KOSOVONajnovijeTop Vijesti

Izostanak zakonskih posledica kao rezultat nepoštovanja jezičkih prava

Pronalazak sistemskog rešenja o poštovanju jezičkih prava, što je ustavna kategorija je nedostižno poslednjih 10 godina. I isto se direktno odražava na kvalitet života svih koji nemogu da koriste ovo osnovno ljudsko pravo.

A kao posledica imamo probleme u komunikaciji, bankarske usluge(krediti) ali i kršenja u državnim institucijama(nemogućnost korištenja usluga) rečeno je tokom izlaganja publikacije o poštovanju jezika.

Publikacija “Preporuke za okvir politike za sprovođenje Zakona o upotrebi jezika” je rezultat 10-godišnjih aktivnosti vezano za ovo pitanje i težnja da se isti reši sistematski.

Sobzirom da su državne institucije obavezne da kroz poštovanje ljudskih prava omoguće upotrebu oba zvanična jezika, odnosno da albanski i srpski budu u upotrebi na čitavoj teritoriji u skladu sa ustavom prenosi Kosova.info.

“Da bi neko uopšte saznao koja su mu prava i koje su to dostupne usluge, mora da razume jezik na kome mu se institucija obraća, kao i da bude u mogućnosti da postavi pitanje na svom jeziku i da dobije odgovor na njemu”, poručeno je na konferenciji.

Dok je jedan od fokusa i ciljeva ove publikacije inkluzivno i efikasno ućešće građana uz poštovanje različitosti, upoznavanja sa pravima. A značaj ove publikacije i 20 preporuka koje su spomenute je upravo radi osiguranja vladavine prava u suprotnom službenici državnih institucija koji danas zbog raznoraznih izgovora nepoštuju ovaj zakon i ustavnu odredbu mogu sutra odlučiti da nepoštuju neki drugi zakon.

Zapaženo je veliko interesovanje aktivista civilnog društva iz svih zajednica, ali i predstavnika ambasada i stranih diplomatskih misija na Kosovu, kancelarije narodnog advokata Kosova. Ali i odsustvo predstavnik kancelarije Poverenika za jezike Vlade Kosova, koji je potvrdio učešće ali se nije pojavio.

Foto kredit: Fatir Berzati Kosova.info

Izvršni direktor NVO Aktiv Miodrag Milićević se osvrnuo na rad i izjavio da je ovo pitanje za ovu organizaciju aktuelno preko 10 godina od institucija pa do građana.

“NVO Aktiv se u kontinuitetu desetak godina bavi ovim pitanjem, nismo sami, niti jedini koji se bave ovim pitanjem ali smo jedni od najupornijih kada su jezička prava i prava jedne od zajednica na dnevnom redu. Konstantno insistiramo da se ovo pitanje održava na površini i da se nađu sistemska rešenja na duge staze, umesto onih kratkoročnih”, rekao je.

I da je upravo poslednja publikacija podsetnik na propuste poštovanja Zakona o upotrebi jezika. I da je jedno od rešenja upravo princip nekažljivosti a da ključ leži u nedostatku političke volje.

“Sa posebnim fokusom na stvari centralne i lokalne institucije koje su u zakonskoj obavezi da poštuju kako ustavom zagarantovana prava, tako i zakonska i podzakonska akta koji su u upotrebi širom Kosova. Koliko je ovaj problem duboko ukorenjen u sistemu govori i činjenica da imamo svakodnevno pripreme u praksi da su jezička prava bez ikakvih posledica kršena na svim niovima. Problem su svi oni koji jesu u obavezi da pruže informacije od javnog značaja ljudima koji se oslanjaju na srpski jezik, kao drugi službeni jezik na Kosovu. To se odnosi na svakodnevni život, poput telekomunikacija, bankarskih usluga i mnogih drugih koje mi u svakodnevnom radu oslanjamo na te informacije. Neretko prihvatajući činjenicu i uslove, prihvatamo ugovore na jeziku koji ne razumemo zarad bržeg završavanja obaveza”, rekao je.

Menadžer projekta Tijana Grujić se osvrnula na to da je tokom rada cilj bio upravo na participativnom planiranju socijalnih usluga i dostupnost istih. Da su srpski i albanski službeni jezici na čitavoj teritoriji Kosova i podjednako ravnopravna. Takođe je upoznala prisutne da je publikacija nastala u sklopu ALVED-ovog projekta “Jačanje lokalnih glasova za pravičan razvoj koju implementira Inicijativa za mirovne preomene (Peaceful Change Initiative”), “People in Need” i partneri za Kosovo su NVO Aktiv, te Građanska inicijativa Srbije za Srbiju i za Prištinu i još par gradova Kosova Mreža vršnjačkih edukatora (PEN), a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

“Želimo da postignemo da građani u opštinama u kojima radimo počnu da poštuju međusobnu različitost. Imamo informativnu kampanju o pravima i uslugama za građane na lokalnom nivou. Da bi čovek saznao koja su mu prava i koje su to dostupne usluge, mora da razume instituciju kojoj se obraća. Institucija je dužna da komunicira sa građanima na jeziku koji on razume, da građanin bude u mogućnosti da postavi pitanje na svom jeziku i da na istom dobije odgovor… ….Nameće se zaključak da jedino poptuna primena Zakona o upotrebi jezika garantuje da će svi imati jednak pristup pravima i uslugama”, rekla je.

Talić koji je autor ove publikacije je pomenuo bitnost ukazivanja na izazove sa kojima se susreću nevećinske zajednice sa posebnim aspektom na upotrebu jezika. Kao koraka za zaštitu osnovnih ljudskih prava i potvrdio izjave sagovornika.

“To je prvi korak u zaštiti ljudskih i građanskih prava i to je jedan proces kome zaista svi trebamo da pristupimo i da podržimo. Naime, jezik je u najdubljoj vezi sa identitetom pojedinca i naroda, a samim tim je i u najdubljoj vezi sa pravima koje tom pojedincu pripadaju. Jezik nije neko stečeno pravo, primera radi radite 15 godina u javnoj instituciji i isteknete pravo na penziju. Ne, jezik je urođeno pravo koje stičete samim dolaskom na svet. Kosovo je zapravo tipičan primer gde standardi i samo postojanje standarda nije dovoljno ako se ovi standardi zapravo u praksi ne poštuje. Jedno piše u zakonu a sasvim se drugo dešava na terenu… ….Jedan interesantan primer koji je u praksi ostao zabeležen jeste suđenje povodom ubistva Olivera Ivanovića, koji je eminentan srpski političar i intelektualac Kosova. Iako su i odbrana i optuženi bili iz srpske zajednice, tužilaštvo je praktično na 12.000 stranica optužnicu dala na albanskom jeziku”, rekao je Talić. /Kosova.info

Pokazati više
escort mersin - izmir escort