KOSOVONajnovije

Kosovo i Srbija nakon Energetskog sporazuma

Kosovo ili Srbija? Nejasno je ko će tačno upravljati podtrafostanicom Valač. Dvije zemlje su 21. juna usvojile mapu puta za implementaciju Energetskog sporazuma, koji je postignut 2013. godine u okviru dijaloga za normalizaciju odnosa, ali nikada nije sproveden.

U vodiču se pominje i trafostanica Valač, koja se nalazi oko osam kilometara od Severne Mitrovice, naseljena većinski srpskim stanovništvom.

I Kosovo i Srbija tvrde da poseduju Valač, preko kojeg će distribuirati struju opštinama na severu Kosova.

Trenutno, radnici u trafostanici Valač su plaćeni od strane Elektromreže Srbije (Elektromreža Srbije – EMS), ali dobijaju uputstva od Operatora elektroenergetskog sistema, prenosa i tržišta na Kosovu (KOSTP).

KOSTP: Valač je pod upravom Kosova

KOSTP kaže da se električna energija prenosi i distribuira preko prenosne mreže 400/220/110 kV Republike Kosovo i 35/xx kV distributivne mreže Republike Kosovo (KEDS).

KEDS je privatna kompanija na Kosovu za distribuciju električne energije. koja je 8 maja 2013. godine formirana od predhodnog distributera KEK i njome upravlja turski konzorcijum koji ima monopol da distribuira električnu energiju širom Kosova, kao i da upravlja i održava imovinu na terenu.

U mapi puta za implementaciju Energetskog sporazuma navodi se da Regulatorna kancelarija za energetiku na Kosovu (RKE) izdaje licencu srpskoj kompaniji „Društvo Elektrosever D.o.o.“. i obezbeđuje da se rad kompanije odvija u skladu sa zakonima Kosova.

Regulatorna kancelarija za energetiku Kosova (RKE) odobrila je u petak licencu kompaniji Društvo Elektrosever koja je u 100 procentnom vlasništvu JP Elektroprivreda Srbije, za snabdevanje električnom energijom severnog dela Kosova.

Odbor RKE je glasao sa pet glasova za i nijednim protiv.

Ova kompanija će vršiti i nabavku i naplatu električne energije potrošene na sjeveru.

U KOSTP-u kažu da će nakon licenciranja od strane RKE, koje je obavljeno u petak, Društvo Elektrosever potpisati sporazum o poštovanju tržišnih pravila i odgovornosti za balansiranje sa KOSTP-om.

„Dakle, u skladu sa zakonima na snazi, električnu energiju na celoj teritoriji Kosova prenose i distribuiraju kompanije licencirane za ove delatnosti, KOSTP i KEDS“, navodi se u saopštenju KOSTP-a.

Takođe se navodi da je Valač u vlasništvu KOSTP-a.

“Dakle, KOSTP ima sve nadležnosti za rad, održavanje i razvoj trafostanice”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je KOSTP planirao “revitalizaciju trafostanice i zamjenu visokonaponske opreme 110 kV u trafostanici Valač”, kako bi se povećala sigurnost i pouzdanost rada trafostanice, kao i sigurnost snabdijevanja električnom energijom severa”.

“Valač pripada Srbiji”

U Elektromreži Srbije (EMS), s druge strane, kažu da “u trafostanici Valač ima šest stalno zaposlenih – svi imaju ugovor o radu na neodređeno, što znači da platu primaju u EMS-u”.

Na pitanje Radija Slobodna Evropa o daljem radu trafostanice Valač, EMS kaže da je to pitanje u nadležnosti Kancelarije za Kosovo Vlade Srbije.

Direktor Kancelarije za Kosovo Vlade Srbije Petar Petković izjavio je 22. juna srbijanskim medijima da će trafostanica Valač biti u vlasništvu Srbije i da tako nešto “nikada nije dovedeno u pitanje”.

„Kao što je i naš Elektrosever… srbijansko preduzeće“, rekao je Petković za Radio-televiziju Srbije i dodao da će ova „srbijanska kompanija biti stalno prisutna na Valaču“.

On je ustvrdio da za tako nešto postoji garancija specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslava Lajčaka.

„Pored mape puta, imamo dva veoma važna dokumenta, ovde sam sada doneo isključivo originale – naime pismo specijalnog predstavnika za dijalog Miroslav Lajčaka, u kome piše da će Elektrosever uvek biti prisutan u Valaču“ , rekao je Petković.

Prema njegovim riječima, to znači da se “niko ne može miješati u Valač i niko ne može zauzeti Valač”.

„Onaj ko se malo razume u situaciju na Kosovu, zna da svaka intervencija na Valačz, koji predstavlja srce elektroenergetskog sistema na severu… ili ako Priština uspe da zauzme Valač, sever će ostati bez struje“, rekao je Petković.

On je dodao da je Srbija dobila uveravanja da će KOSTP i KEDS, “samo uz dozvolu srbijanske kompanije Elektrosever, moći da pristupe Valaču” – što nigde ne piše u mapi puta objavljenoj za sprovođenje Sporazuma o energetici.

Energetskim sporazumom iz 2013. (čiju implementaciju su Kosovo i Srbija dogovorile 21. juna), potrošači na severu će sami plaćati struju, posle 23 godine. Elektrosever će tamo obavljati i nabavku i naplatu električne energije.

Čeku: Kosovsko vlasništvo nad Valačom se ne može osporiti

Poznavalac pitanja energetike na Kosovu, Ethem Čeku, takođe bivši ministar ovog sektora, kaže da je trafostanica Valač imovina Kosova i da se njeno vlasništvo ne može osporiti. Čeku smatra da su izjave šefa Kancelarije za Kosovo Vlade Srbije Petra Petkovića nestabilne.

„Valač je sastavni deo energetskog sistema na Kosovu, deo imovine Republike Kosovo. Pitanje upravljanja ostaje veoma teško pitanje, koje mora da reši Vlada Kosova. Nadamo se da će Srbija konačno shvatiti da energetski problemi nisu lokalni problemi, tako da nisu samo problem kosovsko-srbijanskih odnosa, već su globalni problemi“, kaže Čeku za REL.

On dodaje da ako Srbija uspe da isključi trafostanicu Valač iz energetskog sistema Kosova, onda će se otvoriti vrata mnogim uticajnim elementima u oblasti energetike”.

“Politizacija snabdijevanja električnom energijom”

Trafostanica Valač na severu Kosova obezbeđuje većinu električne energije za sever Kosova, gde živi većinski srpsko stanovništvo.

Takođe, hidroelektrana na jezeru Gazivode se snabdijeva električnom energijom iz trafostanice Valač.

Čeku kaže da je značaj Valača naveo Srbiju da cilja na pravo svojine na ovoj trafostanici, dok Kosovo insistira na očuvanju prava svojine nad njom.

Kako kaže, Valač je “energetska tačka koja je povezana preko Gazivoda i preko nje se kontroliše sav ulazak energije u severni deo Kosova”.

U tom kontekstu, prema njegovim riječima, pitanje trafostanice Valač dobilo je političko značenje.

“Ovo je osnovni problem, jer taj dio [sjever Kosova, naseljen većinski srpskim stanovništvom] izuzetno politizuje pitanje energetike, što je fundamentalno pitanje i građansko pravo. Sam zahtev za stvaranjem nacionalne kompanije [Elektrosever] i neprihvatanje energetskog sistema Kosova, pokazuje da srpska strana, nažalost, stavlja [snabdevanje električnom energijom] u politički kontekst“, kaže Čeku.

Trafostanica Valač je jedna od prvih trafostanica izgrađenih na Kosovu u sistemu prenosa. Povezan je na nekoliko 110 kV visokonaponskih vodova (kilovolti): sa TS Trepča, Srbica, Gazivode, Mitrovica i Paljaj (kod Prištine), kao i sa TS Novi Pazar 2 – interkonekcija linija Kosovo-Srbija.

Uloga Valača je da obezbedi pouzdano snabdevanje električnom energijom za strane povezane sa ovom trafostanicom, u okviru prenosnog sistema Kosova.

Takođe, ova trafostanica je važna za fizičku razmenu električne energije između Kosova i Srbije preko 110 kV interkonektivnog voda Valač-Novi Pazar.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort