KOSOVONajnovijeTop Vijesti

VIDEO/ Redžepi na konferenciji o primeni zakona o upotrebi jezika: Pravo na jezik urođeno… i uputila poziv za veći angažman Srpske liste u Skupštini po ovom pitanju

Priština, 29.06.2022

U sredu je održana konferencija u organizaciji NVO AKTIV-a i saradnju mreže organizacija Kosovska koalicija za pomirenje. A odnosi se na primenu postojeće legislative radi poštovanja prava na upotrebu jezika. Kroz rezultate istraživanja i statistiku, i smernicama kako doprijeti poboljšanju stanja po pitanju službenih jezika.

Inače konferenciji su osim pripadnika civilnog sektora i zaintersovanih učestvovali i predstavnci institucija, zamjenica premijera Vlade Kosova Emilija Redžepi, međunarodni predstavnici iz stranih misija akreditovanih na Kosovu.

Prilikom otvaranja foruma obratio se direktor NGO Aktiv Miodrag Miličević, koji se zahvalio prisutnima, poželeo dobrodošlicu. Zamenici premijera Emiliji Redžepi ali i svima koji su došli da podele neka od iskustava.

Imajući u vidu da se u članu 5, Ustava Kosova kaže da su zvanični jezici Albanski i Srpski dok su službeni jezici na opštinskom nivou Bosanski, Turski i Romski ili mogu biti u službenoj upotrebi na svim nivoima u skladu sa zakonom.

I da je primena zakona vidljiva na dnevnim dešavanjima svih nas nezavisno od lokacije ili situacije, bilo da se radi o pozivu taksi službi ili potpisuje ugovor u banci ili slično.

Što u prvi plan stavlja potrebu za za odgovornost institucija. I da je stoga sastanak osmišljen uključivanjem većeg broja predstavnika institucija. Radi pozitivnog delovanja makar na jednom segmentu. Zahvalio za za dosadašnju saradnju i podršku zamenici premijera Vlade Kosova Emiliji Redžepi.

Nakon toga je zamenica premijera Vlade Kosova Emilija Redžepi tokom uvodnog obraćanja pred prisutnima na konferenciji: Javni forum o primeni zakonodavstva o upotrebi jezika, u skladu sa njenim resorima, iznela niz predloga i detalja kao se suočiti sa ovim izazovima.

Pozdravila sve prisutne na zvaničnim jezicima u upotrebi, pohvalila fokus rada organizacije NGO Aktiv, i ocenila kao izuzetno izazovne teme kojima se bave jer su nekad kritične, bolne ali pre svega neophodne za naše društvo.

Istakla značaj transparentnosti, pogotovo kada se radi o zakonu o upotrebi službenih jezika. Sobzirom da se radi o urođenom a ne stečenom pravu. Što podrazumeva da nepoštovanje ovih prava direktno krši pravo na identitet i život građana. Što je značaj dva službena jezika i da dvojezičnost bude zastupljena ravnopravno, kao i odlika modernih demokratskih društava u svrhu lakše inkluzije svih građana Kosova.

I neophodnost da se zakon o upotrebi jezika institucionalno poštuje. Te da veliki broj nevećinskih zajednica koristi ili se naslanja na srpski, bosanski i hrvatski jezik. I da začajan broj građana bude uskraćen za pravo da budu informisani počevši od Skupštine Kosova i ostale institucije.

I da upravo Vlada Kosova vidi ovo pitanje jednim od prioriteta. Stime da je svakako potreban doprinos, civilnog društva i predstavnika lokalnih samouprava.

I da je upravo tokom prošlog vikenda zamenica premijera Emilija Redžepi organizovala konferenciju gde se obratio republički premijer Aljbin Kurti u prisustvu predstavnika lokalnih samouprava, ministara pravde i finansija Hadžiu, Muratija.

Gdje je naglasila rezultate istraživanja koje je obavila, primetno da neupotreba jezika bilo od njihovih vebstanica i informacija neophodnih za građane, ali i javnih dokumentata i zakonskih prava.

Te da nas Ustav štiti kao nevećinske zajednice ali i zakoni, međutim osim zakonskih regulativa mora biti uključeni svi narodi na Kosovu.

Jer ovo je ova država mesto svih naroda na Kosovu i svakog pojednica, koji je prvo Kosovar/ka pa sve ostalo.

Kao zamenica premijera za nevećinske zajednice i ljudska prava sa svojim kabinetom ali i kao predsedavajuća međuministarske radne grupe upravo o poštovanju zakonskih propisa za nevećinske zajednice i njihove zastupljenosti bilo centralno, lokalno ili u privatnom sektoru, rekla je da je preduslov pristupanju rešavanja ovih problema mapiranjem, izradom baze podataka. Te bi tom statistikom mogli pristupiti rešavanju problema neupotrebe jezika i suočiti sa nekim stvarima koje su svesno ili nesvesno urađene. Bilo da se radi o nedostatku prevodioca ili da nema službe za prevođenje. Bilo da je zbog niskog kojeficijenta plate ili nezainteresovanosti lokalne samouprave.

Takođe na primer postoje konkursi ali nema zainteresovanosti kao što je to slučaj sa Skupštinom Kosova. I da ne treba zbog nedostatka osobe nevećinske zajednice nemogu da se informišu.

I naglasila jaku podršku premijera Aljbin Kurtija za jedno ravnopravno, demokratsko društvo i mesto otvoreno za sve građane ove države.

Hajde da zajedno vidimo šta možemo uraditi zajedno jer niko nemože sam. Otvorena sam za saradnju i kompromis radi interesa svih naroda koji žive na Kosovu.

I zahvalila na saradnji za sve izveštaje i statističke podatke sa terena koje su objavili ili dostavili. Takođe i zahvalila za suočavanje sa realnim problemima koji kada se ignorišu postanu dosta veći.

Takođe uputila poziv Srpskoj listi da se oglasi povodom dvojezičnosti i srpskog jezika kao zvaničnog jezika jer je njihov glas vrlo bitan. I da podigne svoj glas u parlamentu tim povodom.

Da se izvrši pritisak zajedno sa ostalima svi zajedno budemo glasniji i podignemo svest ljudi u jednom demokratskom otvorenom društvu.

Ako kažemo da je Kosovo multietnično društvo, to treba biti podržano delima. A ako to nemožemo dokazati tu je borba za Ustavom zagarantovana prava.

Takođe je rekla da je nekad izložena kritikama upravo zbog potenciranja o zakonskom pravu. Međutim ako je nešto zakonsko pravo ne znači da se ne treba boriti da bi se to pravo ostvarilo u svakodnevnom životu.

Dok je nažalost odustajanje od te borbe odustajanje od borbe za opstanak i ostanak te zajednički suživot svih nas.

I iskoristila priliku da uputim poziv ne samo Srpskoj listi nego i gradočelnicima u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom, da je i njihov glas veoma bitan. I svim opštinama i odgovornost za celokupno dešavanje i život svakog od nas.

Dok je Miličević istakao da je upravo veoma važna upotreba jezika u sudskim postupcima posebno tokom pademije kada je predstavljen deo istraživanja. I da je neophodna institucionalna odgovornost a da je naša obaveza podsticanje da se proces ubrza i bar jednim delom rešili ovaj problem. Takođe je izrazio zabrinutost zbog toga jer nisu obavešteni o procesu izmena zakona jezicima, posebno jer su kao NGO Aktiv ali i u saradnji sa Kosovskom koalicijom za pomerenje izuzetno aktivni u ovoj oblasti.

U nastavku je predstavnik Konsultativnog saveta za zajednice pri Predsedništvu Ridvan Gaši osvrnuo na činjenicu da na primer Romski jezik u Gračanici službeni jezik, ali da više godina unazad nemogu ostvariti to zakonsko pravo jer nema prevodioca. I opisao najnoviju situaciju kada je opština Gračanica tražila da se poveća broj zaposlenih od MAPL-a izlistala 150 radnih mesta koji nedostaju i da je poslednje radno mesto u tom paketu upravo određeno za prevodioca Romskog jezika. Što znači da bez odobrenja svih ovih radnih mesta nema ni prevodica za Rome u Gračanici. Da je upravo pitanje prevodioca u Gračanici podržano od strane ambasade Švajcarske i da je tokom tog procesa utrošeno preko 50 hiljada evra. Da je osposobljeno 14 prevodioca i da jedino što treba jeste otvaranje konkursa.

Nažalost situacija u Prizrenu gde takođe postoji značajan broj pripadnika Romske zajednice nije ništa bolja i da nažalost nedostaje volje sa lokalnog nivoa. Te da je možda jedan od načina kako da se predstavnici lokalne samouprave motivišu da poštuju zakone možda redukcija finansijskih sredstava od strane MAPL-a. Takođe je uputio apel građanima, i aktivistima civilnog društva da se potrude i daju doprinos za novi zakon o jezicima, a da je rok do 8 jula. I to se može uraditi online preko platforme konsultacije. T

Pokazati više
escort mersin - izmir escort