NajnovijeRegion

Obavještajna agencija Albanije: Region izložen prijetnjama!

Državna obavještajna agencija Albanije (SHISH /OAA) u Albaniji najavila je da će u petak objaviti puni godišnji izvještaj o svom radu za 2021. godinu, dok je u srijedu objavila neke nalaze u vezi sa 4 glavne tačke svog godišnjeg rada. Terorizam, organizovani kriminal, bezbednost u regionu i strane službe na Balkanu predstavljeni su u jučerašnjem rezimeu kao stvarni problemi i veoma širokog obima.

Prema izvještaju SHISH-a, sigurnosno okruženje na Zapadnom Balkanu i dalje karakterišu krhka domaća politička dešavanja, koja pokazuju da je region i dalje izložen prijetnjama i izazovima, koji dolaze i zbog unutrašnjih faktora (socijalno-ekonomskih problema). međunacionalne i međureligijske tenzije, korupciju, organizovani kriminal), kao i uticaj spoljnih aktera zainteresovanih da bezbednosna i politička situacija u regionu ostane nepromenjena ili eskalira.

U drugim zemljama regiona, prema izvještaju SHISH-a, neprijateljske obavještajne službe su svoju aktivnost usmjerile na pojačavanje međunacionalnih i međureligijskih pitanja, promoviranje i podržavanje unutrašnjih destabilizujućih faktora, na održavanje “status quo” u odnosu na procese integraciju i ubiranje prednosti svoje uloge u odnosu na Zapad.

Hibridne aktivnosti nezapadnih aktera su porasle u regionu, ali iu Albaniji, mada ne u istoj meri kao u zemljama regiona. Ove vrste aktivnosti postaju sve očiglednije kako zemlje napreduju u procesima demokratizacije i integracije. Prema izvještaju, Albanija je podržavala i podržava sve međunarodne napore u korist regionalnog i globalnog mira i sigurnosti.

Nadalje, Albanija vodi konstruktivnu regionalnu politiku, zasnovanu na principima saradnje, prema evroatlantskim integracijskim procesima, dobrosusjedstvu i poštovanju manjinskih prava.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort