KOSOVONajnovije

Od 4 revizije planirane za Kancelariju Predsedništva Kosova, izvršena je samo jedna

Prema godišnjem planu rada, Jedinica za unutrašnju reviziju (JUR) za 2021. godinu je planirala da izvrši četiri redovne revizije i jednu reviziju na zahtjev menadžmenta. Ali od 4 planirane revizije izvršena je samo jedna.

Ovo je saopšteno iz revizorskog izvještaja Državne revizorske institucije. Kašnjenja u realizaciji godišnjeg plana za 2021. godinu su, smatra interni revizor, posljedica pandemije, dodatnih zadataka i obaveza u davanju savjeta instituciji.

Jedinica interne revizije (JUR) radi sa samo jednim članom – šefom jedinice. KPRK je uspostavila Komitet unutrašnje revizije, koji je tokom 2021. godine održao četiri sastanka. JUR je imala godišnji i strateški plan revizije. S tim u vezi, preporuke su date od Državnog ureda za reviziju.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort