KOSOVONajnovije

Republički premijer Aljbin Kurti sa gradonačelnicima I njihovim zamenicima razgovarao o vladavini prava i poštovanju ljudskih i manjinskih prava

Premijer Republike Kosovo, Aljbin Kurti, na radnom sastanku sa gradonačelnicima i zamenicima gradonačelnika Kosova, razgovarao je o „Ljudskim pravima, vladavini zakona, ekonomskom razvoju i investicijama“. Sastanak je organizovala potpredsjednica Vlade Emilija Redžepi. Na prvoj sjednici sastanka razgovarano je o vladavini prava i ljudskim pravima, sa akcentom na implementaciju prava manjinskih zajednica.

“Mir ne znači samo okončanje nasilja ili rata, već i eliminaciju svih drugih faktora koji mu prijete, kao što su diskriminacija, nejednakost i siromaštvo” Premijer Kosova Aljbin Kurti.
Prevalac, 25. juna 2022
Premijer Republike Kosovo, Aljbin Kurti, na radnom sastanku sa gradonačelnicima i zamenicima gradonačelnika Kosova, razgovarao je o „Ljudskim pravima, vladavini zakona, ekonomskom razvoju i investicijama“.
Sastanak je organizovala potpredsjednica Vlade Emilija Redžepi. Na prvoj sjednici sastanka razgovarano je o vladavini prava i ljudskim pravima, sa akcentom na implementaciju prava manjinskih zajednica.
Premijer Kurti je u svom govoru izrazio zadovoljstvo što će zajedno sa čelnicima opština razgovarati o temama koje su od suštinskog značaja za državu, društvo uopšte i građane.
Premijer Kurti je rekao da se naša posvećenost stvaranju klime maksimalnog poštovanja ljudskih prava, dokazuje kroz današnju organizaciju, gde, kako je rekao, iako nije 10. decembar, Dan Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, ističemo za akcije koje smo do sada dostigli i one koje treba da preduzmemo, kako bismo mogli još više napredovati i poboljšati našu evidenciju ljudskih prava.
„Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, njena učenja i obaveze koje iz nje proizlaze, ostaju svakodnevna referenca našeg i našeg rada. One služe kao vodič za svaku našu odluku. Pa, najbolji cilj za zaštitu, garanciju i unapređenje ljudskih prava za nas je izvor svake odluke, kao i uzrok svake akcije”, rekao je premijer Kurti.
Dalje, premijer je naglasio da smo svjesni i stalno imamo na umu maksime nesalomljivih aktivista, koji svojim primjerima, svojim ikonskim izrekama poput „postojanje nepravde svuda je prijetnja pravdi“ ili uskraćivanje ljudskih prava je direktno narušavanje samog ljudskog bića” oni su nam utrli put iz kojeg ni mi ne možemo i ne želimo izaći, jer u stvari nema drugog puta.
„Ključna infrastruktura ovog pravog puta je sistem pravosuđa koji mora osigurati i voditi računa o trajnoj primjeni zakona i reda. Zato je pravosuđe jedan od naša dva prioriteta i prošle sedmice mišljenja Venecijanske komisije o dva najcjelovitija pitanja koja se odnose na to, pokazala su nam da je reforma koju smo izradili i adekvatna i neophodna“, rekao je premijer Kurti.
Na prvoj sjednici govorili su i potpredsjednica Vlade Emilija Redžepi, ministrica pravde Aljbuljena Hadžiu i gradonačelnici i zamjenici gradonačelnika.
Potpredsjednica Vlade Redžepi je u svom govoru istakla potrebu poštovanja prava manjinskih zajednica, prava osoba sa invaliditetom, stvaranja uslova za slobodno kretanje i zapošljavanje.
Ministrica Hadžiu je od opštinskih lidera zahtevala još veću posvećenost u sprovođenju zakona i poštovanju ljudskih prava, kao i sprečavanju političkog uticaja u opštinskim sudovima.
Gradonačelnici i zamjenici gradonačelnika ocijenili su sastanak i temu razgovora korisnim istaknuli su izazove i probleme sa kojima se susreću tokom provođenja zakona, različite projekte sa nevladinim organizacijama i stranim ambasadama za poboljšanje uslova za manjinske zajednice, potrebu administrativnih reformi, probleme sa nedostatkom notara u opštinama i drugo.
Cijeli govor premijera Aljbin Kurtija tokom konferencije:
Poštovana potpredsednica Vlade Republike Kosovo, G-đa. Emilija Redžepi,
Poštovana ministrice pravde, G-đo. Aljbulena Haxhiu,
Poštovani ministre finansija, rada i transfera, G-dine. Hekuran Murati,
Poštovani gradonačelnici, dogradonačelnici,
Poštovani učesnici,
Zadovoljstvo mi je da diskutujemo sadržajno i zajedno, posebno u slučajevima kada se fokusiramo na teme koje su od suštinskog značaja za državu, društvo uopšte i naše građane.
Naša posvećenost stvaranju klime maksimalnog poštovanja ljudskih prava dokazuje se kroz ovu organizaciju danas, gde iako nije 10. decembar (kako se obično dešava da se ovakve rasprave vode u obeležavanju godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima čoveka), mi naglašavaju aktivnosti koje smo do sada poduzeli i one koje trebamo poduzeti, kako bismo još više napredovali i pojačali naša ljudska prava.
Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, njena učenja i obaveze koje iz nje proizlaze, ostaju svakodnevna referenca našeg i našeg rada. Oni služe kao vodič za svaku našu odluku.
Pa, najbolja namjera za zaštitu, garanciju i unapređenje ljudskih prava za nas je izvor svake odluke, kao i uzrok svake akcije.
Svjesni smo i stalno imamo na umu maksime nemilosrdnih aktivista, da svojim primjerima, uz njihove ikonične izreke poput „postojanje nepravde negdje je prijetnja pravdi svuda“ ili „uskraćivanje ljudskih prava je direktno kršenje prava ljudskih bića“ nam je utro put iz kojeg ni mi ne možemo i ne želimo izaći, jer drugog puta zapravo nema.
Ključna infrastruktura ovog pravog puta je sistem pravosuđa koji mora osigurati i voditi računa o trajnoj primjeni zakona i reda. Zato je pravosuđe jedan od naša dva prioriteta, a prošlosedmična mišljenja Venecijanske komisije o dva najcjelovitija pitanja u vezi sa njom, pokazala su nam da je reforma koju smo osmislili i adekvatna i neophodna.
Gotovo da najbolje znamo da kao što se sloboda nikada ne daje, već zarađuje, tako se pravda ne dijeli već se mora izvršiti. Stoga smo zainteresovani i radimo na izgradnji sistema koji uspostavlja pravdu zasnovanu samo na zakonu – kojem su svi podložni i koji dominira svima. Ne može biti moćnijih pojedinaca od države, niti bilo koje grupe moćnije od Republike, a samim tim ni iznad ili izvan zakona.
„Mir ne znači samo okončanje nasilja ili rata, već i eliminaciju svih drugih faktora koji mu prijete, kao što su diskriminacija, nejednakost i siromaštvo. S tim u vezi, smatramo neophodnim da uporno nastavimo sa implementacijom dobrog modela koji smo pokrenuli za ostvarivanje pravde s jedne strane, i za ekonomski i društveni razvoj s druge strane.
Moramo zajednički preuzeti odgovornost da zaštitimo svačija prava, ljudska prava, građanska prava, prava manjina. Niko ne treba da zaslužuje prava, ona nam pripadaju samim bićem. Čovjek radom zaslužuje blagostanje, ali svoja prava zaslužuje bićem, samim tim što jeste, samom činjenicom da postoji.
Kao i uvijek, ostajemo otvoreni i spremni za saradnju prema svim našim akterima i partnerima, a posebno prema našim opštinama koje su prvo obraćanje svih građana po svakom pitanju.
Ne samo republika nego i opština nas čini građanima, a ne samo republiku nego i opštinu čine građani. I da naše vlade budu uvjek sa dobrim i pravednim uslugama.
Uvjeren sam da je zajednički rad sa opštinama povezan i da treba da kulminira u svakom naselju sa onim što vidimo odavde gdje se nalazimo: što više zelenila i čistog zraka.
Hvala vam. / Kosova.info

Pokazati više
escort mersin - izmir escort