NajnovijeReakcije

SAOPŠTENJE za javnost organizacija civilnog društva povodom nemilog događaja u pećkoj osnovnoj školi

  1. maj 2022.

U gradu Peći, „Praznik bukvara/početnice“ ponovo je otvorio diskusiju o rasizmu u kosovskom društvu. Zato što su učenici iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana bili izostavljeni tokom te proslave od strane nastavnika.

Kao odgovor na ovu rasnu diskriminaciju, dolje potpisane organizacije civilnog društva u okviru inicijative Mreže za ljudska prava (HRN) podržale su izjavu u kojoj se oštro osuđuje ova negativna pojava prenosi Kosova.info.

Saopštenje prenosimo u potpunosti:

Dana 17. maja 2022. godine, dok se u Peći obeležavao praznik Bukvara sa decom prvog razreda sa Kosova, iz Albanije, Severne Makedonije i Preševa, 10-oro dece iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana sedelo je u delu sa sedištima iza jedne mreže, odvojeno, i posmatrali su svoje vršnjake.

Na snimku koji su objavili mediji ova deca jasno izražavaju želju da slave zajedno sa ostalom decom, dok je njihova učiteljica to razdvajanje opravdala, na besmislen način.

Ovo je užasan, bolan, ali trajan slučaj segregacije i diskriminacije zajednica koje su sistematski diskriminisane i isključene.

Ovaj sramni događaj školske ustanove održan je u prisustvu predstavnika centralnih i lokalnih institucija kao što su: Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija i Opština Peć.

Mreža za ljudska prava najoštrije osuđuje ovakve isključive i diskriminatorne postupke prema pripadnicima romske, aškalijske i egipćanske zajednice, posebno kada su u pitanju deca, kao najosetljivija i jasno najranjivija kategorija našeg društva.

Stoga, zahtevamo da se ovaj slučaj tretira na osnovu Zakona o zaštiti od diskriminacije, koji garantuje jednak tretman bez ikakve direktne ili indirektne diskriminacije. Diskriminacija se definiše kao bilo kakvo razlikovanje, izuzetak, ograničenje ili preferencija po bilo kojoj osnovi, čiji je cilj da poništi ili ne prizna, uživanje ili vršenje, na isti način kao i drugi, osnovnih prava i sloboda priznatih Ustavom i drugim zakonima koji se primenjuju u Republici Kosovo.

Takođe, član 8. Zakona o dečijoj zaštiti navodi da „sve institucije, pružaoci usluga, stručnjaci za dečiju zaštitu, moraju preduzeti sve odgovarajuće mere kako bi dete bilo zaštićeno od svih oblika diskriminacije“.

Akcije MONT-a i Opštinske direkcije za obrazovanje u Peći, moraju biti hitne i efikasne u preduzimanju adekvatnih disciplinskih mera protiv učiteljice, osoblja dotične škole, ali uopšteno i od takvih slučajeva koji imaju negativan uticaj na ove zajednice i na percepciju društva uopšteno.

Veoma je važno da ne reagujemo samo danima sa ovakvim događajima, a ostali dani da prolaze ćutke i bez akcije i borbe protiv diskriminacije. Pozivamo institucije Republike Kosovo da naporno rade u sprečavanju takvih slučajeva segregacije i rade na podizanju javne svesti. U isto vreme, zahtevamo institucionalnu odgovornost i preduzimanje adekvatnih mera za predmetni slučaj, podstičući značajno uključivanje i praćenje prosvetne inspekcije, Ombudsmana i institucija nadležnih za sprovođenje Zakona o zaštiti od diskriminacije i Zakona o dečijoj zaštiti.

Organizacije koje su podržale ovo saopštenje:

Junior Chamber International Prizren – JCI Prizren
OJQ DIGNITY
Shoqata e gruas “Jeta në Kastriot”
KIPRED
Fondacioni Jeshil
Fondacioni Lumbardhi
BONEVET Prishtina
BONEVET Gjakova
TOKA
Çohu
Action for Mothers and Children
Rrjeti Demokracia Fillon Këtu-DFK
QIKA
Balkan Forum
Fondacioni Kosovar i Arkitektures
ARTPOLIS
Fondacioni Shtatëmbëdhjetë
Open Data Kosovo
ETEA
Center for Political Courage (CPC)
YMCA Movement
MWAHR
Debate Center
Asociacioni Nacional i Autizmit në Kosovë – ANAK
The Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims – KRCT
Activism Roots
OJQ ROMA IN ACTION
Qendra per Promovimin e Drejtave te Grave ne Drenas – QPDG Drenas
CLARD
Civil Rights Program – Kosovo (CRP/K)
Instituti GAP
Kosovar Centre for Security Studies (KCSS)
Roma Versitas Kosovo – RVK
Instituti për Politika Zhvillimore – INDEP
Center for Affirmative Social Actions – CASA
Levizja FOL
Advancing Together
Community Building Mitrovica
EcoZ
Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë
Medica Kosova
Terre des hommes Kosovo
NGO AKTIV
OJQ Social Housing and Property Rights
Integra
NGO Domovik
Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ)
NGO ACDC
Rrograek – Network of Roma, Ashkali, and Egyptian Women Organizations of Kosovo
Democracy4Development | Demokraci për Zhvillim (D4D)
Youth Association – Young Active Gracanica
Kosova Young Lawyers – KYL
Koalicioni K10
Kosovo Advocacy Group-KAG
Democracy+ (D+)
Group for Legal and Political Studies (GLPS)
Këshilli Rinor Kosovar
Qendra per Zhvillimin e Grupeve Shoqerore (CSGD)
Missing Persons Resource Center (MPRC)
Aplikimi i Demokracise ne Kosove
OJQ Vullnetarët e Qytetit (VEQ – Gjilan)
REC – Reconciliation Empowering Communities
KVRL Peja
Qendra Rinore Obiliq
Centar Manjinske Zajednice – CMZ from Gracanica
HANDIKOS Malisheva
Iniciativa Kosovare per Stabilitet – IKS
Nevo Koncepti
Instituti për Mirëadministrim dhe të Drejtat e Njeriut (IMADNJ)
Drejtësi Për Të Gjithë
MODT (Multiethnic Organization for Development and Training)
Ojq Bliri
ISDY – Institute for Sustainability and Development of Youth
Instituti për Studime Evropiane dhe Globale – ISEG
AVONET

Pokazati više
escort mersin - izmir escort