NajnovijeReakcije

PDK optužuje ministra Damku za zloupotrebu preko milion evra ali takođe i ministricu Grvala

Demokratska partija Kosova je na konferenciji za medije pred novinarima optužila ministarku spoljnih poslova Doniku Grvala Švarc i ministra za regionalni razvoj Fikrima Damku za zloupotrebu oko 1,1 milion evra. Poslanica PDK-a Ariana Musljiu-Šoši rekla je da se radi o sumnjivoj i nezakonitoj aferi koja je omogućila zloupotrebu oko 1,1 milion evra kosovskih poreskih obveznika.

Reč je o „Memorandumu o saradnji“, između Ministarstva regionalnog razvoja i Švajcarskog Karitasa, prema kojem se kosovski budžet nezakonito troši u iznosu od milion i 40 hiljada evra. Ovaj sporazum je potpisan i već se sprovodi, ali tako nešto se desilo tek nakon zvanične saglasnosti koju je potpisala potpredsednica Vlade i ministarka spoljnih poslova i dijaspore Donika Grvala – Švarc, čime je utrt put za potpisivanje. protivzakonito, čime se podstiče i dozvoljava zloupotreba oko milion i 40 hiljada evra”, rekla je ona.

Musljiu-Šoši tvrdi da su sumnje oko ovog sporazuma i institucionalne i finansijske, na šta su ta sredstva potrošena.

Memorandum su 16. avgusta 2021. godine potpisali ministar Fikrim Damka i predstavnici Caritas Švicarska (CACH), čiji je pravni status Nevladina organizacija (NVO), registrovana kao takva u Ministarstvu javne uprave Republike Kosova.

U ovom slučaju, Ministarstvo regionalnog razvoja, ne samo da nema zakonska ovlašćenja, već mu je izričito zabranjeno važećim zakonom da troši državni budžet na način na koji je postupilo u ovom procesu, a pre svega da potpiše ugovor. raspodjelu javnih sredstava sa nevladinom organizacijom, bez javnog oglašavanja i bez podvrgavanja takvim kriterijumima za ono što je država tom objavom proglasila kao interes”, rekla je poslanica Musljiu-Šoši.

Dalje, poslanica PDK-a je nastavila izvjavom da je ovaj “Memorandum o saradnji” od strane dva ministra Kurtijeve vlade pokrenut i adresiran u skladu sa Zakonom o međunarodnim sporazumima, sa ciljem da bude tretiran kao “Sporazum o međuinstitucionalnoj saradnji“.

Prema njenim riječima, takve sporazume ministarstva mogu sklapati samo sa stranim državama ili međunarodnim organizacijama i samo ako takvi sporazumi ne sadrže obavezujuće obaveze za Vladu.

„Ali upravo na osnovu toga, Grvala-Švarc, potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih poslova i dijaspore, 6. avgusta 2021. godine potpisala je pismo kojim je ministar Damka dao saglasnost za potpisivanje ovog ‘Memoranduma o saradnji’.

Dakle, ovaj Memorandum je potpisan uz potpuno kršenje zakona, iz dva glavna razloga:

  • prvo, potpisan je sa NVO koja nije predmet međunarodnih odnosa.
  • drugo, sadrži finansijske obaveze od preko milion evra za Vladu iz budžeta kosovskih poreskih obveznika”, navela je ona.

Nadalje, ona je rekla da su, osim što su suprotne zakonu, njegove posljedice konkretne jer je za njegovu implementaciju Damka odlučio da izdvoji 347 hiljada eura iz kodeksa budžeta ministarstva, iz programa “Centralna uprava” u kategoriji rashoda „Subvencije i transferi“ za ovaj memorandum, čineći ga nezakonitim i suprotnim Zakonu o budžetu i Zakonu o upravljanju javnim finansijama.

“Ovakav izdatak budžeta nije predviđen niti predviđen Zakonom o budžetu za 2022. godinu, niti je moguće ostvariti ako prelazi 5% budžeta ministarstva. Dakle, ne samo da nije bilo odluke Vlade, nego ni prethodnog odobrenja ministra finansija. Na osnovu toga, naše osnovane i argumentovane sumnje nam daju do znanja da se radi o nezakonitoj aferi, od procedure koja je vođena prilikom potpisivanja ovog Memoranduma, do finansijske zloupotrebe budžeta kosovskih poreskih obveznika. Oba ministra su to uradila smišljeno i u saradnji”, rekla je Musljiu-Šoši u nastavku.

U međuvremenu, advokat Faton Fetahu je tvrdio da se navodi o nezakonitosti ovog sporazuma zasnivaju na četiri pravna gledišta.

“Prvo, ovaj sporazum je u suprotnosti sa zakonom o međunarodnim ugovorima.

Drugo, to je u suprotnosti sa zakonom o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima.

Treće, to je u suprotnosti sa zakonom o budžetskim izdvajanjima i

četvrto, sa zakonima o upravljanju i trošenju državnih subvencija”, rekao je advokat Fetahu.

Za sva ova četiri pravna gledišta advokat Fetahu je dao detaljna objašnjenja o tome gdje je nezakonitost ovog memoranduma.

Za sva ova četiri pravna gledišta advokat Fetahu je dao detaljna objašnjenja o tome gdje je nezakonitost ovog memoranduma.

Ovom prilikom, Demokratska partija Kosova pozvala je istražne institucije da se hitno pozabave istragom ovog slučaja. Dokument koji je dostavio PDK možete preuzeti: OVDJE

Pokazati više
escort mersin - izmir escort