EkonomijaNajnovije

KOSPT se obratio sudu oko potraživanja za struju utrošenu na sjeveru države

Kosovski operator sistema, prenosa i tržišta – KOSPT je potvrdio za medije da se obratio Osnovnom sudu u Prištini sa žalbom za poništenje člana 5. Licence za Operatora prenosnog sistema (OPS) električne energije.

Ovaj član se bavi kompenzacijom gubitaka koji proizilaze iz utrošene energije koju ne plaćaju potrošači u severnom delu Republike Kosovo.

KOSPT je rekao za medije da je od aprila 2017. godine, kako bi se stvorili uslovi za otvaranje maloprodajnog tržišta energije, preko člana 5 licence OST izdate od strane RKE preneta odgovornost za pokrivanje gubitaka iz snabdevanja električnom energijom za severni deo Kosova za KOSPT od strane kompanije za snabdevanje KESCO-a.

„KOSPT je obezbijedio sredstva za ispunjenje ove odgovornosti kroz tarife za električnu energiju do odluke Apelacionog suda krajem 2017. godine da se trošak snabdijevanja sjevera skine sa računa za struju. Ovo je rezultiralo prekidom prihoda od naknada za ovu preostalu odgovornost KOSPT-a“, navodi se u odgovoru.

Kao rezultat toga, KOSPT je rekao da u nemogućnosti da ispuni obavezu iz člana 5 Licence za OPS zbog neostvarivanja prihoda za pokrivanje gubitaka od energije koja se koristi i nije plaćena na severu zemlje, KOSPT se obratio Osnovnom sudu sa žalbom kako bi se situacija razriješila.

KOSPT je rekao da će se suzdržati od daljih komentara jer je ovaj slučaj sada u sudskom postupku.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort