhe vašeg putovanja, provjera vaše prijave može potrajati do tri mjeseca te ćete biti kontaktirati odmah po donošenju odluke, a ne tokom obrade o statusu. Dok nakon odluke na upite se odgovara samo ako ih postavlja podnosilac zahtjeva, njegov zakonski zastupnik ili drugo lice koje je pismeno ovlastio podnosilac zahtjeva.

Blokirani bankovni računi za studentske vize

U postupku podnošenja zahtjeva za vizu možete dokazati da imate dovoljno finansijskih sredstava, na primjer kako biste dokazali da možete podmiriti svoje životne troškove, sa blokiranim bankovnim računom. Možete sami odabrati gdje ćete postaviti svoj blokirani račun. Provajderi koji trenutno nude blokirane račune širom Njemačke mogu se pronaći na web stranici Ministarstva vanjskih poslova.

Te ukoliko su sve informacije na naljepnici za vizu tačne, možete slobodno putovati. Normalno trebate provjeriti informacije čim vam pasoš bude vraćen u istom. I obavjestiti odmah ako postoje greške radi izdavanja nove vize.

Podaci o vizi:

Puno ime i prezime, broj pasoša i fotografiju. Zatim koliko dana možete boraviti i period važenja, odnosno vrijeme do kojeg morate dobiti boravišnu dozvolu za Saveznoj Republici Njemačkoj.

Napomjena:

Ne zaboravite da se prijavite u uredu za registraciju rezidenta ubrzo nakon što stignete u Njemačku i zakažete termin kod organa za strane državljane. Vaša ulazna viza će vam omogućiti da putujete unutar šengen područja.

Zaštita podataka

Informacije u skladu sa čl. 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka)

1. Ko je odgovoran za obradu mojih podataka i kako mogu kontaktirati Poverenika za zaštitu podataka?

Odgovornost za obradu podataka je na:

Ambasadi Savezne Republike Njemačke u Valletti,

Whitehall Mansions, 3rd Floor, Ta’Xbiex, XBX 1026,

Malta; e-mail: [email protected]; telefon +356 2260 4000

i

Federalno ministarstvo vanjskih poslova (poštanska adresa: Federal Foreign Office, 11013 Berlin, Njemačka).

Povjerenika za zaštitu podataka Federalnog ministarstva vanjskih poslova možete kontaktirati na sljedeći način:

Werderscher Markt 1

10117 Berlin

Njemačka

Email: [email protected]

Tel: + 49 30 5000 2711

Fax: + 49 30 5000 51733

2. Koje podatke misija obrađuje kada apliciram za vizu i odakle ti podaci?

Kategorije ličnih podataka koje se obrađuju obuhvataju podatke koji se traže na obrascu zahtjeva za vizu. Vaše prezime, ime po rođenju, ime, datum i mjesto (uključujući državu) rođenja, spol, nacionalnost/nacionalnost, građanski status, trenutnu adresu, broj telefona, adresu e-pošte, zanimanje, detalje vaše putne isprave (vrsta dokumenta, serijski broj, država izdavanja i ovlaštenje, datum izdavanja, datum isteka), vaša fotografija i otisci prstiju.

Podaci u ovim kategorijama proizlaze iz informacija koje date u toku procesa podnošenja zahtjeva za vizu.

3. Koje podatke misija obrađuje kada izda pozivno pismo radi podnošenje zahtjeva za vizu i odakle ti podaci?

Kategorije ličnih podataka koje se obrađuju obuhvataju podatke koji se traže na obrascu zahtjeva za vizu o osobi koja je uputila poziv. Ovo posebno uključuje vaše prezime i ime, vašu adresu, broj faksa i adresu e-pošte. Podaci u ovim kategorijama proizlaze iz informacija koje navedete u pozivnom pismu i koje podnosilac zahtjeva daje u toku procesa podnošenja zahtjeva za vizu.

4. Zašto se moji podaci prikupljaju i šta se dešava ako ne dostavite iste?

Vaši podaci se prikupljaju jer su neophodni u skladu sa zakonom za pravilno vođenje procedure podnošenja zahtjeva za vizu. Ako podnesete zahtjev za vizu, prema članu 82 Zakona o boravku (Aufenthaltsgesetz) od vas se traži da pružite podatke potrebne za obradu zahtjeva i učinite dostupnim potrebne dokaze. Ako vaši podaci nisu dostavljeni, može se dogoditi da vaša prijava bude odbijena, a naknada zadržana.

5. U koje svrhe i na kojoj pravnoj osnovi se obrađuju moji podaci?

Vaši lični podaci se obrađuju isključivo kako bi se osiguralo ispravno rukovanje zahtjevom za vizu.

Pravni osnov je čl. 6 (1) (c) i (e) i (2) Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) u kombinaciji s Uredbom (EZ) br. 767/2008 (Uredba o VIS-u) i Uredbom (EZ) br. 810/2009 (Vizni kod) uključujući njegove anekse i članove 72a i dalje. Zakona o boravku i člana 69. Pravilnika o boravku, kao i Centralnog registra stranaca za provedbu propisa (AZRG-DV), Zakona o dosjeu o upozorenju na vizu (VWDG) i drugih posebnih propisa prema potrebi ili Odjeljak 3 Federalnih podataka Zakon o zaštiti (BDSG 2018).

6. Koliko dugo će se čuvati vaši podaci?

Vaši podaci se brišu čim više nisu potrebni za završetak viznog postupka. Uglavnom se brišu dvije godine nakon što je procedura za izdavanje vize završena, ali najkasnije pet godina nakon konačne odluke o zahtjevu za vizu.

 7. Ko prima vaše podatke?

Vaši podaci se prenose trećim licima samo kada je to potrebno za pravilno vođenje procedure izdavanja vize. Kao dio ove procedure, može se dogoditi da se vaši lični podaci prosljeđuju nadležnim tijelima u Njemačkoj, nadležnim uredima za vize drugih država članica Šengena ili nadležnim organima u vašem mjestu uobičajenog prebivališta. Ako je vanjski pružatelj usluga zadužen za provođenje pojedinačnih faza postupka podnošenja zahtjeva za vizu, vaši podaci će biti prikupljeni od strane ovog provajdera ili će biti preneseni na njega koliko je potrebno za završetak postupka podnošenja zahtjeva. Vaši podaci se prenose primaocima izvan Evropske unije samo u mjeri dozvoljenoj prema Poglavlju V Opće uredbe o zaštiti podataka.

 8. Koja prava na zaštitu podataka možete ostvariti?

Informacije o ličnim podacima koji se čuvaju o vama možete zatražiti od gore navedenih subjekata odgovornih za obradu podataka. Osim toga, pod određenim uvjetima, možete zahtijevati da se vaši podaci isprave, izbrišu ili da se obrada ograniči. Nadalje, pod određenim uvjetima možete se usprotiviti obradi vaših podataka.

9. Gdje možete podnijeti žalbu?

Imate pravo podnijeti žalbu na obradu vaših ličnih podataka tijelu za zaštitu podataka, posebno u državi članici u kojoj imate prebivalište, mjesto zaposlenja ili mjesto gdje je došlo do navodnog kršenja privatnosti podataka. /Kosova.info

Pokazati više
escort mersin - izmir escort