KOSOVONajnovijeTop Vijesti

Redžepi: Vlada svih građana, vrednost razlčitosti su bogatstvo

Putem saopštenja za javnost a povodom nemilog događaja segregacije dece iz zajednica Roma, Egipćana i Aškalija oglasila se zamenica premijera za nevećniske Zajednice i ljudska prava Emilija Redžepi i najoštrije osudila diskriminaciju učenika u OŠ Džemalj Kada u Peći prenosi Kosova.info.

“Najoštrije osuđujem neprimjereni slučaj diskriminacije učenika romske, egipćanske i aškalijske zajednice koji se desio u OŠ “Džemal Kada” u Peći. Prilikomproslave “Dana Abecede” (“Ditë Abetares”), izdvojeni učenici ovih zajednica od ostalih vršnjaka tokom aktivnosti proslave što je svojevrsna diskriminacija po nacionalnoj osnovi i gruba pravna i moralna segregacija.” rekla je.

I da upravo ovakve pojave kreiraju permanentnu stigmatizaciju mladih iz nevećinskih zajednica. Da ne govorimo o tome da su dirljive, nehumane, ali i alarmantne za sve članove modernog i civiliziranog društva.

Da je upravo smisao praznika i proslava povezivanje a ne podvajanje, što istovremeno projektuje lošu poruku i lošu predstavu o stvarnosti na Kosovu i obrazovnom sistemu odnosno uopšte o državnom, društvenom i obrazovnom sistemu.

Zato, u svojstvu zamjenice premijera Kosova i u svoje lično ime, pozivam sve nadležne državne organe da hitno ispitaju ovaj događaj. Da se prema odgvornim licima involviranim u ovom slucaju primijene adekvatne zakonske mjere.

Potrebno je da odgovarajući organi ispitaju slučaj i da nakon preduzetih aktivnosti obavijeste javnost.

Odgovornim pristupom u rješavanju ovakvih problema, preventivno se utiče na eventualno ponavljanje istih pojava u budućnosti. Kao mlada država koja nepovratno stremi ka evro-atlantskim integracijama nikada nesmijemo dozvoliti diskriminaciju prema našim nevećinskim zajednicama. Ravnopravnost svih naših zajednica je osnovni temelj drzavnosti Republike Kosovo!,” rekla je Redžepi.

Čitavo saopštenje:

Vlada R. Kosova je podjednaka za sve gradjane-vrednosti i razlicitosti su bogatstvo jedne drzave.Najoštrije osuđujem neprimjereni slučaj diskriminacije učenika romske, egipćanske i aškalijske zajednice koji se desio u OŠ “Džemal Kada” u Peći. Tom prilikom, tokom proslave “Dana Abecede” (“Dita Abetares”), odvojena su djeca ovih zajednica od ostale djece tokom slavljeničke aktivnosti što je svojevrsna nacionalna diskriminacija i gruba pravna i moralna segregacija. Sve to proizvodi permanentnu stigmatizaciju mladih iz ovih zajednica.Ovakve diskriminativne scene nad nevećinskim zajednicama su dirljive, nehumane, ali i alarmantne za sve nas kao civilizirano i moderno društvo. Smisao praznika i slavlja je da spaja, a ne da razdvaja, pogotovo uzrast ucenika. Takve slike salju losu poruku i losu predstavu o stvarnosti na Kosovu, odnosno uopste o drzavnom, drustvenom i obrazovnom sistemu. Zato, u svojstvu Zamjenice premijera i u svoje licno ime, pozivam sve nadležne drzavne organe da hitno ispitaju ovaj dogadjaj. Da se prema odgvornim licima involviranim u ovom slucaju primijene adekvatne zakonske mjere. Potrebno je da odgovarajuci organi ispitaju slucaj i da nakon preduzetih aktivnosti obavijeste javnost. Odgovornim pristupom u rjesavanju ovakvih problema, preventivno se utice na eventualno ponavljanje istih pojava u buduce.Mi smo mlada drzava koja nepovratno stremi ka evro-atlantskim integracijama i nikako i nikada nesmijemo dozvoliti diskriminaciju prema nasim nevećinskim zajednicama.Ravnopravnost svih nasih zajednica je osnovni temelj drzavnosti R. Kosovo!

Qeveria e Republikës së Kosovës e barabartë për të gjithë – vlerat dhe diversitet janë pasuria e një shtetiDënoj ashpër rastin jo të hijshëm të diskriminimit ndaj nxënësve të komunitetit rom, egjiptian dhe ashkali që ka ndodhur në shkollën fillore “Xhemal Kada” në Pejë. Me atë rast, gjatë kremtimit të “Ditës së Alfabetit” (“Dita Abetares”), fëmijët e këtyre komuniteteve u ndanë nga fëmijët e tjerë gjatë aktivitetit festiv, që është një lloj diskriminimi kombëtar dhe segregacioni i rëndë juridik dhe moral. E gjithë kjo prodhon stigmatizim të përhershëm të të rinjve nga këto komunitete.Skena të tilla diskriminuese ndaj komuniteteve jo shumicë janë prekëse, çnjerëzore por edhe alarmante për të gjithë ne si shoqëri e qytetëruar dhe moderne. Kuptimi i festave dhe i kremtimeve është të bashkosh, jo të ndash, sidomos moshen e nxënësve. Pamje të tilla dërgojnë një mesazh të keq dhe një ide të keqe të realitetit në Kosovë, pra të sistemit shtetëror, social dhe arsimor në përgjithësi.Prandaj, në cilësinë time si zëvendëskryeministre dhe në emrin tim, u bëj thirrje të gjitha organeve kompetente shtetërore që të hetojnë urgjentisht këtë ngjarje. Për personat përgjegjës të përfshirë në këtë rast duhet të zbatohen masa adekuate ligjore. Autoritetet përkatëse duhet të hetojnë rastin dhe të informojnë publikun pas kryerjes së veprimeve.Një qasje e përgjegjshme në zgjidhjen e problemeve të tilla ka një efekt parandalues ​​në përsëritjen e mundshme të të njëjtave fenomene në të ardhmen.Ne jemi një vend i ri që po përpiqet në mënyrë të pakthyeshme për integrimin euroatlantik dhe nuk duhet të lejojmë asësesi dhe asnjëherë diskriminimin ndaj komuniteteve tona jo shumicë. Barazia e të gjitha komuniteteve tona është themeli primar i shtetësisë së Republikës së Kosovës.

Kabinet zamjenice premijera Emilije Redzepi

Pokazati više
escort mersin - izmir escort