NajnovijeReakcije

Civilno društvo traži provjeru u obrazovanju i isključivanje plagijatora sa Univerzitet u Prištini

35 organizacija civilnog društva na Kosovu izdalo je zajedničko saopštenje o situaciji na Univerzitetu u Prištini.

U saopštenju se navodi da je “skorašnji proces izbora nekredibilnih članova Upravnog saveta Univerziteta u Prištini – UP-a samo deo prikaza lošeg kvaliteta sadržaja javnih institucija visokog obrazovanja u zemlji”.

Ove organizacije su tražile proveru u obrazovanju kroz nacrt zakona o visokom obrazovanju koji je trenutno u proceduri Skupštine i isključenje plagijatora sa Univerziteta u Prištini.

„Mi, organizacije potpisnice ove deklaracije, pozivamo Vladu da iskoristi priliku kroz nacrt zakona o visokom obrazovanju, koji je već u procesu usvajanja, i da izgradi kontrolne mehanizme akademskog integriteta, provjere akademske akreditacije i povećanja rigoroznost pravila za sticanje akademskih zvanja i naučnih zvanja“, navodi se u saopćenju.

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA CIVILNOG DRUŠTVA O SITUACIJI NA UNIVERZITETU U PRIŠTINI:

Nedavni proces izbora ne-kredibilnih članova u Upravni savet Univerziteta u Prištini samo je deo prikaza lošeg kvaliteta sadržaja javnih institucija visokog obrazovanja u zemlji.

Već dvije decenije, posvećenost i strukturirani napori organizacija civilnog društva javnim univerzitetima, kao i opšta posvećenost svih poslijeratnih organizacija, inicijativa, organizacija civilnog društva i drugih sektora, pokazuju se beskorisnim zbog dominantnog broja akademskih osoblje bez akademske akreditacije. Poslednji izborni proces na Univerzitetu u Prištini bio je s jedne strane manifestacija situacije unutar UP gde unutrašnje interesne grupe kontrolišu procese, a sa druge strane alarm za celo društvo da se situacija u ovim institucijama mora promeniti. radikalno.

U izbornom procesu u kojem senatori UP mogu i jesu: plagijatori koje je Etički savjet već proglasio, ili osobe bez akademske akreditacije, osobe bez integriteta za funkcije koje zauzimaju, nema mogućnosti da rezultat tog procesa proizvede neki drugi kvalitet. Shodno tome, izbor upravnog odbora osoba sa značajnim problemima akademskog integriteta, jasno dokazuje da institucija ima ozbiljne probleme sa kvalitetom i akademskim integritetom, dva osnovna pojma zahvaljujući kojima univerzitet postoji.

Čak i nakon toliko godina otpora kvalitetnom univerzitetu od strane različitih aktera ovog društva, uvijek postoji tendencija, ne da se progresivni procesi vrate na nulu, već da se ti procesi degradiraju do nezamislivog stepena.

U ovim okolnostima, provjera akademske akreditacije sa akcentom – doktorske teze i naučni radovi, postala je neophodnost. Vrijeme je da državne institucije započnu nacionalni proces provjere akademske akreditacije kako bi se počistila struktura akademskog osoblja kako situacije poput posljednjih dana više nisu moguće.

Mi, organizacije potpisnice ove deklaracije, pozivamo Vladu da iskoristi priliku kroz nacrt zakona o visokom obrazovanju koji je već u procesu usvajanja i da izgradi kontrolne mehanizme za akademski integritet, provjeru akademskih akreditiva i poveća rigoroznost pravila za sticanje akademskih zvanja i naučnih zvanja.

Mi, organizacije potpisnice ove deklaracije, izražavamo univerzitetu naše duboko razočarenje što su čak i u slučajevima kada plagijat određenih osoba provjere njegova vlastita tijela, kazne samo simbolične i u suprotnosti sa svjetskom praksom. Stoga, pozivamo Univerzitet u Prištini i druge relevantne obrazovne institucije na Kosovu da izbace plagijat van svih institucija kada se potvrdi isti.

 1. ORCA
 2. Arben Hajrullahu
 3. ANIBAR
 4. Balkan Art Zone
 5. CEL Kosova
 6. Center for Political Courage – CPC
 7. Community Development Fund – KCDF
 8. DardanaPress
 9. DokuFest
 10. EC Ma Ndryshe
 11. Iniciativa për Histori Gojore
 12. Instituti për Liri dhe Drejtësi
 13. Instituti GAP
 14. Junior Chamber International Prizren (JCI-Prizren)
 15. Kino ARMATA
 16. Kosovo Civil Society Foundation – KCSF
 17. Lëvizja Fol
 18. OJQ Admovere
 19. OJQ Syri i Vizionit
 20. OJQ Toka
 21. OJQ Zana
 22. Organizata Center for Education and Training Prizren – CETPrizren
 23. Organizata CIPOF/Childproof
 24. Organizata Çohu
 25. Organizata EcoZ
 26. Organizata Etea
 27. Organizata Germin
 28. Programi për të Drejtat Civile në Kosovë (CRP/K)
 29. Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)
 30. Qendra për Arsim e Kosovës – KEC
 31. Shoqata e Grave në Sektorin e Energjisë në Kosovë – AËESK
 32. Shkelzen Gashi
 33. Shoqata Afariste e Gruas She-ERA
 34. Shoqata e Intelektualëve të Pavarur në Deçan
 35. Youth Initiative for Human Rights – Kosovo.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort